Öppna universitetet ett bra alternativ mellan förr- nu och framtiden!

Nuet är endast ett omätbart kort ögonblick mellan dåtid och framtid. Tillvaron förändras ständigt, och med det förändras behoven av kunskaper och färdigheter.

Alla vuxna måste räkna med att någon eller några gånger återvända till ”skolbänken” för att förnya eller spä på sina kunskaper och färdigheter. För den ene kan det röra sig om en enda kurs medan det för den andre handlar om en helt ny utbildning, ett nytt vägval i livet, att bli behörig och konkurrenskraftig på utbildnings- och arbetsmarknaden.

Det kan också vara du som kommer från ett annat land och vill pröva på akademiska studier.

Öppna universitetet är en unik möjlighet för alla i alla åldrar. Kom och träffa oss – vi finns i Vasa och Åbo!

PS Nästa läsår är färdigt planerat och du kan börja anmäla dej 13.8 via www.abo.fi/opu DS

Om Tina Selänniemi

Är PeM till min utbildning, har yrkeslärarkompetens och rektorsbehörighet. Har jobbat som lärare,journalist, kvalitetskonsult med mera- nu sedan ca 10 år som utbildningsplanerare på CLL:s öppna universitet. Mår bra med många järn i elden och vill gärna vara med där det händer. Därför- kanske- passar utbildningssektorn mej ypperligt.