Category Archives: Okategoriserade

Finskanin kurssit syksyllä 2021 – tarkista tästä!

Saijan kurssit:

PERUSOPINNOT

FONOLOGIA JA MORFOLOGIA (opettajat: Anna Korhonen ja Saija Merke)

Kurssilla tehdään tutkimusmatka suomen kielen rakenteisiin.

Aika ja paikka: Periodit 1 ja 2, maanantaisin klo 10.00–11.30 ja keskiviikkoisin klo 10.00–11.30.  Kurssi alkaa 6.9. klo 10.00 Kramerissa. Etänä osallistuvat (esim. Vaasasta käsin opiskelevat) voivat osallistua kurssille Zoom- kanavalla https://aboakademi.zoom.us/j/9804187228?pwd=L1ZQYk1WRzI1cmpLUkttSHkvK2VjUT09 (Meeting ID: 980 418 7228 Passcode: d6j0Nj)

Lähiopetuksessa sekä opiskelijoiden että opettajan on käytettävä hengityssuojaa ja pidettävä vähintään kahden metrin turvavälit.

 

AINEOPINNOT

INTERAKTIONSLINGVISTIK OCH SAMTALSANALYS

Vuorovaikutuslingvistiikka ja keskustelunanalyysi on aineopintoihin kuuluva pakollinen kurssi, joka järjestetään kahden vuoden välein. Kurssi sopii kaikille vähintään vuoden suomen kieltä opiskelleille. Kurssilla sukelletaan aidon keskusteluaineiston avulla suomen kielen keskustelukielioppiin sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimukseen.

Aika ja paikka: Periodit 1 ja 2 keskiviikkoisin alkaen 8.9. klo 12.15 Kramerissa.

Lähiopetuksessa sekä opiskelijoiden että opettajan on käytettävä hengityssuojaa ja pidettävä vähintään kahden metrin turvavälit.

 

KANDISEMINAARI (yhteistyössä Turun yliopiston kanssa)

Aika: Proseminaari alkaa maanantaina 6.9. (-11.10) klo 14 menetelmäkurssilla, jonka yliopiston kollegat järjestävät yliopiston puolella ja joka järjestetään kokonaan etänä.

 

LUKUKURSSIT

Saat kurssien Flerspråkighet och flerspråkig identitet i Finland, Finska som andraspråk och främmande språk ja Personal Language Tutor (PLT) suorittamisesta lisätietoa suoraan Saijalta.

 

 

Jutan kurssit:

PERUSOPINNOT

TEXTER OCH KOMMUNIKATION (opettajat: Anna Korhonen ja Jutta Rosenberg)

Kurssilla tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin ja kielenhuoltoon.

Aika ja paikka: Periodit 1 ja 2, tiistaisin klo 8.30–10.00 ja torstaisin klo 10.00–11.30. Kurssi alkaa tiistaina 7.9. klo 8.30 Zoomissa (https://aboakademi.zoom.us/j/67097400292)

 

AINEOPINNOT

PRAGMATIK OCH SEMANTIK

Kurssilla tutustutaan pragmatiikan ja semantiikan peruskäsitteisiin.

Aika ja paikka: Periodit 1 ja 2, torstaisin alkaen 9.9. klo 12.15–13.45 Kramerissa. Etänä osallistuvat (esim. Vaasasta käsin opiskelevat) voivat osallistua kurssille Zoom- kanavalla https://aboakademi.zoom.us/j/68203770629. Ensimmäisellä kerralla sovitaan, jatketaanko hybridiopetuksena vai siirrytäänkö kokonaan etäopetukseen.

Lähiopetuksessa sekä opiskelijoiden että opettajan on käytettävä hengityssuojaa ja pidettävä vähintään kahden metrin turvavälit.

 

LUKUKURSSIT

Saat kurssien Kalevala, Finsk deckarlitteratur, Finsk barn- och ungdomslitteratur, Praktik ja Föreläsningspass suorittamisesta suoraan Jutalta.

