Nya möjligheter i undervisningen – En dag med Joe Moretti

Onsdagen 5.10 fick vi besök av Joe Moretti som arbetade med elevgrupper och lärare under hela dagen. Moretti är en ledande expert i Europa på användning av pekplattor i undervisningen. Han är en motiverande, energisk och inspirerande person som är intresserad av jämställt lärande och tillgänglighet. Under dagen ordnades workshoppar med eleverna och senare på eftermiddagen ett fortbildningstillfälle för lärarna.

Nedan beskriver lärarna Jenny Teir och Minna Rimpilä  om sina erfarenheter av det som behandlades under två av workshopparna med Moretti.

Book Creator

morett1Applikationen Book Creator är ett verktyg där eleverna kan skapa kreativa böcker och kombinera bild, film, text och ljud. De kan enkelt spela in sin egen röst och sätta in ljud till boken. Gratisversionen är tyvärr inget att rekommendera. Den har för många begränsningar för att arbetet ska vara motiverande och varierande.

Många lärare känner till Book Creator som applikation och använder den i undervisningen. Det nya för vår del som deltog i workshopen var hur eleverna smidigt delar sin bok med läraren eller någon annan elev i klassen via AirDropen. Således kan eleverna jobba i par med samma tema på varsin iPad och i något skede sammanföra sina arbeten till en helhet. På detta sätt kan även läraren kommentera och ta del av elevernas arbeten.

Book Creator är användbar i alla ämnen men kräver tid så att slutprodukten blir så attraktiv och meningsfull som möjligt.

moretti2

Bloxels

Bloxels är egentligen en typ av förenklad kodning utan att skriva kod. Med hjälp av konkretiserande Bloxels-plattor och klossar i olika färger skapar eleverna ett landskap för sitt spel. Med iPaden scannar de sedan plattans landskap och får in det till appen för spelet. Bloxels bas är ett rutsystem med 13×13 rutor som alla kan vara en del av spelplanen.

Eftersom eleverna jobbar i fem grupper får de direkt fem olika landskap som kan kopplas ihop. Klossarna finns i åtta olika färger med olika egenskaper. Varje färg kan dessutom ha olika egenskaper beroende på hur man använder designverktyget. Spelkaraktären kan exempelvis få extra krafter genom att komma till en kloss av en viss färg, simma genom de blåa klossarna som är ”vatten” eller starta om från check points som kan sättas in i spelet. Det går också att infoga text som kommer fram då karaktären når en viss kloss i banan. Texten kan vara information, en instruktion, ett meddelande eller något annat som passar in. För att inte servera allt på en gång, ger Moretti eleverna enbart gröna klossar att jobba med i början. De ska själva undersöka vilka funktioner de andra färgernas klossar har och efter en tid får de presentera sina resultat för resten av gruppen.

Eleverna fortsätter med att designa sina egna karaktärer till spelet och karaktärerna animeras för att kunna exempelvis gå, hoppa eller flyga. Under skapandeprocessen kan eleverna testa sin karaktär i en testbana och då de är nöjda med resultatet kan karaktären sättas in i banan som eleverna skapat. Mer avancerat blir det då Moretti visar hur man ställer in och modifierar bakgrunder. Det finns massor av möjligheter för att, utgående från samma bas, få ett personligt spel. Det finns också en hel del färdiga lösningar som kan användas om eleverna upplever att de inte vill designa själva.

För att ge feedback kan man byta iPads mellan grupperna, visa sina karaktärer på storskärm för klassen, testspela varandras banor eller dela karaktärer och banor med varandra. Beroende på hur arbetet läggs upp kan man exempelvis träna samarbete, textskrivning, feedback eller tolkning av data.

moretti_bloxels

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.