Kompetenser i fokus då övningsskolornas rektorer besökte skolor i Barcelona

I början av sommaren fick jag möjlighet att tillsammans med rektorerna från de finländska övningsskolorna besöka några skolor i Barcelona. Målet med resan var att bekanta oss med och inspireras av olika innovativa skolor och universitet i Barcelona. Skolorna vi besökte var kommunala, privata och en intressant kombination av statliga friskolor. Det var rektorer, lärare och elever från både lågstadier, högstadier, gymnasier och ett universitet vi fick stifta bekantskap med.

Vårt första skolbesök gick till Collegi Montserrat https://www.cmontserrat.org/en/montserrat-school/

I skolan fanns allt från förskola till gymnasium och en IB-linje. Skolans pedagogiska vision beskrevs tydligt av de som guidade oss och var synlig i de pedagogiskt designade lärmiljöerna. De som befann sig i skolan blev dagligen påminda om de pedagogiska budskapen som var proffsigt och tydligt synliggjorda.

   

 

”Emerging global learning”

Man poängterade ett kollaborativt, projektbaserat, experimentellt lärande med fokus på att utveckla olika kompetenser. Då pedagogiken beskrevs hänvisades till internationellt kända pedagoger. Till exempel i förskolans pedagogik betonas Dr Glenn Doman ”There is no greater freedom as the right to be intelligent”.

 

 

Escola Congres Indians

Under en av dagarna guidade Eduard Vallory oss. Eduard besökte vår skola senaste läsår i samband med att vi hade en grupp lärarstuderande från Barcelona hos oss. Några av studerandena som besökte oss  senaste läsår var med oss i Escola Congres Indians http://escolacongresindians.com/ .  Skolan är en kommunal förskola och grundskola. Verksamhetskulturen präglades av vårdnadshavarnas starka medverkan och engagemang och  skolans ledning  delade vårdnadshavarnas syn på  speciellt fostran. I den pedagogiska verksamheten betonades speciellt emotionella kompetenser.

 

 

Escola Sadako – en Change Maker School

https://escolasadako.cat/ är en ”change maker” skola https://www.ashoka.org/en-SE där man fokuserar på kompetenser och betonar de emotionella kompetenserna. Man arbetar i lärarteam med kollaborativa arbetssätt. Man menar att varje elev kan bli en change maker och medverka till en godare värld.

Skolans logo och symbol är en japansk trana i origami

I presentationen av skolan medverkade tre syskon från Finland som går i skolan . Då vi lämnade skolan gav de var och en av oss en trana i origami.

Institut Arnau Cadell

Den sista dagen besökte vi Institut Arnau Cadell http://institutarnaucadell.cat/ Den här grundskolan arbetade med helhetsskapande mångvetenskapliga lärområden på liknande sätt som vi gör i årskurserna 7-9 och det var verkligen intressant att få följa med arbetet i några av elevteamen.

Många likheter med vår kompetensinriktade läroplan

De skolor vi besökte gjorde ett djupt intryck på mig. De ingår i  utvecklingsprogrammet Escola Nova 21 i Katalonien https://www.escolanova21.cat/english/.  De uttalade pedagogiska visionerna om en kompetensinriktad skola där lärare och elever kollaborerar kring  större teman överensstämmer med den syn på kunskap, lärande och den pedagogik vår läroplan förespråkar. Att få se hur man på olika sätt förverkligat den nya pedagogiken på innovativa sätt var inspirerande. De lärare vi mötte hade ett brinnande intresse för sin skola och brann för skolutvecklingsprojekt de var engagerade i.

Ett stort tack riktas till Tina Mäkelä, edudesign Finland,Jyväskylä universitet som var vår värdinna under resan. Hon är bosatt i Barcelona för att forska i den pågående skolutvecklingen i Barcelona.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.