Föreläsning 7: Sammanfattning av kursen

Tack alla som deltog i diskussionen under den sista föreläsningen!

Tanken var att vi lite skulle försöka sammanfatta kursinnehållet och reda ut sådant som blivit oklart. Jag kommer inte att refera hela diskussionen här, men kan i alla fall ge er min inledning i korta drag.

Om man ser tillbaka till syftet och målsättningen med kursen tror jag vi har lyckats få med det mesta:

Syftet med kursen:
– ge kunskap om kuratorns arbete och det fält inom vilket hon verkar
– lyfta fram olika synvinklar av kuratorns arbete
– presentera kurateringen på både ett teoretiskt och praktiskt plan
– belysa den inverkan kuratorns arbete har i konstvärlden idag
– presentera och diskutera aktuella teman inom området

Målet med kursen:
Efter avklarad kurs skall de studerande känna till bakgrunden till kuratorsbegreppet, förstå vad kuratorns arbete går ut på, kunna redogöra för det fält på vilket kuratorn rör sig och redogöra för aktuella diskussioner inom fältet.

Allmänt kan man ju först konstatera att vi har fått ett väldigt brett ämne presenterat för oss och att vissa delar varit lättare att ta till sig, annat svårare. Det har konstaterats ett antal gånger under kursens lopp att det finns lika många sätt att kuratera som det finns kuratorer, vilket betyder att det också finns lika många sätt att definiera kuratering som det finns kuratorer. Vi ar fått uppleva kurateringen från väldigt många olika perspektiv under kursens lopp och det är tydligt att synen på kuratering och hur man utövar den påverkas väldigt mycket av kuratorns egna utgångspunkter och intresseområden.

Intressant är ändå att föreläsarna, trots helt olika bakgrund och specialiceringar, ändå talat om samma sak: att presentera konst för en publik. Sedan kan man ha olika synpunkter på vad konst innebär, hur konsten presenteras, i vilka format och forum, för vem och varför man gör det. Dessutom påverkas både konsten, kuratorn och presentationen av de ramar som läggs av konstfältet, för att inte tala om kulturen och samhället.

Det som lätt händer då man börjar fundera i de här banorna är att man glömmer bort själva kärnan av pudeln som naturigtvis i det här fallet är konsten. Hela den här diskussionen skulle inte inte finnas utan konsten, inte heller skulle kuratorn ha något arbete. Det är kuratorns ansvar att placera konsten i centrum och värna om den.

Det här inlägget postades i Kursinfo. Bokmärk permalänken.