 

 

Urpon kurssit:

AINEOPINNOT

SUOMEN KIELEN VARIAATIO

Variaation kurssi (5 op) on pakollinen osa suomen kielen aineopintoja. Kurssilla käydään läpi kielen variaation ilmentymiä ja niiden syitä kielen rakenteen eri tasoilla yleisesti. Pääosa kurssista koskee suomen aluemurteita ja niiden tyypillisiä piirteitä. Opimme erottamaan ja tunnistamaan suomen kielen päämurrealueiden piirteitä teksteistä

Aika: Periodit 1 ja 2, keskiviikkoisin alkaen 8.9.2021 klo 14.15–15.45

Paikka: Arken-rakennuksen luentosali Kramer (M220). Etänä osallistuvat (esim. Vaasasta käsin opiskelevat) voivat osallistua kurssille Zoom- kanavalla https://aboakademi.zoom.us/j/67291538205.  Ensimmäisellä kerralla sovitaan, jatketaanko hybridiopetuksena vai siirrytäänkö kokonaan etäopetukseen.

Lähiopetuksessa sekä opiskelijoiden että opettajan on käytettävä hengityssuojaa ja pidettävä vähintään kahden metrin turvavälit.

Kurssin Moodle-sivun linkki on  https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=6165#section-0

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN SEMINAARI

Seminaari (10 op) on pakollinen osa suomen kielen syventäviä opintoja. Seminaarissa harjaannutaan käymään ja ottamaan vastaan kriittistä ja rakentavaa keskustelua tutkimuksista, niin omasta kuin muidenkin. Seminaarin aikana jokainen osallistuja laatii noin 20-sivuisen tutkielman eli seminaariesitelmän, joka toimii pro gradu -työn pohjana. Tutkielmat käsitellään seminaarissa ja jokainen osanottaja saa olla myös ainakin kerran opponenttina eli johtavana palautteen antajana seminaarityön tekijälle.

Aika ja paikka: Periodit 1 ja 2 (tarvittaessa jatketaan keväällä), torstaisin alkaen 9.9.2021 klo 10.15–12.00 Urpo Nikanteen työhuoneessa (M119).

Lähiopetuksessa sekä opiskelijoiden että opettajan on käytettävä hengityssuojaa ja pidettävä vähintään kahden metrin turvavälit.

 

POSTSEMINAARI (Ks. Studiehandbokin kohdasta ”Avhandling pro gradu i finska språket”)

Postseminaarissa annetaan ohjausta pro gradu -töihin. Postseminaari on vapaamuotonen ja tarkoitettu kaikille pro gradua kirjoittaville ja suunnitteleville opiskelijoille. Postseminaariin kannattaa tulla jo samalla lukukaudella, jolloin tulee varsinaiseen seminaariin (torstain seminaari) ja siellä on hyvä käydä niin pitkään, että pro gradu -työ on jätetty.

Aika ja paikka : Periodit 1, 2, 3 ja 4, tiistaisin alkaen 7.9.2021 klo 10.15–12.00 Urpo Nikanteen työhuoneessa (M119).

Lähiopetuksessa sekä opiskelijoiden että opettajan on käytettävä hengityssuojaa ja pidettävä vähintään kahden metrin turvavälit.

 

LUKUKURSSIT

Saat kurssien Sluttentamen 1, Sluttentamen 2, Praktik, Affärsspråk ja Reklamspråk suorittamisesta lisätietoa suoraan Urpolta.

Korona-gradua Pariisissa

Marraskuussa 2019 asuin keskellä kalleinta Pariisia. Pitkällisen ja raastavan asunnon etsimisen jälkeen olin vihdoin saanut vuokra-asunnon, joka nieli valtaosan palkastani. Työskentelin suomen opettajana. Löysin talomme katoksen alta käsittämättömiä asioita, mm. linttaan astutut Chanelin ballerinat.

Vähitellen Pariisi muuttui ympärillä aavekaupungiksi ja yhä useammat työkaverit yliopistolta sairastuivat kovaan flunssaan. Itse menetin ruokahaluni marraskuussa ja ne kaikki ihanat konditoriat, joiden tarjontaa olin ihaillut lakkasivat kiinnostavasta. Huomasin vahingossa myös menettäneeni hajuaistini, metrossa ei haissut enää virtsa.  Myöhemmin tajusin sairastaneeni koronan.

