Kreativitet som smittar av sig!

Övningsskolornas lärare och rektorer möttes under tre dagar i Joensuu under eNorssi-nätverkets höstdagar. Temat för höstdagarna var  ”Luovuuden monet kasvot – Kreativitetens många ansikten”.

Vi som deltog, Mats, Elisabet, Kasper, Lasse och Annika  fick ta del av ett professionellt och mångsidigt program.

 

 

Professor i luovuuskasvatus, Antti Juvonen öppnade dagarna med föreläsningen ”Finns det utrymme för kreativitet i dagens skola”. Han diskuterade kring hur vi kan skapa förutsättningar och uppmuntra till kreativitet. Juvonens presentation finns på eNorssis hemsidor. 

Den för mig intressantaste föreläsningen hölls av Professor Matti Tedre under rubriken ”Koneiden läpimurto tietotyössä ja luovuuden uudet luojat”. Tedres föreläsning fokuserade på maskininlärning och han betonade betydelsen av dataläsfärdighet men ifrågasatte skolans iver om att undervisa alla i kodning. Han menar att arbetslivet inte längre behöver renodlade kodare i en värld där maskininlärning kommer att ersätta de traditionella kodarnas arbete.  Också Tedres föreläsningsunderlag finns på eNorssis hemsidor.

Professor Päivi Atjonen är känd för de flesta som studerat bedömning. Trots att mycket var bekant i hennes föreläsning lyckades hon  väcka tankar kring kreativitet och bedömning då hon föreläste under rubriken ”Luovuus ja arviointi – toistensa ystävät vai viholliset” Kreativitet och bedömning – varandras vänner eller fiender.

I Joensuu finns nu för tiden två övningsskolor Tulliportin normaalikoulu och Rantakylän normaalikoulu.  Tulliportin normaalikoulu har en lång historia. Då övningsskolan i Nyslott avslutades byggdes Rantakylän normaalikoulu. Till den nybyggda skolan flyttade rektor och flere lärare från Savonlinna. Det är en skola där ledningen och arkitekten har skapat  öppna, flexibla lärmiljöer som är topputrustade vad gäller datateknisk utrustning och är planerade för samundervisning.  Det var många fina upplevelser vi bjöds på då vi bekantade oss med skolan, dess lärare och några elever.

På fotot beundrar våra lärare Heimo och Hillevi de flexibla lärmiljöerna i Rantakylän normaalikoulu. Skolan  är indelad i olika  öppna lärmiljöer och i en sådan kan samtidigt ca 75 elever från samma årskurs finnas. Naturligtvis har klassen då flera lärare och elevgångsbiträden. I en kort film presenteras skolan. Via denna länk når man filmen.

Under höstdagarna fick vi också ta del av intressanta workshops. Den för mig mest givande workshopen var då digiagenterna vid Rantakylän koulu lärde oss använda greenscreen. Digiagenterna hade egna tröjor med ett foto på av Erkki som är skolans datatekniker. Digiagenterna som kallades för ”minierkki”  hade  namnet tryckt bak på tröjan och naturligtvis behövde de också en egen coach.

En stor del av föreläsningarna och fredagens workshop försiggick i Tulliportin normaalikoulu i anslutning till universitetet. Tulliportti är ett fint exempel på hur en äldre skolbyggnad kan renoveras och uppdateras lärmiljömässigt för att överenstämma med den pedagogik som skolan representerar. Under workshopen ”Marriage of three” fick vi ta del av samundervisning i en lärmiljö som skapats inom Utbildningsstyrelsens lärmiljöprojket. Tre klassrum hade byggts om och inretts  till en lärmiljö för tre klasser i samma utrymme med tre lärare. Lärarna beskrev sina pedagogiska arbetsmetoder med stort intresse. Deras arbetsmetoder bestod av bland annat projektarbete och stationsundervisning . De arbetade medvetet med att differentiera undervisningen med tanke på de enskilda eleverna. Som bäst forskar en av lärarna i hur handledning av lärarstuderande sker inom projektet Marriage of three.

 

Det avlånga klassrummet och dess tre lärare.

Interiör i bortre ändan av klassrummet.

Vi blev väl omhändertagna av värdskolans personal under dagarna och vi lämnade Joensuu med ny energi och många nya ideér.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.