Kielilähettiläät – Språkambassadörerna

Kaksikielisyys on rikkaus – tämä usein kuultu lause ja se on helppo allekirjoittaa. Mutta itse rikkaus saattaakin piillä tarinassa, miten joku päätyi kaksikieliseksi ja minkä työn takana sen saavuttaminen on ollut. Kaksikielisyys on edellyttänyt monen haasteen ja pelon kohtaamista.  Näitä tarinoita me Kielilähettiläät haluamme jakaa ympäri Suomen.

Suhtautuminen kieleen ei aina ole positiivista ja negatiiviset asenteet eivät ole harvinaisia kielenoppimisen yhteydessä. Me haluamme muuttaa asenteita tuomalla kielen tunneille samaistuttavia tarinoita, jotka konkreettisella tavalla näyttävät mitä hyötyjä toisen kielen osaaminen tuo mukanaan.

Miten me tämän toteutamme? Metodimme on todella yksinkertainen: kielilähettiläs vierailee luokassa ja yhden tunnin ajan keskustelee oppilaiden kanssa. Jos kyseessä on suomen kielen tunti ruotsinkielisessä koulussa, vierailee ruotsinkielinen Kielilähettiläs ja pitää esityksensä suomen kielellä. Hän kertoo omista kokemuksistaan ja suhteestaan suomen kieleen.  Kielilähettiläs korostaa kohtaamiaan haasteita, kuten pelosta tehdä virheitä, mutta toisaalta myös positiivista aisoista, kuten itseluottamuksen kasvusta.

Kielilähettiläiden tarinoissa korostuu usein yllätyksellisyys: kieli on saattanut avata täysin odottamattomia hyötyjä ja mahdollisuuksia, mitä ei vielä esimerkiksi koulussa voinut aavistaa. Tarinat tarjoavat oppilaille uusia näkökulmia kielen opiskeluun ja Kielilähettiläs pyrkii vastaamaan kysymykseen ”miksi oppisin suomea?”. Tavoitteenamme on herättää oppilaiden sisäinen motivaatio kielten oppimista kohtaan.

Kuka voi toimia Kielilähettiläänä? Ehkä juuri sinä.

Tammikuun alussa teillä alkaa kurssi nimeltä ”Språkinlärning och flerspråkighet”. Tämä kurssi toteutetaan yhteistyössä Kielilähettiläiden kanssa ja kurssisisältöön kuuluu mahdollisuus toteuttaa yksi kouluvierailu Kielilähettiläänä. Tämä on erinomainen mahdollisuus saada käytännön kokemusta luokkatilanteesta ja opiskelijoiden motivoinnista. Mikäli teille jäi hyvä kokemus vierailusta, on kurssin jälkeen halukkailla opiskelijoilla mahdollisuus jatkaa Kielilähettiläinä. Tällöin jokaisesta tehdystä vierailusta maksetaan myös palkkio.

Me Kielilähettiläissä haluamme toivottaa sinulle hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

 

Thomas Thijssen

Projektikoordinaattori

Kielilähettiläät – Språkambassadörerna

www.kielilahettilaat.fi