Olycksfall

Skoleleverna är försäkrade under skoltid. Om en olycka inträffar under skoldagen och eleven behöver vård, kontaktas i första hand skolhälsovårdaren som kan ge första hjälpen och hänvisa eleven till vidare vård. Vårdnadshavarna underrättas så snart som möjligt om detta. Om skolhälsovårdaren inte är anträffbar, kan vem som helst ur skolans personal fylla i en blankett som skall medtas till hälsovårdscentralen eller sjukhuset. Där framkommer bl.a. elevens personuppgifter, en kort beskrivning av vad som har hänt och ev. åtgärder som gjorts i skolan.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 28 juni, 2011 klockan 10:33 | Postad av Admin