månadsarkiv: april 2014

Åboenhetens chef Tina Engblom om det livslånga lärandet i Radio Vega

TinaEngblomI början var vi två anställda, idag över 60. Det säger Tina Engblom som för dryga trettio år sedan började på Kurscentralen vid Åbo Akademi som nu har utvecklats till Centret för Livslångt Lärande.

Det som idag utgör Centret för Livslångt Lärande har varit en föregångare i Finland då det gäller vuxenutbildning. Från kurscentral blev det en fortbildningscentral, sedan det Öppna Universitetet och allt det här och litet till ingår idag i CLL där Tina Engblom är vice direktör. Motsvarande vuxenutbildning, som den CLL ger finns egentligen ingen annanstans i hela Norden.
Inom den här enheten ordnas idag en hel del akademiska kurser men också fortbildning och projekt som berör stora grupper i Svenskfinland. I början av 2000-talet kom nätkurserna in i bilden och i och med dem kunde intresserade delta i olika kurser oberoende av boningsort. Från en blygsam start har också den här verksamheten utvecklats enormt i och med den nya tekniken.
Tina Engblom kom till Kurscentralen 1982 och skulle då aldrig ha kunnat föreställa sig den kommande utvecklingen.

Lyssna på Tina i Radio Vega: http://svenska.yle.fi/artikel/2014/04/29/fran-kurscentral-till-livslangt-larande