Alla inlägg av Majlen Saarinen

Om Majlen Saarinen

Koordinator för Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia

Öppna universitetet vid Åbo Akademi har som tradition att träffa sina lokala samarbetsparter minst en gång per år. I år var även Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia representerad. Våra samarbetsparter är arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet och folkhögskolor som arrangerar våra kurser runt om i Svenskfinland. Vi hade även bjudit in Bildningsforums regionala koordinatorer till det gemensamma informations- och diskussionstillfället i Åbo. Vi ser fram emot samarbetet med de nya koordinatorerna!

Det blev en givande diskussion om utbildningsbehov och önskemål i de olika finlandssvenska regionerna. Vi diskuterade även på ett allmänt plan och konstaterade bland annat att våra lärare i allt högre grad använder Internet i sin undervisning. Förutom att vi arrangerar helt nätbaserade kurser, utan närstudier, så används Internet även som materialbank. Lärarna sätter då kursmaterialet på en webbsida så att det blir tillgängligt för kursdeltagarna som själva kan ladda ner det material de behöver.

En annan trend som diskuteras i många utbildningssammanhang är att studerande behöver allt mer handledning i sina studier. Många vill studera effektivt och har ett mål i sikte och behöver därför hjälp och råd för att, ofta på distans, driva studierna i önskad riktning. Detta kräver studieplanering och vägledning t ex med val av kurser. Om det bland bloggläsarna finns konkreta behov av studievägledning eller –rådgivning, så hör av er!

Denna vecka inleder vi planeringen för läsåret 2012-2013. Alla kursönskemål eller –förslag tas ivrigt emot, hälsar Majlen Saarinen, koordinator för det öppna universitetet vid Åbo Akademi.