SPREMI 24 January: Sofie Henricson

Vårens SPREMI startar med ett föredrag av Sofie Henricson från ämnet svenska.
Rubriken är “Nu kan ja ju int innehållet” – När språkhandledaren explicitgör otillräcklig kunskap

Abstraktet

Välkomna till Jöns Budde torsdagen den 24 januari kl 15-17!