Kurser

 1. Hållbarhet och etik: Teori och praktik
  • Kursen lyfter upp etiska och kritiska perspektiv på de hållbarhetsmål som formuleras i Agenda2030. Vilket slags etik är hållbar i en globaliserad värld? Hur har förverkligandet av Agenda2030 (inte) lyckats? Vilka framtida alternativ finns det för Agenda2030?
 2. Miljö, minoriteter och marginalisering
  • Under kursen diskuteras globala miljöfrågor samt eventuella hållbara lösningar på dagens miljöproblem. Vad är miljörättvisa? Hur inverkar marginaliseringen av minoritetsperspektiv på hur vi uppfattar sambanden mellan människa och miljö?
 3. Utopi och realism: Samhällelig rättvisa lokalt och globalt
  • Kursens mål är att undersöka och definiera de politiska och ekonomiska förutsättningarna för ett hållbart samhälle lokalt och globalt. Hur kan politiskt samarbete motiveras samhällsfilosofiskt? Vad är utopi och realism i olika samhällsvetenskapliga och skönlitterära perspektiv på sociala gemenskaper?
 4. Truth, Power and Justice
  • The main goal of the course is to understand the roles of academic research, media and economic and political power structures in assessing different knowledge claims. What are sustainable research practices in studying global injustices? What is the role of trust and dialogue in creating participatory civil societies?
 5. Ethical and Globally Sustainable Leadership
  • In the course we analyse  the characteristics of a good and sustainable leadership in the context of Agenda2030. The purpose of the course is also to develop project leadership abilities for sustainable change towards the goals of Agenda2030.