månadsarkiv: mars 2014

Universitetskurser för alla

HogskolanAland

Många känner till att Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder kurser som är öppna för alla, oberoende av ålder och tidigare utbildningsbakgrund. Vad lika många kanske inte vet är att man kan läsa öppna universitetskurser hos Öppna universitetets samarbetsparter på olika orter runt om i Svenskfinland. En av dessa samarbetsparter är Högskolan på Åland, där enheten Öppna högskolan ordnar olika slag av universitets- och högskolekurser, fortbildning och uppdragsutbildning samt seminarier och öppna föreläsningar för allmänheten.

Pedagogik, psykologi och ekonomi lockar mest

Öppna högskolan på Åland erbjuder ett digert utbud av kurser i olika ämnen. De ämnen som just nu lockar flest deltagare är specialpedagogik och psykologi, men också vissa juridiska och rättsvetenskapliga kurser samt kurser i ekonomi är populära. Vem som helst är välkommen att delta på kurserna.

Mirre

– Vi har inte enbart akademiskt utbildade på våra kurser, utan personer med olika bakgrund som vill förkovra sig i ett ämne eller kanske siktar på att söka in till Åbo Akademi senare, berättar planerare Mirjam Schauman vid Öppna högskolan på Åland.

Kurserna hålls både dag- och kvällstid, såväl vardagar som under veckoslut och under alla årstider, året runt. Universitetskurserna går mestadels utanför vanlig arbetstid, så att vuxenstuderande som ofta arbetar dagtid kan delta.

Stort intresse för akademiska kurser

Vid Öppna högskolan arbetar förutom Schauman en enhetschef, en högskolesekreterare, en kurssekreterare och två andra planerare. Tillsammans ser de till att verksamheten för över 2000 studerande per år fungerar som den ska. Statistiken för år 2013 visar på ett deltagarantal på 2724 ”bruttostuderande”, varav 917 var män och 1807 kvinnor. Av dessa läste 541 öppna universitetskurser. Det totala antalet avlagda studiepoäng det året var 2555. Antalet studerande har ökat genom åren och många läser numera flera block och inte bara enstaka kurser.

Studiemöjligheter i framtiden

Planerare Mirjam Schauman ser med tillförsikt på framtiden för Öppna högskolan på Åland.

– Den öppna verksamheten uppfattas som viktig i ett så litet samhälle som Åland, där det annars inte finns så stora möjligheter till akademisk utbildning.

Schauman själv är född och uppvuxen i Helsingfors men bor sedan 1994 i Mariehamn med man och tre döttrar. Hon trivs bra med sitt arbete som planerare och säger att kontakten med olika människor är det bästa med arbetet.

– Kontakten med välutbildade föreläsare, motiverade studerande och trevliga samarbetsparter gör arbetet intressant, säger Schauman.

Mirjam Schauman poängterar människokontakten också i undervisningen. I tider där distansstudier får stor uppmärksamhet är det viktigt att följa utvecklingen och ge de studieformer deltagarna vill ha, men man ska heller inte glömma de fördelar närstudiekontakt för med sig.

– Distanskurser i all ära, men jag tror att det alltid kommer att finnas folk som vill och behöver närstudiekontakt.

I framtiden kan Öppna högskolan komma att satsa mer på flerformsstudier, där man kombinerar distans- och närstudier, men Schauman tror att närstudiekurserna kommer att ha en viktig roll även framöver.

Långt samarbete

Samarbetet mellan Öppna universitetet vid Åbo Akademi och det som numera heter Högskolan på Åland inleddes redan i samband med att Ålands sommaruniversitet startade 1.6.1969. År 1981 antogs en landskapslag om högskoleundervisning i lanskapet Åland och i praktiken sköttes sommarterminen av Ålands sommaruniversitet och kurser på höst och vår sköttes av Ålands högskola. Så småningom fick hela verksamheten namnet Ålands högskola.
Ålands yrkeshögskola inledde en 5-årig försöksverksamhet 1997 som resulterade i att Högskolan på Åland bildades 1.1.2003. Samtidigt blev Ålands högskola en enhet inom yrkeshögskolan och bytte namn till Öppna högskolan.

Maria Johansson