Om bloggen

Vasa övningsskolas egen blogg Utblickar öppnar då skolan fyller 40 år, höstterminen 2014. Namnet Utblickar förknippas med den interna skrift som sammanställdes under en tid då lågstadiet verkade på Handelsesplanaden och delvis på Berggatan. I den kunde vi läsa om varierande pedagogiska spörsmål, kortare och längre texter.

Just detta är också syftet med bloggen: att fungera för information och som inspiration och stöda skolans pedagogiska utvecklingsarbete . Framför allt öppnas här en kanal för att dela erfarenheter: lästa böcker, tweetar, fiffiga hemsidor, goda föreläsare, seminarier, kurser fortbildningar. Allt tänkbart, som också andra kan ha glädje och nytta av!

Väklommen med som skribent!