Om biämnet

Etik i en globaliserad värld (25 sp) är ett tvärvetenskapligt biämne som består av fem kurser. Studiehelheten ger en fördjupad inblick i de etiska utmaningar som uppstår i strävan efter social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i en globaliserad värld. Inom helheten undersöker vi kritiskt hur forskning kan bidra till att uppnå dessa politiska målsättningar. Tre av kurserna hålls på svenska, två på engelska.

Biämnet ger analytiska och reflekterande färdigheter för fortsatta studier och arbetslivet i frågor om etik, rättvisa, FN:s plan för hållbar utveckling, Agenda2030, globalisering och ledarskap. Helheten är relevant för studerande som avlägger studier i livsåskådningskunskap. De två engelska kurserna kan även avläggas i magisterprogrammet ”Social exclusion”.

Det går också att avlägga helheten som magistermodul (20 sp). Den första kursen (”Hållbarhet och etik: Teori och praktik”) är då obligatorisk och man väljer därtill tre av de fyra övriga kurserna.

One thought on “Om biämnet

  1. Pingback: Filosofi

Kommentarer inaktiverade.