Plan för antimobbningsarbetet inom grundläggande utbildning i Vasa stad

Skolorna i Vasa stad följer KiVa-skola programmet.

Mobbning är ett allvarligt fenomen. Man talar om mobbning ifall en eller flera personer trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt under en längre tid. Kännetecknande för mobbning är när det aggressiva beteendet sker vid upprepade tillfällen, är avsiktligt och riktas mot en person som av någon orsak har svårt att försvara sig. Mobbning innebär att den som är utsatt är i underläge och känner sig kränkt.

Olika former av mobbning

Verbal mobbning: såsom att viska, sprida rykten, härma, hota, håna, retas, kommentera allt som den utsatte gör eller säger
Psykisk mobbning: att bli lämnad utanför, betraktas som luft, social manipulation
Fysisk mobbning: att skada någon genom slag, sparkar, knuffas etc

Det kan även vara fråga om

• Hot och tvång
• Rasistisk mobbning
• Könsmobbning / sexuell mobbning
• Mobbning som riktar sig mot den mobbades egendom
• Mobiltelefon- och internetmobbning

Mobbning är svår att upptäcka. Ofta uppger eleverna att det bara är på skoj och den mobbade håller med. Det är naturligt i barns utveckling att testa vilka oskrivna regler som gäller i relation till andra. Hos barn, som får agera utan kontroll av vuxna, kan detta lätt utvecklas till mobbning.

Antimobbningsteam

Alla skolor i Vasa stad har egna antimobbningsteam som har huvudansvaret för hanteringen av mobbningen skolan. Teamet arbetar systematiskt enligt KiVa–skola programmet. Gruppen sammankommer regelbundet för att diskutera och åtgärda eventuella mobbningsfall. Inom teamet pågår en ständig diskussion om hur mobbning på ett effektivt sätt kunde förebyggas.

Handlingsplan vid mobbning som sker med anknytning till skolan, skolarbetet

Den åtgärdsplan som tillämpas utgår från KiVa-skola-modellen. Att ta itu med mobbningsfall innebär inte ett enskilt samtal utan den kännetecknas av en process.

ÄR DET FRÅGA OM MOBBNING?

NEJ ————-> Klassläraren utreder ärendet

JA —————> Klassläraren väljer ut stödpersoner: ”er hjälp behövs”

                                 1. Möte med den mobbade eleven:
                                     ”Jag tänker hjälpa dig, berätta vad som hänt”
                                2. Enskilda diskussioner med de elever som deltagit i mobbningen
                                3. Gruppdiskussioner med de elever som deltagit i mobbningen
                                      ”Vad har vi förbundit oss till?” 
                                       (gruppdiskussioner är dock inte alltid att föredra)
                                4. Uppföljningsdiskussion med den mobbade eleven:
                                      ” Har situationen förändrats?”
                                5. Uppföljningsdiskussion med de elever som deltagit i mobbningen
                                      (+ eventuellt den mobbade eleven)
                                     ” Hur försäkrar vi oss om att mobbningen inte fortsätter”

Då det är fråga om mobbning kontaktas alltid vårdnadshavarna. Då det handlar om enstaka händelser som klasslärare/klassföreståndare utreder, bedöms varje fall individuellt.
Elevvårdsgruppen träder också till om fortsatta åtgärder blir nödvändiga såsom polisanmälan, skolbyte, disciplinära straff eller liknande.

Förebyggande arbete

Alla vuxna i skolsamfundet ingriper omedelbart eller säger ifrån ifall något ”misstänkt” noteras
Klasslärarnas/klassföreståndarnas funktionen betonas
Vänelevsverksamhet i alla enheter
Regelbunden uppföljning av elevernas ”sociala skolsituation”
Tillräcklig och ändamålsenlig rastövervakning
Förankring av skolans ordningsregler bland eleverna
Skolans antimobbningsteam är bekant för alla, liksom annat stöd som skolan kan erbjuda
Symboler för en trygg skola (affischer, rastvakternas reflexvästar) används
God och tydlig information till föräldrarna, handbok för föräldrar
Återkommande lektionsinslag om mobbning utgående bla från det s.k. KiVa-skola programmet:

• Årskurserna 1-6:
Lektioner för elever i årskurs 1: 10 dubbellektioner
Lektioner för elever i årskurs 4: 10 dubbellektioner

• Årskurserna 7-9:
Teman för elever i årskurs 7: 4 teman
Förverkligas exempelvis som temadagar, halva
Temadagar eller som en serie lektioner

Förankring och information

Åtgärdsprogrammet mot mobbning presenteras för berörda parter: lärarkår och personal, elever och föräldrar.
• Lärarkåren och personalen informeras vid personalmöten
• Klasslärarna/Klassföreståndarna presenterar antimobbningsprogrammet för sina klasser och jobbar proaktivt genom det s.k. KiVa-skola programmet
• Föräldrarna informeras vid föräldramöten och uppmanas bekanta sig med programmet via skolans web-sida.
• Nya arbetstagare i skolsamfundet, både barn och vuxna, informeras om skolans policy mot mobbning.
Åtgärdsprogrammet mot mobbning är en del av skolans läroplan.

Antimobbningsarbetet dokumenteras och arkiveras enligt separata anvisningar

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 5 december, 2011 klockan 12:40 | Postad av