Edellisen kesän olin istunut kirjastossa ja lukenut populismiin liittyvää kirjallisuutta. Kirjoitin valtaosan suomen kielen gradustani tuolloin. Jaksoin innostua lukemastani, vaikka kirjasto suljettiin valtavien helteiden takia. Siellä, Rue de St.Dominiquella, istuivat minä ja puvuissa hikoilevat lakitiedettä lukevat tulevat pörssihait.

Minun piti vain piipahtaa Suomessa, mutta matka venyi ja en lopulta päässyt lähtemään kuin toukokuussa tyhjentämään asuntoani. Marraskuussa 2020 graduni sai vihdoin jäntevämmän rakenteen. Kun nyt viimeistelen graduani populistisesta kielestä, muistan aina, miten maailma vähitellen muuttui ympärillä. Samalla tulin todistaneeksi myös ainutlaatuista ajanjaksoa. Oli surullista katsoa miten jotkut ranskalaiset opiskelijat kärsivät, pienellä budjetilla eläminen pikkuisissa yksiöissä muuttui tukalaksi ja ulos ei saanut poistua. Miljoonakaupungin mahdollisuudet muuttuivat ja lakkasivat olemasta. Nyt kun vihdoin aion luopua gradustani, josta tuli minulle samalla jonkunlainen pakotie. Luennot muuttuivat zoomeiksi ja hieman yllättäen opin myös itse opettamaan netissä.

Hieman haikein mielin valmistaudun jättämään suomen kielen gradun ja laitoksen. Opinahjoa, Åbo Akademia ja suomen kieltä tahdon kiittää siitä, että siellä siirryttiin niin saumattomasti nettiin ja otettiin tilanne haltuun. Muistan prof. Nikanteen äänen, kun avasin koneen ja hän puhui rauhallisesti ja hötkyilemättä. ”Kyllä siitä hyvä tulee”. Samaa toistelin itselleni, kun lievästi sanoen panikoin omia oppituntejani ja pelkäsin kaikkien opiskelijoiden tipahtaneen langoilta ja vääntäväni fransengelskaa. Uusille opiskelijoille tahdon sanoa saman, vaikka maailma ei palaudu ennalleen ”kyllä tästä kaikesta hyvä tulee”.

Laura Parkkinen

Kielilähettiläät – Språkambassadörerna

Kaksikielisyys on rikkaus – tämä usein kuultu lause ja se on helppo allekirjoittaa. Mutta itse rikkaus saattaakin piillä tarinassa, miten joku päätyi kaksikieliseksi ja minkä työn takana sen saavuttaminen on ollut. Kaksikielisyys on edellyttänyt monen haasteen ja pelon kohtaamista.  Näitä tarinoita me Kielilähettiläät haluamme jakaa ympäri Suomen.

Suhtautuminen kieleen ei aina ole positiivista ja negatiiviset asenteet eivät ole harvinaisia kielenoppimisen yhteydessä. Me haluamme muuttaa asenteita tuomalla kielen tunneille samaistuttavia tarinoita, jotka konkreettisella tavalla näyttävät mitä hyötyjä toisen kielen osaaminen tuo mukanaan.

Miten me tämän toteutamme? Metodimme on todella yksinkertainen: kielilähettiläs vierailee luokassa ja yhden tunnin ajan keskustelee oppilaiden kanssa. Jos kyseessä on suomen kielen tunti ruotsinkielisessä koulussa, vierailee ruotsinkielinen Kielilähettiläs ja pitää esityksensä suomen kielellä. Hän kertoo omista kokemuksistaan ja suhteestaan suomen kieleen.  Kielilähettiläs korostaa kohtaamiaan haasteita, kuten pelosta tehdä virheitä, mutta toisaalta myös positiivista aisoista, kuten itseluottamuksen kasvusta.

Kielilähettiläiden tarinoissa korostuu usein yllätyksellisyys: kieli on saattanut avata täysin odottamattomia hyötyjä ja mahdollisuuksia, mitä ei vielä esimerkiksi koulussa voinut aavistaa. Tarinat tarjoavat oppilaille uusia näkökulmia kielen opiskeluun ja Kielilähettiläs pyrkii vastaamaan kysymykseen ”miksi oppisin suomea?”. Tavoitteenamme on herättää oppilaiden sisäinen motivaatio kielten oppimista kohtaan.

Kuka voi toimia Kielilähettiläänä? Ehkä juuri sinä.

