Säkerhetsplan

Varje skola har en säkerhetsplan som innehåller anvisningar för hur situationer som kan medföra fara skall hanteras. I skolornas säkerhetsplaner finns ingående uppgifter om fastigheterna, kontaktuppgifter och kontaktpersoner vid nödsituationer, anvisningar för utrymning och samlingsplatser, vilka situationer som kräver skydd inomhus, planer för hotbilder av olika slag samt information om första hjälpen.

Säkerhetsplanerna hjälper ansvarspersoner, personal och elever att förebygga olyckor och i fall av olyckor begränsa person- och egendomsskador samt att säkerställa fortsatt verksamhet.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 13 juni, 2011 klockan 10:23 | Postad av Admin