Elevens stöd vid disciplinära situationer

Vårdnadshavarna skall informeras om skolans förfaringssätt, vilket bygger på grundskollagen och -förordningen, då det gäller disciplinära ärenden. Verkställande av disciplinära åtgärder registreras och meddelas till vårdnadshavarna.

I samband med att en elev erhåller ett disciplinärt straff (skriftlig varning eller avstängning) hålls alltid ett individuellt elevvårdsmöte i vilket vårdnadshavarna ges möjlighet att delta. Under det individuella mötet fastställs elevens behov av elevvård.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 22 juni, 2011 klockan 09:41 | Postad av