Tammikuun alussa teillä alkaa kurssi nimeltä ”Språkinlärning och flerspråkighet”. Tämä kurssi toteutetaan yhteistyössä Kielilähettiläiden kanssa ja kurssisisältöön kuuluu mahdollisuus toteuttaa yksi kouluvierailu Kielilähettiläänä. Tämä on erinomainen mahdollisuus saada käytännön kokemusta luokkatilanteesta ja opiskelijoiden motivoinnista. Mikäli teille jäi hyvä kokemus vierailusta, on kurssin jälkeen halukkailla opiskelijoilla mahdollisuus jatkaa Kielilähettiläinä. Tällöin jokaisesta tehdystä vierailusta maksetaan myös palkkio.

Me Kielilähettiläissä haluamme toivottaa sinulle hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

 

Thomas Thijssen

Projektikoordinaattori

Kielilähettiläät – Språkambassadörerna

www.kielilahettilaat.fi

Tervetuloa seuraamaan Finskan joulukalenteria!

Tänä vuonna joulunodotusta voi viettää yhdessä oppiaineemme kanssa.

Joulukalenteri on luotu yhdessä Finskan opiskelijoiden, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokaisesta luukusta avautuu tunnelmallisia joulutervehdyksiä jouluaattoon asti.

Joulukalenterin löydät tästä:

Finskan joulukalenteri

sekä meidän somekanavistamme:

https://www.instagram.com/finskavidaboakademi/

https://www.facebook.com/finskavidaboakademi

Finskan kurssit syksyllä 2020 – tarkista tästä!

Urpon kurssit:

AINEOPINNOT

SUOMEN KIELEN VARIAATIO

Kurssilla käsitellään kielen variaatiota ilmiönä sekä suomen kielen alueellista, tilanteittaista ja muuta vaihtelua. Pääpaino on alueellisessa vaihtelussa eli aluemurteissa. Kurssi (5 op) on pakollinen osa suomen kielen aineopintoja.

Aika: Periodit 1 ja 2, keskiviikkoisin alkaen 2.9.2020 klo 12.15-14.

Paikka: periodin 1 aikana Periodin 1 aikana Zoomissa. Linkki on viestin lopussa.  Kun koronapandemia on hellittänyt ja siirrytään taas normaaliin lähiopetukseen, paikkana on Turussa luentosali Kramer (M-220) ja Vaasassa Vasa mötesrum (Vasa-F0612).

Opinto-opas: https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/FI00CD00/16881

Moodle-sivu: (Ilmoitetaan kurssilla.)

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN SEMINAARI

Seminaari (10 op) on pakollinen osa syventäviä opintoja. Ohjelmassa on tieteellisen keskustelun, argumentoinnin ja kirjoittamisen harjoitusta. Jokainen osallistuja kirjoittaa seminaarityön ja toimii opponenttina jonkin toisen opiskelijan seminaarityölle sekä osallistuu aktiivisesti keskusteluun seminaarissa.

Aika: Torstaisin alkaen 3.9.2020 klo 10.15-12.

Paikka: Periodin 1 aikana Zoomissa. Linkki on viestin lopussa.  Kun koronapandemia on hellittänyt ja siirrytään taas normaaliin lähiopetukseen, seminaari pidetään Urpo Nikanteen työhuoneessa.

Opinto-opas: https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/FI00BM32/5321

Moodle-sivu: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=4018

 

POSTSEMINAARI

Postseminaari on pro gradu -tutkielman kirjoittajien ”vertaistukiryhmä”, jossa graduohjausta annetaan kaikille gradun kirjoittajille ryhmässä. Useat kysymykset ovat sellaisia, että kaikki opiskelijat niitä miettivät. Opiskelijat voivat myös ryhmäohjauksessa antaa toisilleen hyvää palautetta ja kannustaa gradun teossa.

Aika: Tiistaisin alkaen 1.9.2020 klo 10.15-12.

Paikka: Periodin 1 aikana Zoomissa. Linkki on viestin lopussa.  Kun koronapandemia on hellittänyt ja siirrytään taas normaaliin lähiopetukseen, seminaari pidetään Urpo Nikanteen työhuoneessa. Postseminaariin suositellaan tulemaan vaikka ei ole vielä alkanut gradua eikä käynyt seminaaria.

