Individuell vägledning och vem kan studera på ÖPU?

Edu Vuxen Åboland är ett regionalt projekt som har verkat i de svenskspråkiga kommunerna i Egentliga Finland under åren 2009- 2013. Min kollega Mona Riska, som varit projektchef för projektet, sammanfattar situationen för vuxenvägledningen i Åboland i bloggen http://blogit.jamk.fi/opinovikanava/2013/09/03/vagledning-for-vuxna-i-aboland/.

Mona Riska konstaterar att den största utmaningen är finansieringen av vägledningsservicen i framtiden. Hur säkerställa vägledningsservice för vuxna, när den offentliga finansieringen skärs ner både inom arbetskraftsförvaltningen och inom utbildningssektorn, frågar hon. I Egentliga Finland finns numera två strategier som försöker svara på den frågan. Båda strategierna finns översatta till svenska och hittas på Edu Vuxen Åbolands hemsida http://www.cll.fi/projekt/pedagogiska-utvecklingsprojekt/edu-vuxen-aboland/

Precis som Mona skriver så behövs vägledning i allt högre grad samtidigt som resurserna minskar. Inom Öppna universitetet är mycket av handledningen individuell. Varje studerande har sina egna behov och önskemål.
För dem som är nyfikna på Öppna universitetet rekommenderar jag denna länk http://www.abo.fi/student/studera, där vi skrivit om våra olika målgrupper och varierande motiv för att studera. Att studera vid ÖPU kan även vara ett alternativ för de som inte fått en studieplats eller som vill testa hur det är att ta kurser på ett universitet.

Idag är det inskription vid Åbo Akademi och läsåret inleds officiellt. Välkomna!