På konferens i Osaka

presentationpresentation av professor Noda

Framtidens lärarutbildning var temat för den konferens som ordnades av Osaka Kyoiku University 28.6.2014 i Universitetets centrumcampus i stadsdelen Tennoji. OKU:s rektor eller president Sumio Kuribayashi öppnade konferensen med ett hundratal deltagare, internt från universitetets lärarutbildning och andra universitet i Osaka och lokala skoladministratörer.

Värdar för konferensen var en grupp professorer och skoladministratörer knutna till OKU som för ett år sedan fått i uppdrag av Japans undervisningsministerium att, som en av fem grupper, ”spana” i världen efter trender och tendenser i lärarutbildning. Konferensen hölls som avslutning på gruppens uppdrag.

OKU-gruppen valde att under vintern besöka OECD i Paris, också därför att Japan för första gången deltagit i TALIS. Som andra mål för spaningsresan valdes Vasa, Åbo Akademi och Vasa övningsskola. VÖS har ju sedan 2007 ett kontinuerligt samarbete med OKU och sedan några år finns också ett formaliserat ÅA-OKU-samarbete.

Professor Yoshinobu Shima som ledde delegationen till Vasa  har också tidigare bekantat sig med Vasas lärarutbildning, varför han valde att fördjupa bekantskapen för hela gruppen. Under besöket i Vasa i februari träffade gruppen ett flertal personer inom PF,  bland andra Michael Uljens, Gunilla Eklund och Lotta Forsman.

Gruppens tredagarsbesök i Vasa utmynnade i den inbjudan som förde mig till Osaka i juni. Jag ombads som en av tre key note speakers att tala om utmaningar i finsk lärarutbildning, där jag fokuserade på läroplansarbete och digitalisering i skolan.

De två andra talarna var Yoshihiro Tatsuta från Kobe Gaikun University, som också bedriver lärarutbildning och OECD:s representant från Paris Tadakazu Miki. Tatsutas anförande var rubricerat Key Competencies for Teachers as Lifelong Learners. Miki presenterade Japans Talis-undersökningsresultat med korta kommentarer också om Finland.  Talis-resultaten publicerades 25.6.2014.(http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/06/talis.html?lang=sv).

Föreläsningarna följdes av en paneldebatt som också behandlade frågor ställda av publiken under förmiddagen. I panelen ingick också ett par av de lokala skoladministratörerna. Diskussionen var livlig och arrangörerna var mycket nöjda.

Resan till Osaka omfattade också en eftermiddag med ett hundratal lärarstuderande där också studerande som besökt Finland presenterade sina intryck i ord och bild, vid sidan av min presentation av finsk skola och lärarutbildning och mitt ressällskaps presentation av Tove Jansson 100 år.

En dag var också vikt för skolbesök – skolorna var alltså i full gång. Vi besökte hela raden av så kallade associerade skolor till OKU, vilka motsvarar övningsskolor. Allt från förskola till gymnasium. I lågstadiet hittade vi bland annat en klass där ”lesson studies” höll på: en grupp lärare från grannskolor som tillsammans observerade lektioner för att sedan diskutera i fortbildningssyfte. I högstadiet var vi bland annat med på en lektion i engelska, där eleverna presenterade projekt. Gymnasierektor Akihide Mine ingick också i ministeriegruppen som besökte Vasa, så han var speciellt angelägen att få visa upp sin skola. Vi träffade också som avslutning ett auditorium fullt av gymnasister och deras lärare, med ett lätt modifierat program från dagen förut.

Det skulle vara värdefullt för ÅA och PF att också sända studerande till OKU för kortare eller längre sejourer. Språket är givetvis en liten komplikation, men i Osaka finns ju också internationella skolor som kanske kunde vara en öppning. Undervisningen i japanska skolor kan nog med våra ögon tolkas som mycket traditionell, men också många inslag som är aktuella hos oss förekommer, som uteskola.  En viktig sak att minnas för resenärer till Japan är den vänlighet och hjälpsamhet man möts av också i forma av gåvor – så fyll kappsäcken med gåvor till dina värdar!

Gun Jakobsson

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.