 

ZOOM-LINKKI KURSSEILLE

Käytän kaikessa opetuksessa samaa Zoom-linkkiä. (Zoom-tilassa on ns. ”odotushuone”: linkistä pääsee odotushuoneeseen, ja Zoom-isäntä päästää osallistujat odotushuoneesta sisään Zoom-tilaan.)

Topic: Urpo Nikanne opetus

Zoom-linkki: https://aboakademi.zoom.us/j/67291538205

Meeting ID: 672 9153 8205

 

LUKUKURSSIT

Saat kurssien suorittamisesta lisätietoa suoraan Urpolta.

 

Leena Marian kurssit:

PERUSOPINNOT

TEXTER OCH KOMMUNIKATION (opettajat: Anna Korhonen ja Leena Maria Heikkola)

Aika: Periodit 1 ja 2, ti 8.15-9.45 ja ke 10.15-11.45; Kurssi alkaa to 3.9. klo 10.15.

Paikka: https://aboakademi.zoom.us/j/67861414181; Meeting ID: 678 6141 4181

Moodle: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=6085

Opinto-opas: https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/FI00CC97/16878

 

AINEOPINNOT

KANDISEMINAARI (yhteistyössä Turun yliopiston kanssa)

Aika: Periodit 1–4. Periodi 1: ma klo 14.15–15.45. Kurssi alkaa ma 7.9. klo 14.15.

Paikka: Zoom-linkki ilmestyy TY:n Moodle-sivulle (lisätietoja abo-Moodlessa)

Moodle: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=6086

Opinto-opas: https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/105990.0/159

 

Jos haluat kysyä jotain syksyn kursseista, laita minulle sähköpostia (leena.maria.heikkola@abo.fi)  ja voidaan sopia zoom-tapaaminen.

 

LUKUKURSSIT

Saat kurssien suorittamisesta lisätietoa suoraan Leena Marialta.

 

Kasian kurssit:

PERUSOPINNOT

FONOLOGIA JA MORFOLOGIA (opettajat: Anna Korhonen ja Katarzyna Wojciechowicz)

Aika: Periodit 1 ja 2, ma 10.15-11.45 ja ke 10.15-11.45; Kurssi alkaa 31.8. klo 10.15

Paikka: Ensimmäisen periodin aikana opetus on  Zoomissa: https://aboakademi.zoom.us/j/63359839434; Meeting ID: 633 5983 9434

Moodle: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=6081

Opinto-opas: https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/105008.0/131?period=2020-2022

 

PRAGMATIIKKA JA SEMANTIIKKA

Aika: Periodit 1 ja 2, ma 12.15-14.00; Kurssi alkaa 7.9. klo 12.15

Paikka: Ensimmäisen periodin aikana opetus on Zoomissa https://aboakademi.zoom.us/j/674575987 Meeting ID: 674 575 987

Moodle: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=6082

Opinto-opas: https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/FI00CD01/16882?period=2020-2022

 

Jutan lukukurssit:

Finsk deckarlitteratur

https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=5474

 

Läskurs i finsk barn- och ungdomslitteratur

https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=3212

 

Kalevala

https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=3211

 

HUOM! Modernin suomenkielisen kaunokirjallisuuden kurssi on siirtynyt perusopintoihin ja on tästä lukuvuodesta lähtien lähiopetuskurssi. Kurssi järjestetään ensimmäistä kertaa keväällä 2021. (Opettajat: Anna Korhonen ja Jutta Rosenberg)

Hyvää lukuvuoden alkua ja tervetuloa tiedotustilaisuuteen 31.8.

Hyvä suomen kielen väki

Toivotan kaikki uudet opiskelijat tervetulleiksi Åbo Akademiin ja suomen kielen oppiaineeseen! Jo tutuille opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalke toivotan niin ikään hyvää uuden lukuvuoden alkua. Toivon, että niin opiskelijat kuin henkilökuntakin ovat onnistuneet viettämään hyvän ja voimia antavan kesän!

