månadsarkiv: mars 2016

Tänker du söka in till Åbo Akademi via ÖPU-leden?

Är du intresserad av att söka in till Åbo Akademi via ÖPU-leden?
Ansökningstiden till universitet och högskolor pågår under tiden 16.3-6.4.2016 kl 15.00.

Ansökan via ÖPU-leden
Du kan ansöka om studieplats för examensstudier vid Åbo Akademi via ÖPU-leden, dvs på basis av de kurser som du har avlagt inom ÅA:s öppna universitet. Ett krav är att kurserna som du har avlagt inom öppna universitetet kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Det betyder att de kurser som du har avlagt vid ÅA:s öppna universitet får du till godo om du blir antagen för examensstudier vid ÅA.
Antagningskriterierna för sökanden via ÖPU-leden skiljer sig till en del mellan de olika utbildningarna, men du hittar informationen om kriterierna här http://www.abo.fi/student/opuleden. Grundregeln är att du ska ha avlagt minst 60 studiepoäng, varav minst 25 sp bör vara avlagda i det ämne som du vill ha som huvudämne. Antagning via ÖPU-leden sker som regel utan urvalsprov om inte annat särskilt anges. Mera information om ansökningen hittar du här http://www.abo.fi/ansok/

Ansökan  sker i en separat ansökan i det elektroniska ansökningssystemet studieinfo.fi.

Om du vill läsa mera om hur ansökningsprocessen går till, så hittar du den informationen här http://www.abo.fi/ansok/hur.

Intyg och språkprov
Kopior av de intyg som du önskar få beaktade i antagningen sänds direkt till Åbo Akademi, senast den 9.6.2016 kl. 15.00. Du bör också skicka kopior av skolbetyg, så att din språkliga behörighet kan konstateras. Observera att för sökande med annat modersmål eller skolutbildning på annat språk än svenska krävs deltagande i språkprov i svenska, se Språklig behörighet.

Samlad information om ansökningen finns här http://www.abo.fi/ansok/ansokansok. Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att kontakta oss för mera information, Majlen Saarinen, förnamn.efternamn@abo.fi eller studinfo@abo.fi.

Årets Öpu-studerande Heidi Nyman

HeidiNyman_460px

Inspirationen att börja studera som vuxen kom småningom till Heidi Nyman, efter att hennes äldsta son började studera vid Åbo Akademi. För drygt två och ett halvt år sedan satte hon igång med att studera själv. Sedan dess har hon avlagt 111 studiepoäng vid Öppna universitetet, och siktar på att skriva en kandidatavhandling inom den närmaste framtiden. Nyman utsågs till Årets Öpu-studerande 2015, en titel hon delar med Eva Åström.

– Utmärkelsen kom som en total överraskning, jag tycker inte att jag har gjort något utöver det vanliga, skrattar Heidi Nyman när hon gratuleras till priset.

Nätstudier viktiga för vuxenstuderande

Nyman funderade länge på att börja studera på nätkurser via Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Hon var intresserad av ämnet informationsvetenskap, men när hon ville börja fanns ännu inte möjligheten att studera uteslutande via nätet, vilket var en förutsättning för Nyman, som bor i Raseborg. Så småningom utarbetades allt fler nätkurser vid Öppna universitetet, och Nyman såg sin chans att börja studera på distans. Hon inledde med några nätkurser i folkloristik, och har sedan dess studerat sociologi och informationsvetenskap. Den senaste kursen hon gått är Engelska 4, och nu väntar hon på att fler kurser ska nätbaseras.

– För mig som vuxenstuderande med heltidsarbete är det ett problem att få kandidatexamen slutförd. Jag hoppas att det framöver ska bli möjligt att göra allt, eller åtminstone så mycket som möjligt, via nätet.

Bra med examen i bakfickan

Heidi Nyman berättar att hon var duktig i skolan, men att hon tappade intresset för studierna efter gymnasiet, och avlade en kortare merkonomutbildning innan hon sökte sig ut i arbetslivet. Med åren kom studieivern tillbaka, och snart växte tanken på att ha ytterligare en behörighetsgivande examen i fickan fram hos Nyman.

– Jag trivs väldigt bra med mitt jobb och har inga tankar på att lämna det, men det skadar aldrig att ha nya papper på att man är utbildad, säger hon.

Nyman konstaterar också att hon har konkret nytta av studierna i sitt nuvarande jobb. Hon arbetar vid Västra Nylands handelskammare, och studierna i informationsvetenskap har varit ett bra komplement till arbetet.

– Studierna i sociologi har också lärt mig att förstå människors beteende i olika sammanhang bättre, berättar Nyman.

Studietekniken viktig

Vuxenstudierna som från början var tänkta att vara mer nöjesinriktade, blev målinriktade. Nyman liknar studierna vid en drog: man kan inte sluta när man väl har börjat.

– Det blir som en livsstil. Jag har haft ungefär två kurser på gång samtidigt under de år jag har studerat vid sidan av arbetet, och det har fungerat jättebra nu när barnen är stora och jag har mer tid över för mig själv.

För den som börjar studera på nytt som vuxen kan mycket kännas nytt och främmande. Äldsta sonens studievana blev en räddning för Nyman, som fick många goda tips och råd från honom.

– Läs inte igenom böckerna från pärm till pärm, sade han. Att tänka akademiskt lär man sig med tiden, men studietekniken tar lite tid att nöta in.

Kurser för alla

Öppna universitets kurser är öppna för vem som helst, oberoende av utbildningsbakgrund. Det tycker Heidi Nyman är bra, även om hon tycker att det är viktigt att alla inser att det trots allt kan vara ganska krävande med studier på universitetsnivå.

– Det är kanske inte något för den som kommer direkt från grundskolan. Annars tycker jag att det är bra att deltagarna på Öppna universitetets kurser är så olika, både åldersmässigt och utbildningsmässigt. De yngre deltagarna tänker på ett annat sätt än vi äldre, och i kurssammanhang kan vi komplettera varandra.

Råd till andra vuxenstuderande

Heidi Nymans bästa tips till andra vuxna som funderar på att börja studera är att bara modigt kasta sig in i studierna. Det gäller också att ta reda på en hel del själv som vuxenstuderande. Nyman upplevde det som svårt att hitta information på Åbo Akademis webbsidor, och efterlyser också mer personlig respons på nätkurserna. Överlag har hon varit nöjd med studiernas upplägg, och hon har inte haft några tekniska problem. Någonting hon efterlyser är fler webinarier på nätkurserna, med mer växelverkan mellan lärare och studerande. Annars ser hon inte mycket negativt med att studera som vuxen.

– Det är fint att man kan studera på det här viset. Tyvärr vet nog många inte ens om att möjligheten finns.

Maria Johansson

CLLsius- nyhetsbrev om livslångt lärande 1-2016

CLLsius460px

 

 

Läs nyhetsbrevet på webben

Du kan läsa om bl.a.

  • Dididis TeachMeet 19.4.2016
  • Direktör Torbjörn Sandén beskriver den samordningsprocess som Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia har inlett
  • En autodidakts betraktelser – Håkan Eklunds 15 år med Skärgård
  • Med ett segelfartyg som klassrum
  • Jämlika studiemöjligheter skapar flexibilitet. Sonja Vidjeskog på Språkcentret använder Skype
  • Sophia Jansson besökte Akademin 18.2 under årets Akademiforum i Vasa
  • Uppdragsutbildningen i palliativ vård ledde till nytt jobb på Åland
  • Årets Öpu-studerande Heidi Nyman