månadsarkiv: september 2015

CLLsius – Nyhetsbrev om livslångt lärande 3-2015

AretsOpularare1

 

 

 

 

Årets öpulärare: Johanna Wassholm

 

 

AretsOpularare2

 

 

 

 

 

Årets öpulärare: Anna Sundelin

 

I CLL:s nyhetsbrev 3-2015 finns bl.a. inlägg om
– Att vinna förtroende och övertyga
– Energi i studentexamen
– Modiga strukturella lösningar
– Nyanställda vid CLL och CSK
– Polku *Stigen *Path
– Struktur och överblick med Lean
– Årets Öpu-lärare – Johanna Wassholm och Anna Sundelin
http://www.cll.fi/nyhetsbrev-2/32015-2/

Årets Öpu-lärare – Johanna Wassholm och Anna Sundelin

 

 

 

Johanna Wassholm

Öppna universitetet har utsett FD Johanna Wassholm och FM, doktorand Anna Sundelin till årets ÖPU-lärare. Duon uppmärksammades med en festlig tillställning på CLL i början av sommaren. Wassholm och Sundelin undervisar i historia och har tillsammans utvecklat de nätbaserade grundstudierna i historia som Öppna universitetet erbjuder. Valet av årets ÖPU-lärare baserar sig på kursutvärderingar av kursdeltagarna, där de två historielärarna får synnerligen positiva och goda omdömen. Deras kurser lockar ett stort antal vuxenstuderande som uppskattar flexibiliteten på nätkurserna. Inom öppna universitetet har Wassholms och Sundelins professionalitet i alla sammanhang noterats, likaså deras förmåga att se möjligheter samt deras kreativitet i såväl kursutveckling som undervisning.

 

 

 

Anna Sundelin

Samarbete gör dem till bättre lärare

De två lärarna säger att de mycket uppskattade kurserna är ett resultat av kontinuerlig utvärdering och uppdatering av kurserna.

– Det är viktigt att läsa kursutvärderingarna och att hela tiden försöka förbättra kurserna i enlighet med utvärderingarna, säger Johanna Wassholm.

Båda är eniga om att det är en stor fördel att vara två lärare på en kurs. Tillsammans bollar de idéer och i responsen till studerande kan den ena bygga vidare på ett ämne som den andra tar upp.

Arbetsbördan på nätkurser är stor både för lärare och studerande, och därför är det viktigt att prioritera vad man lägger energi på. Wassholm och Sundelin rekommenderar andra lärare att återanvända sådant material som är återanvändbart från kurs till kurs, men att samtidigt alltid hålla kurserna aktuella genom att plocka in dagsaktuella ämnen som kan behandlas ur ett för kursen lämpligt perspektiv. Att skriva ut så tydliga instruktioner som möjligt för t.ex. examination, inlämning av uppgifter och lärandemål, för att få så få frågor som möjligt om praktiska saker, kan ge mer tid till annat som är viktigare.

– Bara att visa att man som lärare är närvarande på kursen är mycket betydelsefullt. Det kan handla om ett upprop om deadline eller någon kommentar för att visa att man följer med det som händer på kursen, säger de.

Nytt kursupplägg

På hösten 2015 inleds grundstudierna i historia med ett helt nytt kursupplägg. Kurserna vid ämnet har strukturerats om och består nu av tre kurser istället för fem, som tidigare. Antalet studiepoäng är det samma, men vissa element har fallit bort och andra har kommit till.

– De nuvarande kurserna har en tydligare koppling mellan teori och fakta och arbetssättet på kurserna motsvarar mer en historikers arbetssätt, förklarar Anna Sundelin.

Maria Johansson