KORONASYKSY

Alamme uuden lukuvuoden koronaviruksen varjossa. Olemme kuitenkin keväällä karaistuneet ja oppineet toimimaan etäyhteyksien kautta sekä noudattamaan turvavälejä, käsihygieniaa ja muita viruksen leviämistä estäviä hyviä tapoja. Pandemiatilanne muuttuu jatkuvasti, ja ÅA joutuu tekemään päätöksiä muuttuvan tilanteen mukaan.  Ajantasaiset tiedot korona-ajan toimintatavoista on ÅA:n koronasivuilla: https://www.abo.fi/nyheter/anvisningar-for-abo-akademis-personal-och-studerande/.

Uudet opiskelijat alkavat opintonsa lähiopetuksessa ja vanhemmat opiskelijat etäopetuksessa. Ne vanhemmat sivuaineopiskelijat, jotka osallistuvat ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitetuille kursseille, tulevat lähiopetukseen. Jos lähiopetuskurssin osallistujalla on mitään flunssan oireita tai jos on omaehtoisessa taikka määrätyssä karanteenissa, ei pidä tulla kampukselle. Tällaisissa tapauksissa tai jos kuuluu riskiryhmään, on hyvä ilmoittaa opettajalle, että ei voi osallistua lähiopetukseen.

Huomattavaa on myös se, että henkilökunta tekee töitä ensisijaisesti etätyönä. Niinpä opiskelijoiden kannattaa varautua ottamaan yhteyttä sähköpostitse tai kurssien yhteydessä, koska opettajat eivät välttämättä tee töitä työhuoneissaan.

 

TIEDOTUSTILAISUUS MAANANTAINA 31.8.2020

Pidämme vuotuisen lukuvuoden alun tiedotustilaisuuden Kramerissa ja Zoomissa maanantaina 31.8. klo 12.15-13. Ensimmäisen vuoden opiskelijat tulevat ensisijaisesti paikalle ja muut opiskelijat voivat osallistua Zoomissa. Tässä Zoom-yhteyden tiedot:

Zoom Meeting

https://aboakademi.zoom.us/j/61169205119?pwd=ZXRIK1ptL2RONU5EdmFCVmE5MGJWUT09

Meeting ID: 611 6920 5119

Passcode: (Saa pyydettäessä Urpolta)

Tiedotustilaisuudessa kerrotaan uuden lukuvuoden kursseista, kurssivaatimuksista ja keskustellaan korona-ajan järjestelyistä. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus esittää palautetta ja toiveita oppiaineelle.

Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee osallistumaan tiedotustilaisuuteen!

Urpo Nikanne

CFP: Språkets funktion 17, 3.-4.6.2020, Åbo Akademi

CALL FOR PAPERS

SPRÅKETS FUNKTION 17

Seitsemästoista Språkets funktion -symposium pidetään Åbo Akademissa 3.-4.6.2020 (keskiviikko ja torstai).

Symposiumin pitopaikka on luentosali Helikon Åbo Akademin Arken-rakenuksessa (osoite: Tehtaankatu 2, 20500 Turku). Kartan saa  osoitteesta https://www.abo.fi/kartor/

Symposiumissa keskustellaan vakavasti mutta rennosti kielen syvimmästä olemuksesta ja kielentutkimuksen perimmäisistä kysymyksistä, riskinottoa kaihtamatta. Kielestä eivät ole kiinnostuneet vain kielitieteilijät vaan myös muiden tieteiden harjoittajat. Symposiumin otsikko ”kielen funktio” johtuu siitä, että kaikki kieltä tutkivat tieteenharjoittajat törmäävät kielen funktioon vähintään kolmella tavalla:

– Mikä on kielen osuus tutkimassani asiassa?
– Mitkä ovat kielen tehtävät ja onko niistä jokin tärkeämpi kuin muut?
– Miksi kieli ylipäätään on ja miksi se on sellainen kuin on?

Symposium on kaksikielinen: sekä esitelmissä että keskusteluissa voi käyttää vapaasti ruotsia tai suomea. Tarvittaessa myös muukin kieli käy.

Pyydämme lähettämään aiheen ja esityksen keskeistä sisältöä kuvaavan HYVIN lyhyen abstraktin (max 50 sanaa) viimeistään vappuna, 1.5.2020. Abstraktit lähetetään sähköpostitse osoitteeseen urpo.nikanne@abo.fi.

