Alla inlägg av Christel Söderholm

Rättigheter, förmåner och tjänster – allt detta och mycket till på kursen i förvaltningsrätt nästa vår

fötter trottoar

I din vardag möter du förvaltningsrättsliga frågor då du söker kontakt med myndigheter för att få ta del av lagstadgade rättigheter och förmåner. Exempel på detta är då du ansöker om dagvårdsplats till ditt barn, lämnar in ansökan om bygglov till kommunen då du vill bygga hus, eller då du efter antagning till högskolestudier ansöker om studiesociala förmåner från FPA.

Förfarandet hur ärenden, som i exemplen ovan, inleds, behandlas och avgörs av myndigheter regleras i lag. Den materiella lagstadgade rättigheten, som tex. rätten till studiestöd, konkretiseras för individer genom ett förvaltningsförfarande som leder till ett förvaltningsbeslut.

Myndigheter kan även självmant inleda och ta beslut i ärenden som påverkar ditt och andras vardagsliv. Då du är med om att planera byaföreningens höstmarknad, får du veta att regionen drabbats av en smittosam sjukdom som sprids i oroväckande takt. För att stävja smittspridningen fattar regionförvaltningsverket beslut om begränsningar av sammankomster.

Offentlig maktutövning i form av enskilda beslut om fördelar, rättigheter och skyldigheter som myndigheter vidtar med stöd av lag kan ses som kärnan i förvaltningsrätten. Men, det offentliga har också hand om verksamheter av olika slag. Konkreta exempel är grundläggande undervisning och social- och hälsovårdstjänster. Då du hör till en given åldersgrupp kan du bli vaccinerad mot en sjukdom under givna klocktider i vissa lokaler, som skolelev tar du del av undervisningen i den klass du går i, etc.  Regleringen av förfarandet hur denna typ av offentlig verksamhet/offentliga tjänster konkretiseras hittas i den specifika lagstiftningen, som kan ge ett brett utrymme för myndigheter i att välja förfaranden och tillvägagångssätt. Kravet på god förvaltning ger dock för handen att vissa principer bör förverkligas i all förvaltningsverksamhet.

Hur förfarandet i förvaltningsärenden regleras och vad principerna om god förvaltning innebär, hör till de stora helheterna som behandlas i kursen Förvaltningsrätt, 5 sp. Därtill behandlas hur förvaltningens organisering är rättsligt reglerad och hur tillsyn av myndighetsverksamhet och överprövning av myndighetsbeslut sker.

I slutet av våren går en version av kursen Förvaltningsrätt, 5 sp. vid Öppna universitetet och anmälan till kursen öppnar 21.12.2020. Mer information om kursen hittar du i studiehandboken. Vid frågor kan du kontakta utbildningsplanerare Emil Oljemark, som även fungerar som lärare i denna kurs.

https://www.abo.fi/opu-amnen/rattsvetenskap/

 

Personalpresentation: Camilla Lundström

Camilla Lundström

Hej! Jag heter Camilla Lundström och har arbetat vid Öppna universitetet och Centret för livslångt lärande sedan hösten 2015. Jag har i flera år skött sekreteraruppgifter vid Öpukansliet i Åbo, och för tillfället jobbar jag både med studerandeadministration och med andra administrativa uppgifter, och gör också en del projektrelaterat arbete.

De senaste åren har det nya studieregistret vid Åbo Akademi varit aktuellt, och utvecklingsarbetet kring det fortsätter. Vi arbetar på att få det bättre anpassat till Öppna universitetets behov.

Nu i distansvardagen saknar jag mest kaffepauserna med kollegerna. Och så saknar jag mitt skrivbord som på kontoret är betydligt tommare och bättre organiserat än bordet här hemma.

På fritiden spenderar jag majoriteten av tiden med familjen, och försöker hinna med lite motion, trädgårdsarbete och långa promenader med hunden.

Personalpresentation: Anna Toivonen

människor kring kaffebord

Vår psykologiplanerare Anna Toivonen slutar för att bli privatföretagare. Öpugänget i Åbo har avtackat henne.

personer vid kaffebord blombukett.

