ECGBL 2019 i Odense, Danmark

Europeiska konferensen om spelbaserat lärande hölls för första gången 14 år sedan. Platsen för konferensen har varit Österrike, Skottland, Spanien, Portugal, Tyskland, Grekland, Norge och Frankrike för att bara nämna några av de länder som har varit värd. ECGBL intresserar i allmänhet deltagare från fler än 40 länder och lockar en intressant kombination av akademiska forskare, spelutövare, speldesignare, lärare och övriga som är engagerade i olika aspekter av spelbaserat lärande och olika former av spel. Tidskrifter Electronic Journal of e-Learning (http://www.ejel.org/issue/current.html ) publicerar en specialutgåva av de bästa artiklarna som presenteras under konferensen.

Tillsammans med Matilda Ståhl och Hannah Kaihovirta fick vi möjligheten att föreläsa om TIU, teater i undervisningen där vi utgår från ett helhetsskapande samarbetsprojekt med utgångspunkt i drama, bildkonst samt modersmål och litteratur. Projektet genomfördes under hösten 2018 i samarbete med Wasa Teater och fick mycket synlighet i både skolor och media. Temat för pjäsen var flyktingkrisen som drabbade Europa. I föreläsningen försöker vi vidga synen på spelbaserat lärande genom att synliggöra interaktioner mellan interaktiv teater och spel. Läs mera om forskningen kring detta projekt här!

Utöver att föreläsa fick jag fördjupa mig i olika möjligheter till att använda spel i skolvardagen. Det är givande att reflektera över hur spel kan fungera som kommunikationsform för andra syften än ren underhållning och skapa pedagogiska och konstnärliga värden. Många föreläsare bekräftade det som egentligen är självklart; för att utnyttja spel på ett bra och kreativt sätt krävs en genomtänkt pedagogik som hjälper eleverna att orientera sig i spelvärlden. Spelbaserat lärande är ett pedagogiskt verktyg bland andra och dagens lärare kan utvidga sin verktygslåda med olika spel inför morgondagens lärande. Många menar att skolans viktigaste uppgift idag är att väcka nyfikenhet för kunskap samt omvärlden och då är alla medel tillåtna. Spel är ett sätt att höja motivationen och inlärningen blir roligare vilket självfallet gynnar inlärning.

Minna Rimpilä

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.