Lisätietoja symposiumista antaa Urpo Nikanne (urpo.nikanne@abo.fi).

***

Det sjuttonde  Språkets funktion symposiet arrangeras i Åbo 3.-4.6.2020 (onsdag och torsdag).

Symposiet hålls i aud. Helikon i Åbo Akademis Arken-byggnad (adress: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo). Kartorna hittas här: https://www.abo.fi/kartor/


I symposiet diskuteras språkets djupaste väsen och språkforskningens grundläggande frågor allvarligt men avslappnat, utan att försöka undvika risker. Inte bara språkvetare är
intresserade av språket utan också forskare inom andra vetenskapsgrenar. Symposiets
temabeteckning ”språkets funktion” hänvisar till det faktum att alla forskare som arbetar
med språket måste ta ställning till dess funktion minst på följande tre sätt:

– Vad är språkets funktion i det ämne som jag forskar i?
– Vilka är språkts funktioner? Är någon av dem viktigare än de andra?
– Varför finns språket över huvud taget och varför är det sådant som det är?

Symposiet är tvåspråkigt: i både föredrag och diskussionen kan man fritt använda svenska
eller finska. Vid behov kan även andra  språk användas.

Vi ber att intresserade skickar föredragets rubrik och ett VÄLDIGT kort abstrakt (max 50 ord) senast den 1.5.2020 via e-mejl till urpo.nikanne@abo.fi.

Urpo Nikanne (urpo.nikanne@abo.fi) kan ge vidare information om symposiet.

 

Tervetuloa! Välkomna!

Seminar on cognitive communication and swallowing in MS in Masku and Turku 16.–17.1.2020 – Let’s communicate!

(Opiskelijat voivat osallistua ja suorittaa 5 op:n kurssin. / Studerande kan delta och få 5 sp. / Students can participate and get 5 ECTS.)

Se nedan för svenska.

See below for English.

_________

Turussa ja Maskussa järjestetään seminaari MS-tautiin liittyvistä kognitiivisista kommunikaatiohäiriöistä ja nielemisen ongelmista 16.–17.1.2020 (ks. ohjelma liitteessä). Seminaari järjestetään yhteistyössä Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen ja Åbo Akademin sekä Rehabilitation in MS (RIMS)-verkoston Communication and Swallowing SIG:n (special interest group) kanssa. Seminaari on englanninkielinen.

Seminaariin voi osallistua ilmaiseksi (ei sisällä ruokia). Jos haluat nauttia seminaarissa tarjottavat ruokailut (lounas ja iltapäiväkahvit to Maskussa ja pe Turussa), ne voi ostaa erikseen Åbo Akademin nettikaupassa (30 e):

https://shop.abo.fi/p/939-eurims-sig-communication-swallowing-in-between-meeting-lets-communicate-16-1712020/

Jos tulet muualta kuin Turun seudulta, seminaariin voi osallistua hintaan 83 e, mihin kuuluu seminaarin ja ruokailujen lisäksi 1 hotelliyö Helmi Hotellissa, bussimatkat Maskuun ja illallinen to 16.1. klo 19 Teini Ravintolassa. (Illalliseen voi osallistua myös omakustaisesti.) Myös tämän osallistumismaksun voi maksaa yllä olevan linkin kautta ÅA:n nettikaupassa.

OPISKELIJAT: Opiskelijat voivat suorittaa seminaarista 5 opintopisteen erikoistumiskurssin Åbo Akademin suomen oppiaineeseen seuraamalla kaikki esitykset ja kirjoittamalla niistä oppimispäiväkirjan. Kurssi on mahdollista hyväksyttää syventävien opintojen vapaisiin tai erikoistumisopintoihin (tarkista omalta oppiaineeltasi). Lisätietoja Leena Maria Heikkolalta (leena.maria.heikkola@abo.fi).

Jos haluat osallistua seminaariin, täytä liitteenä oleva rekisteröitymislomake ja lähetä se lomakkeessa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. Deadline ilmoittautumiselle on jo perjantaina 10. tammikuuta klo 14.00.

Jos sinulla on kysyttävää seminaarista tai ilmoittautumisesta tai kurssin suorittamisesta, ota yhteyttä seminaarin paikalliseen järjestäjään Leena Maria Heikkolaan (leena.maria.heikkola@abo.fi).