Utbildningschef Majlen Saarinen tackade Anna och sade att hon frimodigt har tagit sig an alla arbetsuppgifter och är orädd för att kasta sig in i det okända. Anna har haft många utvecklingsidéer och varit en inspirerande kollega som vi kommer att sakna.

anna toivonen med blombukett

Nu söker vi en planerare i psykologi och logopedi.

https://abo.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=335&key=&o=A_RJ&rspvt=1ukhfeguf140c4kkows4sc44kg04888

personer vid kaffebord

Du som är intresserad att söka, här ser du hur vi ser ut! 🙂

personer vid kaffebord

Personalpresentation: Linda Karvonen

Hej! Jag heter Linda Karvonen och jobbar sedan maj 2019 vid Centret för livslångt lärande. Sedan mars har jag varit med på ett hörn och jobbat med projektet #toinenreittiyliopistoon, där Öpuleder utvecklas. Det är intressant och givande att få fundera på bland annat hemsidornas upplägg och hur informationen ska nå studerande vid rätt tidpunkt. Det är fint att sätten att kunna bli antagen till universitetet är mångsidiga.

hamstern Nötis

Min fritid spenderar jag bland annat med att följa med min hamsters framsteg, röra mig i naturen och försöka lära mig grunderna i arabiska.

Min studiebakgrund är inom folkrätt och mänskliga rättigheter och jag engagerar mig gärna inom dessa. På sistone har jag även fått jobba med hållbar utveckling på olika plan, vilket har varit väldigt intressant. När jag får tid jag planerar jag att öka mitt kunnande genom att delta i någon av Öppna universitetets kurser inom hållbar utveckling. Kanske vi ses där?

Min distansvardag

I februari poserade jag ännu glatt i mitt arbetsrum för ett inlägg på Instagram…

 

Sedan mars har jag liksom hela kollegiet jobbat på distans.

I augusti skrev jag till mina kolleger:

Om ni märker att jag har glömt nånting viktigt… så såg jag nyss i ögonvrån att en vit papperslapp från mitt arbetsbord (=matsalsbordet) föll ner och gled in under skåpet invid!!! Antagligen en anteckningslapp för den var mindre än en A4.
Det GÅR INTE att få bort den (har försökt med en tunn sticka, stl 2 ½) och jag har ingen aning om det var en arbets- eller en privat minnesanteckning.
Dammsugare funkade inte heller. En massa damm och annat skräp fick jag nog bort…
Voj suck! 🙂
För att muntra upp mig kan ni ju skicka en bild från er distansvardag! Som ni ser har jag en gammal barnplastpall som fotstöd. Det funkar utmärkt men är kanske inte så estetiskt. 😛

I september gav jag upp och meddelade kollegerna:

Efter nästan 6 mån. vid matsalsbordet insåg jag att det blir för stressigt att tömma det när vi får gäster (vilket vi ju inte hade en enda gång under våren). Nu har jag flyttat till vårt lillalilla skrivbord och kompletterat med en hylla där det finns plats för mappar, printer och pappershögar. Under stolen finns ett golvskydd av plast. På väggen min guldlockiga pappa, 4 år.

Distansarbetet vid Åbo Akademi fortsätter hela hösten och de flesta Öpukurserna ordnas på distans – välkommen med bara!

Christel (Pigge) Söderholm

Självtest för dig som är intresserad av juridik

Studier vid ett universitet är på många sätt annorlunda än gymnasiestudier, eller studier som bidrar till konkreta färdigheter för ett yrke. Ämnena vid ett universitet kan kännas främmande, obekanta och själva målet med utbildningen kan vara svårt att greppa.

Universitetsstudiernas syfte är inte enbart att tillföra kunskap och färdigheter. Studerande ska bilda sig förmågan att självständigt tillämpa kunskap och bidra till utvecklingen av sitt eget ämnesområde i arbetslivet, då man blir utexaminerad. Studier vid ett universitet ger även färdigheter för eventuella forskarstudier.

Ett av de universitetsämnen som kan kännas obekant och svårt att greppa är juridik. Har du inte tidigare läst juridisk litteratur och vill testa dig fram ifall studier i rättsvetenskap kunde vara något för dig, kan du ta ett självtest via länken här

Finner du ett intresse i ämnet och vill studera vidare, så erbjuder vi årligen via Öpu flera kurser i rättsvetenskap. Länk här till vårt kursutbud i ämnet.

Personalpresentation: Katarina Humina

Jag heter Katarina Humina. Att jobba som utbildningsplanerare vid Öppna universitetet är lite som att jobba i en godisaffär ifall man är av den nyfikna och kunskapstörstiga sorten. Att kunna erbjuda allmänheten en möjlighet att delta i akademiska kurser är en viktig uppgift, upplever jag. Jag deltar också själv i kurser då och då. Jag studerade konstvetenskap och etnologi i tiderna och båda ämnen ligger mig varmt om hjärtat. Vilken tur att jag får arbeta med dem i mitt jobb vid sidan av andra humanistiska ämnen såsom filosofi, historia, kulturanalys, genusvetenskap, teologi, svenska språket samt språk och kommunikation. När jag inte arbetar med kurser, umgås jag med familjen, springer på konstutställningar och konserter och hänger på cafeer.

katt

Assistenterna Findus och Figaro har övervakat distansarbetet under våren


#kontinuerligtlärande
#entuggakunskap
#öppnauniversitetet
#historia
#teologi
#kulturanalys
#genusvetenskap
#svenskaspråket
#filosofi
#konstevetnskap
#etnologi

katt

Personalpresentation: Minea Dahlbacka

Minéa Dahlbacka

Hej! Minéa Dahlbacka heter jag och har jobbat drygt ett år som sekreterare på Öpu i Åbo. Till mina arbetsuppgifter hör bl.a. registrering av studerande, utskrift av intyg, tentamensadministration och så är jag även engagerad inom projektet #toinenreittiyliopistoon.

