Rusmedel

Antidrogarbetet är en del av skolornas förebyggande elevvårdsarbete. För att motverka rökning och användning av andra rusmedel finns det i skolorna en verksamhetsmodell för att befrämja drogfrihet för ungdomar under 18 år.

I grundskolan ingår undervisning, bl.a. inom läroämnen som hälsokunskap och kemi, vilken går ut på att eleverna skall lära sig känna till fakta om och lära sig inse det farliga och skadliga i tobak, alkohol och andra droger.

Omfattande undersökningar (se s. 4 för sammanfattning på svenska) bland finländska ungdomar i årskurs nio har visat att både berusningsdrickandet och rökningen har minskat under 2000-talet. De ungdomar som ofta dricker sig berusade har ofta även andra problem t.ex. inom familjen. Under 1990-talet ökade andelen ungdomar som prövat på cannabis mycket, men den har igen minskat sedan början på 2000-talet.

Trots denna positiva utveckling hade mer än hälften av dem som gick på årskurs nio år 2007 varit berusade någon gång, och fler än var tionde drack sig berusade varje eller nästan varje vecka.

Alkohol är skadligt för hjärnan oavsett ålder, men eftersom hjärnan utvecklas ända upp till 25 års åldern är ungas hjärnor ömtåligare än äldres. Därför är risken att utveckla beroende högre ju yngre man är då man börjar dricka. Dessa fakta ligger som grund till att unga inte skall dricka alkohol innan de fyllt 18 år. Likaså finns åldersgränsen på 18 år för att få köpa tobak till för att värna om de ungas hälsa. Att köpa ut alkohol eller tobak till någon som är minderårig är olagligt. Då man köper ut åt någon gör man sig skyldig till ett brott.

Ungdomar som har blivit bjudna på alkohol hemma dricker mera alkohol utanför hemmet än de som inte blivit bjudna på alkohol. Attityderna går hand i hand med konsumtionen: samtidigt som vuxna bjuder eller köper ut alkohol åt minderåriga ger de dem också en signal att det är acceptabelt att ungdomar använder alkohol.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 22 juni, 2011 klockan 15:44 | Postad av Admin