Monthly Archives: August 2023

Finskan opetus syksyllä 2023 – tarkista tästä!

Saijan opetus:

FONOLOGIA JA MORFOLOGIA (5 op) (perusopinnot)

Keskiviikkoisin 10–11.30 (Arken Kramer, M220) ja torstaisin 10-11.30 (Arken Smedjan, M227); ensimmäinen kerta: keskiviikko 6.9.

HUOM: Paikka => Arken Westermarck (C101)

Vaasalaiset osallistuvat zoomin kautta: https://aboakademi.zoom.us/j/66092798297

Kurssilla tehdään tutkimusmatka suomen kielen rakenteisiin.

 

VUOROVAIKUTUSLINGVISTIIKKA JA KESKUSTELUNTUTKIMUS (5 op) (aineopinnot)

Keskiviikkoisin 12.15–13.45, Arken Kramer (M220); ensimmäinen kerta: keskiviikko 6.9. klo 13, Arken Kramer

Vaasalaiset osallistuvat zoomin kautta: https://aboakademi.zoom.us/j/66092798297

Vuorovaikutuslingvistiikka ja keskustelunanalyysi on aineopintoihin kuuluva kurssi, joka järjestetään kahden vuoden välein. Kurssi sopii kaikille vähintään vuoden suomen kieltä opiskelleille. Kurssilla sukelletaan aidon keskusteluaineiston avulla suomen kielen keskustelukielioppiin sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimukseen.

 

PROSEMINAARI (10 op) (aineopinnot)

Maanantaisin 14.15–15.45 (periodi I)

Periodi 1 (4.9.-9.10.): Kielentutkimuksen menetelmät yhdessä TY:n kanssa, Auditorio Quantum

Periodi 2 (30.10.-4.12.) 14.00–15.30: Hyvät tieteelliset käytännöt, Zoom-kanavalla https://aboakademi.zoom.us/j/66092798297

Periodi 3 + 4: Seminaarin ryhmätapaamisia (aikataulu sovitaan keväällä)

 

LUKU- ja HARJOITTELUKURSSIT

Aine- ja syventävien opintojen lukukurssit: Flerspråkighet, Finska som andra och främmande språk, PLT (personal language tutor)

Lukukursseja saa suorittaa oman aikataulun mukaisesti lukuvuoden aikana. PLT-kurssi järjestetään yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa. Saat lisätietoa kurssien suorituksesta Saijalta.

 

Karitan opetus:

TEXTER OCH KOMMUNIKATION (5 op), opettajat Karita Suomalainen ja Anna Korhonen (perusopinnot)

Maanantaisin 10.00–11.30 (periodit 1 & 2), Arken Smedjan (M227) (Vaasa F0612 mötesrum), ensimmäinen kerta 4.9. Arken Smedjan (M227 + Zoom)

Kurssi pidetään vaihtelevasti Turussa ja Vaasassa. Sekä Turun että Vaasan kerroille voi osallistua etänä Zoomissa: https://aboakademi.zoom.us/j/65676908115 (Meeting ID: 656 7690 8115)

Kurssilla tutustutaan kirjoitetun kielen erilaisiin tekstilajeihin sekä kielenhuoltoon ja suomen kielen normeihin.

 

PRAGMATIK OCH SEMANTIK (5 op) (aineopinnot)

Maanantaisin 12.15–13.45 (periodit 1 & 2), Arken Goethe (L104); ensimmäinen kerta ma 4.9.

Vaasalaiset osallistuvat Zoomissa: https://aboakademi.zoom.us/j/69239970092 (Meeting ID: 692 3997 0092)

Kurssilla tutustutaan pragmatiikan ja semantiikan perusteisiin ja peruskäsitteisiin. Kieltä lähestytään käytön näkökulmasta: millaisia tehtäviä ja merkityksiä (suomen) kielen rakenteilla on erilaisissa kielenkäyttötilanteissa ja miten tätä voidaan kuvata?

 

LUKUKURSSIT

Aine- ja syventävien opintojen lukukurssit: Kalevala, Finsk deckarlitteratur, Finsk barn- och ungdomslitteratur, Finsk språkhistoria

Lukukursseja saa suorittaa oman aikataulun mukaisesti lukuvuoden aikana. Saat lisätietoa kurssien suorituksesta Karitalta.

 

 

Urpon opetus:

FINSKA SPRÅKETS VARIATION (5 op) (aineopinnot)

Keskiviikkoisin 14.15–15.45 Westermarck (C101)

Ensimmäinen kerta: keskiviikko 6.9.

https://aboakademi.zoom.us/j/67291538205 (Meeting ID: 672 9153 8205)

Moodle-sivu: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=6165#section-0

Suomen kielen variaation kurssi on pakollinen osa suomen kielen aineopintoja. Kurssin alkupuolella käsitellään kielen variaatiota yleisesti, ja kurssin loppupuolella keskitytään suomen murteisiin.

 

 

POSTSEMINAARI (ryhmäohjausta graduntekijöille) (syventävät opinnot)

Tiistaisin 10.15–12 Työhuoneessani tai Zoom-kanavalla https://aboakademi.zoom.us/j/67291538205 (Meeting ID: 672 9153 8205)

Ensimmäinen kerta: tiistai 5.9.

Postseminaarissa graduntekijät saavat ohjausta tutkielman teossa alusta loppuun. Postseminaariin voi tulla jo samaan aikaan, kun osallistuu myös varsinaiseen seminaariin. Mukana on eri vaiheessa olevia graduntekijöitä, ja jokainen osallistuja oppii myös toinen toiseltaan. Tapaamisissa puhutaan kunkin osallistujan ajankohtaisista kysymyksistä – tutkielman aiheen rajaamisesta, menetelmistä, tekstin kirjoittamisesta ja kaikesta muusta gradun kannalta juuri sillä hetkellä tarpeellisesta. Näin viedään kaikkien graduja yhdessä eteenpäin.

 

SEMINAARI (10 op) (syventävät opinnot)

Torstaisin 10.15–12, minun työhuoneessani tai Zoom-kanavalla https://aboakademi.zoom.us/j/67291538205 (Meeting ID: 672 9153 8205)

Ensimmäinen kerta: torstai 7.9.

Moodle-sivu: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=4018#section-0

Seminaari on pakollinen osa syventäviä opintoja. Seminaarissa jokainen osallistuja sekä laatii noin 20 sivuisen esitelmän omasta pro gradu -tutkielman aiheestaan sekä toimii opponenttina eli antaa rakentavaa palautetta jollekin toiselle tämän seminaariesitelmästä. Lisäksi jokaisen seminaarilainen antaa palautetta kaikille muille seminaarilaisille. Seminaarin alkupuolella on tutkielman tekoon ja tieteelliseen keskusteluun liittyviä harjoituksia. Kurssin alustava ohjelma on jo Moodle-sivulla tutustuttavana.