Monthly Archives: September 2021

Finskanin kurssit syksyllä 2021 – tarkista tästä!

Saijan kurssit:

PERUSOPINNOT

FONOLOGIA JA MORFOLOGIA (opettajat: Anna Korhonen ja Saija Merke)

Kurssilla tehdään tutkimusmatka suomen kielen rakenteisiin.

Aika ja paikka: Periodit 1 ja 2, maanantaisin klo 10.00–11.30 ja keskiviikkoisin klo 10.00–11.30.  Kurssi alkaa 6.9. klo 10.00 Kramerissa. Etänä osallistuvat (esim. Vaasasta käsin opiskelevat) voivat osallistua kurssille Zoom- kanavalla https://aboakademi.zoom.us/j/9804187228?pwd=L1ZQYk1WRzI1cmpLUkttSHkvK2VjUT09 (Meeting ID: 980 418 7228 Passcode: d6j0Nj)

Lähiopetuksessa sekä opiskelijoiden että opettajan on käytettävä hengityssuojaa ja pidettävä vähintään kahden metrin turvavälit.

 

AINEOPINNOT

INTERAKTIONSLINGVISTIK OCH SAMTALSANALYS

Vuorovaikutuslingvistiikka ja keskustelunanalyysi on aineopintoihin kuuluva pakollinen kurssi, joka järjestetään kahden vuoden välein. Kurssi sopii kaikille vähintään vuoden suomen kieltä opiskelleille. Kurssilla sukelletaan aidon keskusteluaineiston avulla suomen kielen keskustelukielioppiin sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimukseen.

Aika ja paikka: Periodit 1 ja 2 keskiviikkoisin alkaen 8.9. klo 12.15 Kramerissa.

Lähiopetuksessa sekä opiskelijoiden että opettajan on käytettävä hengityssuojaa ja pidettävä vähintään kahden metrin turvavälit.

 

KANDISEMINAARI (yhteistyössä Turun yliopiston kanssa)

Aika: Proseminaari alkaa maanantaina 6.9. (-11.10) klo 14 menetelmäkurssilla, jonka yliopiston kollegat järjestävät yliopiston puolella ja joka järjestetään kokonaan etänä.

 

LUKUKURSSIT

Saat kurssien Flerspråkighet och flerspråkig identitet i Finland, Finska som andraspråk och främmande språk ja Personal Language Tutor (PLT) suorittamisesta lisätietoa suoraan Saijalta.

 

 

Jutan kurssit:

PERUSOPINNOT

TEXTER OCH KOMMUNIKATION (opettajat: Anna Korhonen ja Jutta Rosenberg)

Kurssilla tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin ja kielenhuoltoon.

Aika ja paikka: Periodit 1 ja 2, tiistaisin klo 8.30–10.00 ja torstaisin klo 10.00–11.30. Kurssi alkaa tiistaina 7.9. klo 8.30 Zoomissa (https://aboakademi.zoom.us/j/67097400292)

 

AINEOPINNOT

PRAGMATIK OCH SEMANTIK

Kurssilla tutustutaan pragmatiikan ja semantiikan peruskäsitteisiin.

Aika ja paikka: Periodit 1 ja 2, torstaisin alkaen 9.9. klo 12.15–13.45 Kramerissa. Etänä osallistuvat (esim. Vaasasta käsin opiskelevat) voivat osallistua kurssille Zoom- kanavalla https://aboakademi.zoom.us/j/68203770629. Ensimmäisellä kerralla sovitaan, jatketaanko hybridiopetuksena vai siirrytäänkö kokonaan etäopetukseen.

Lähiopetuksessa sekä opiskelijoiden että opettajan on käytettävä hengityssuojaa ja pidettävä vähintään kahden metrin turvavälit.

 

LUKUKURSSIT

Saat kurssien Kalevala, Finsk deckarlitteratur, Finsk barn- och ungdomslitteratur, Praktik ja Föreläsningspass suorittamisesta suoraan Jutalta.

 

 

Urpon kurssit:

AINEOPINNOT

SUOMEN KIELEN VARIAATIO

Variaation kurssi (5 op) on pakollinen osa suomen kielen aineopintoja. Kurssilla käydään läpi kielen variaation ilmentymiä ja niiden syitä kielen rakenteen eri tasoilla yleisesti. Pääosa kurssista koskee suomen aluemurteita ja niiden tyypillisiä piirteitä. Opimme erottamaan ja tunnistamaan suomen kielen päämurrealueiden piirteitä teksteistä

Aika: Periodit 1 ja 2, keskiviikkoisin alkaen 8.9.2021 klo 14.15–15.45

Paikka: Arken-rakennuksen luentosali Kramer (M220). Etänä osallistuvat (esim. Vaasasta käsin opiskelevat) voivat osallistua kurssille Zoom- kanavalla https://aboakademi.zoom.us/j/67291538205.  Ensimmäisellä kerralla sovitaan, jatketaanko hybridiopetuksena vai siirrytäänkö kokonaan etäopetukseen.

Lähiopetuksessa sekä opiskelijoiden että opettajan on käytettävä hengityssuojaa ja pidettävä vähintään kahden metrin turvavälit.

Kurssin Moodle-sivun linkki on  https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=6165#section-0

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN SEMINAARI

Seminaari (10 op) on pakollinen osa suomen kielen syventäviä opintoja. Seminaarissa harjaannutaan käymään ja ottamaan vastaan kriittistä ja rakentavaa keskustelua tutkimuksista, niin omasta kuin muidenkin. Seminaarin aikana jokainen osallistuja laatii noin 20-sivuisen tutkielman eli seminaariesitelmän, joka toimii pro gradu -työn pohjana. Tutkielmat käsitellään seminaarissa ja jokainen osanottaja saa olla myös ainakin kerran opponenttina eli johtavana palautteen antajana seminaarityön tekijälle.

Aika ja paikka: Periodit 1 ja 2 (tarvittaessa jatketaan keväällä), torstaisin alkaen 9.9.2021 klo 10.15–12.00 Urpo Nikanteen työhuoneessa (M119).

Lähiopetuksessa sekä opiskelijoiden että opettajan on käytettävä hengityssuojaa ja pidettävä vähintään kahden metrin turvavälit.

 

POSTSEMINAARI (Ks. Studiehandbokin kohdasta ”Avhandling pro gradu i finska språket”)

Postseminaarissa annetaan ohjausta pro gradu -töihin. Postseminaari on vapaamuotonen ja tarkoitettu kaikille pro gradua kirjoittaville ja suunnitteleville opiskelijoille. Postseminaariin kannattaa tulla jo samalla lukukaudella, jolloin tulee varsinaiseen seminaariin (torstain seminaari) ja siellä on hyvä käydä niin pitkään, että pro gradu -työ on jätetty.

Aika ja paikka : Periodit 1, 2, 3 ja 4, tiistaisin alkaen 7.9.2021 klo 10.15–12.00 Urpo Nikanteen työhuoneessa (M119).

Lähiopetuksessa sekä opiskelijoiden että opettajan on käytettävä hengityssuojaa ja pidettävä vähintään kahden metrin turvavälit.

 

LUKUKURSSIT

Saat kurssien Sluttentamen 1, Sluttentamen 2, Praktik, Affärsspråk ja Reklamspråk suorittamisesta lisätietoa suoraan Urpolta.