_____

Vi organiserar et seminarium om kognitiva kommunikationsstörningar och sväljproblem i MS i Åbo och Masku 16.–17.1.2020 (se program som bilaga). Seminariet organiseras i samarbete med Masku neurologiska rehabiliteringscenter och Åbo Akademi och nätverket Rehabilitation in MS (RIMS)s Communication and Swallowing SIG (special interest group). Seminariet går på engelska.

Det är gratis att delta, men om man vill delta i matserveringen (lunch och eftermiddagskaffe på to och fre), kan man köpa maten genom Åbo Akademis nätbutik (30 e):

https://shop.abo.fi/p/939-eurims-sig-communication-swallowing-in-between-meeting-lets-communicate-16-1712020/

Om du ska övernatta I Åbo, kan man delta I seminariet för 83 e, som innehåller 1 natt I Hotell Helmi, buss till-från Masku och en middag på to 16.1.2020 på Teini restaurant. (Man kan också delta I middagen på egen bekostnad). Också den har avgiften kan köpas via ÅAs nätbutik genom länken ovan.

STUDERANDE: Studerande kan delta i seminariet och få en specialiseringskurs på 5 sp genom att delta i alla föredrag och skriva en inlärningsdagbok. Kursen organiseras av finska språket vid ÅA. Det är möjligt att använda kursen som en specialiseringskurs i fördjupade eller valbara studier (kontrollera med ämnet). Mera information frön Leena Maria Heikkola (leena.maria.heikkola@abo.fi).

Om du vill delta i seminariet, fylla in blanketten (som bilaga) och skicka den e-post i blanketten. Deadline för registrering är redan fredag 10.1.2020 kl. 14.

Om du har frågor gällande seminariet, registreringen eller kursen, ta kontakt med Leena Maria Heikkola, den lokala organisatören för seminariet (leena.maria.heikkola@abo.fi).

_____

We are organizing a seminar about cognitive communication problems and swallowing in MS in Turku and Masku January 16th–17th, 2020 (see program as an attachment). The seminar is organized together with Masku neurological rehabilitation center, Åbo Akademi and Rehabilitation in MS (RIMS) Networks’ SIG (special interest group) Communication and Swallowing.

The participation in the seminar is free (does not include food). If you wish to participate in the lunch and afternoon coffee (Thu and Fri), you can purchase the food separately via the Åbo Akademi webstore (30 e):

https://shop.abo.fi/p/939-eurims-sig-communication-swallowing-in-between-meeting-lets-communicate-16-1712020/

If you are planning to stay the night in Turku, you can participate in the seminar for the price of 83 e, including the seminar, the food, one night in Hotel Helmi, bus travel to and from Masku and a dinner Thu January 16th, 2020. (You can also participate in the dinner at your own cost). Also this participation fee can be bought via the Åbo Akademi webstore (see the link above).

STUDENTS: Students can participate in the seminar and get 5 ECTS by participating in all the presentations and writing a learning diary about them. The course can be used as a specialization course in Master’s Degree or as voluntary studies (check with your subject). More information from Leena Maria Heikkola (leena.maria.heikkola@abo.fi).

If you wish to participate, please fill in the attached form, and return it via e-post to the addresses on the form. Deadline for registration is already on Friday Jan 10th, 2020 at 2 pm.

If you have any questions about the seminar, registration or course, please, do not hesitate to contact the local organizer Leena Maria Heikkola (leena.maria.heikkola@abo.fi).

_______

Liitteet / Bilagor / Attachments:
Registration form (email version)
RIMS_SIG_ program_2020_final

Puhujien kalvoja / Föredragarnas slides / Speakers slides:

Masku Neurological Rehabilitation Centre_RIMS_2020

Hämäläinen_SIG communication Masku 2020

Piia Siivonen & Eeva-Liisa Warinowski: How we work in Masku Rehabilitation Centre

RIMS Talk Sarah El-Wahsh (1)

Arcara_DeBiagi_RIMS_2020-1

Ruhaak_RIMS_SIG_2020_SIG Update

Ruhaak_RIMS_SIG_2020_NBT-1

Ruhaak_RIMS_SIG_2020_Explorative NMES

Heikkola_RIMS_SIG_2020