Speciellt roligt har det varit att få vara med i processen kring utvecklandet av de nya Öpulederna. Fritiden tillbringas till största delen med familjen och att köra omkring barn till olika hobbyer. När jag har tid och ork försöker jag träna löpning, helst i skogen, och så cyklar jag lite ibland.


Notera att Öppna universitetet också har ett Instagramkontot, som Minéa administrerar!

https://www.instagram.com/oppnauniversitetet/

Personalpresentation: Nancy Pettersson

Jag, Nancy Pettersson, har ett givande och omväxlande jobb som utbildningsplanerare för informationsvetenskap, företagets organisation och ledning, internationell marknadsföring samt redovisning. Jag drar också själv kurser inom ämnet informationsvetenskap. En nyhet för min del är att jag drar kursen Akademiska studiefärdigheter, en perfekt kurs för dig som vill prova på om universitetsstudier är något dig.

 

På min fritid är jag fullt sysselsatt av en evig husrenovering, trädgårdsarbete och att skämma bort min katt.

 

 


#entuggakunskap
#öppnauniversitetet
#kontinuerligtlärande
#organisationochledning
#redovisning
#informationsvetenskap
#akademiskastudiefärdigheter

Öppna universitetet öppnare än vanligt i coronatider

De öppna universiteten runt om i landet var snabba att räcka ut en hjälpande hand när coronakrisen stängde landets universitetscampus och undervisningen flyttade ut på distans. En stor del av vårens distanskurser vid öppna universiteten gjordes avgiftsfria för examensstuderande vid landets alla universitet. Inledningsvis gällde det över hundra studiehelheter och mängden har ökat vart efter.

Genom det här ville man bredda utbudet av distanskurser, för att stöda universitetens examensstuderande genom coronakrisen. Den tillfälliga avgiftsfriheten gäller fram till slutet av juli.

majlen saarinen

Majlen Saarinen.

Utbildningschef Majlen Saarinen vid Åbo Akademis öppna universitet (Öpu) är glad över att samarbetsnätverket kunde agera snabbt.

– Det var upp till bevis som gällde när det verkligen behövdes. Från idé till ett riksomfattande kursutbud kom vi på mindre än en vecka. Särskilt överraskad är jag ändå inte, vi har ett välfungerande samarbete sedan länge.

Öppna universitetens samarbetsnätverk Avoin Foorumi grundades 2004 och samtliga öppna universitet i Finland är representerade där.

– Det breddade kursutbudet har tagits tacksamt emot av studerande vars studieplaner plötsligt ändrade på grund av coronapandemin. Många kan inte heller genomföra planerade praktikperioder eller deras sommarjobb blir inte av på grund av situationen, då har de nu större möjlighet att studera istället, säger Saarinen.

Coronapandemin påverkade förstås också verksamheten vid de öppna universiteten, genom att närstudier inte längre var möjliga att genomföra.

– Öppna universitetet vid Åbo Akademi har jobbat med nätkurser i över tjugo år, så våra lärare och planerare är vana och behövde inte göra något digiskutt. Enstaka kurser hade närstudier eller tentamen man fick planera om till distans istället.

Enligt Saarinen hoppas man kunna erbjuda höstens kurser enligt planerna, vid behov kan fler kurser föreläsningskurser omarbetas till distanskurser. Däremot har sommarkurser efterfrågats mera nu, främst på grund av att studerande inte fått de sommarjobb de utlovats, och därför gärna studerar mera.

– Vi har till exempel två kurser i historia som Öpu arrangerar på initiativ av professorn i historia.

Klicka här för Öppna universitetets sommarkursutbud. Kurserna är öppna för både studerande och andra intresserade. Via samma länk kommer du också vidare till de öppna universitetens gemensamma studieutbud, där kurserna är avgiftsfria för examensstuderande (till 31.7) men öppna för alla intresserade. Följ med! Sidorna kommer ännu att kompletteras under våren och sommaren!

Du kan börja anmäla dig till höstens Öpukurser från och med den 17 augusti. Kursutbudet publiceras på adressen www.abo.fi/opu.