Om biämnet

Är du någon som alltid börjar tala eller lyssna när olika samhällsfrågor kommer på tal? Undrar du hur du kan bidra till att världen blir bättre för alla och inte enbart för några?

Då är biämnet ”Etik i en globaliserad värld” (25 sp) som gjort för dig!

I biämnet undersöker vi etiska och politiska ansvarsfrågor i ljuset av de globala målen för hållbar utveckling som FN formulerat i Agenda 2030. Vilka är de etiska gränserna för  vårt tänkande om vi vill leva i samklang med naturen och inte överskrida våra tillgångar? Vilka politiska och ekonomiska utmaningar står vi inför om vi vill bygga rättvisa och stabila samhällen lokalt och globalt? Går det överhuvudtaget att föra samman ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet?

I kurserna sammanför vi etisk självreflektion med humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning för att tillsammans utforska några av dagens stora livs- och ödesfrågor. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på samarbete och dialog. I olika diskussions- och skrivövningar söker vi vägar att utmana oss själva och andra i invanda tankebanor. Vi lär oss att aktivt lyssna in andra, och att hitta nya oväntade perspektiv på bekanta frågor.

Kurserna riktar sig till alla som vill bli bättre på att tänka självständigt och hjälpa andra göra det. De ger analytiska färdigheter för att arbeta med frågor om etik, rättvisa, hållbarhet och globalisering. De är speciellt användbara för blivande lärare, samhälleliga beslutsfattare, samhällsbevakare, ledare och företagare.

Helheten är relevant för studerande som avlägger studier i livsåskådningskunskap. De två engelska kurserna kan även avläggas i magisterprogrammet ”Social exclusion”.

Det går också att avlägga helheten som magistermodul (20 sp). Den första kursen (”Hållbarhet och etik”) är då obligatorisk och man väljer därtill tre av de fyra övriga kurserna.

1 thoughts on “Om biämnet

  1. Pingback: Filosofi

Kommentarer är stängda.