Kategoriarkiv: Fortbildning

Språklyftet – Mot ökad språkligt medveten och språkintegrerad ämnesundervisning i språkbad

De senaste blogginläggen har fokuserat på grundexamensutbildning inom språkbad, men som nämnts tidigare här i språkbadsbloggen så har nu också fortbildningen för verksamma språkbadslärare kommit igång igen efter några års paus. I detta inlägg får ni därför läsa om den pågående fortbildningen Språklyftet, som arrangeras av Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi, i samarbete med Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi och nätverket Svenska nu.

Språklyftet-projektets banner. En flicka i flygarmössa står och håller i ett pappersflygplan.

Språklyftet riktar sig till lärare som jobbar i språkbad eller på språköar, på alla stadier från småbarnspedagogiken till årskurs 9. Fortbildningen sträcker sig över tre terminer och finansieras av Utbildningsstyrelsen, och detta är faktiskt den första längre fortbildningshelheten på flera år som arrangeras för språkbadslärare. Därför är vi mycket glada att vi trots utmanande tider i skolvärlden har omkring 60 ivriga deltagare från olika håll i landet. Några kommentarer från deltagarna visar att det funnits efterfrågan på fortbildning:

 • Jag deltog i Vasa Universitets språkbadsutbildning en bra tid sedan så det fanns ett behov för en uppdatering efter alla dessa år. Innehållet i fortbildningen lät intressant och jag blev speciellt intresserad på grund av att det handlade om språkbad och att arrangören var Åbo Akademi och en grupp språkbadsexperter. Jag hör gärna om evidensbaserade metoder och nya forskningsresultat som har satts i praktik och håller på det viset min egen yrkeskunskap på en bra nivå.
 • Jag är allmänt intresserad av alla utbildningar som har med språkbad att göra. Har jobbat väldigt länge med mitt och behöver inspiration, nya idéer och fräsch forskningsinformation om språkbad.

Språklyftet inleddes med den första modulen hösten 2021. Temat för denna modul var Språkligt medveten undervisning och som utbildare fungerade professor Siv Björklund, specialforskare Mari Bergroth, universitetslärare Eva Staffans och projektforskare Sanna Pakarinen. Teman som behandlades under modulen var bland annat skillnaden mellan språkligt medveten och språkmedveten undervisning, samt språklig stöttning och språklig kontinuitet. Deltagarna fick också rikligt med möjligheter att diskutera och jobba med dessa teman i grupper.

Under modulen arrangerades två webbinarier och ett närstudietillfälle. Tack vare vår samarbetspart Svenska nu ordnades närstudietillfället för deltagarna i södra Finland på Hanaholmen i Esbo, medan de österbottniska deltagarna sen fick ett eget närstudietillfälle i Academill i Vasa.

Fortbildningsdeltagare lyssnar på föreläsning.

Mari Bergroth föreläser vid Hanaholmen i Esbo den 16.11.2021.

Föreläsningsdeltagare lyssnar på föreläsning.

Eva Staffans föreläser vid Hanaholmen i Esbo den 16.11.2021.

Denna vårtermin pågår den andra modulen och vi är med andra ord redan halvvägs i fortbildningen. Varje modul var planerad att innehålla två webbinarier och ett närstudietillfälle, men tyvärr satte Coronapandemin käppar i hjulet också för denna fortbildning och således genomförs hela modul 2 på distans.

Temat för den andra modulen är Litteracitet på andraspråk. Denna modul inleddes med ett webbinarium där deltagarna delades in i två separata grupper. Den ena gruppen bestod av lärare i småbarnspedagogik/förskola och för dem föreläste universitetslärarna Maria Kvist och Sofie Tjäru om högläsning och litteracitetsutvecklande samtal, och i den andra gruppen för lärare i årskurserna 1–9 berättade  specialforskare Liselott Forsman och klasslärare Jenny Ek om lärstrategier som bygger kunskapsspråk.

Skärm med pågående Zoom-föreläsning.

Liselott Forsman föreläser under webbinariet den 8.2.2022.

Skärm med pågående Zoom-föreläsning.

Jenny Ek föreläser under webbinariet den 8.2.2022.

Under modulens andra webbinarium fick deltagarna tips och idéer av bibliotekspedagoger vid Vasa stadsbibliotek, samt bekanta sig med kroppsligt lärande i språkundervisningen och dansintegrering i språk-, läs- och skrivundervisningen under ledning av universitetslärare Sofia Jusslin. Ännu återstår ett webbinarium under denna vårtermin, då tanken är att återkoppla till det som behandlades under det första webbinariet, samt också ta upp läs- och skrivsvårigheter i språkbad.

De deltagare som jag talat med verkar över lag har varit nöjda med fortbildningen hittills, trots att en stor del av fortbildningen arrangerats på distans:

 • Jag tror att det inte var så mycket tal om litteracitet, språkmedvetenhet och språkligt medveten undervisning tidigare så att nu kunna sätta dessa termer i ett språkbadskontext har varit nyttigt åtminstone för mig. Som ämneslärare träffar man språkbadsklasserna bara 1-2 gånger i veckan så om man vill inkludera mer än bara språkundervisning på svensklektionen är det bra att vara medveten om metakunskaperna som man även borde ta hänsyn till för att stötta elevens språkliga utveckling.
 • Jag fick mycket nytta av modul 1, men även modul 2 har börjat bra. Jag kommer kanske inte att utnyttja allt som jag har lärt mig men när det kommer så mycket information får man ändå mycket fast man inte skulle ta allt i bruk själv. Jag är imponerad över hur väl organiserade workshopen har varit och balansen mellan föreläsning och diskussioner är lämplig. Tekniskt sett har allt fungerat bra och man märker att två år av distansundervisning har gjort det naturligt och lätt för både föreläsarna och deltagarna. Plattformen Itslearning är också lätt att använda.
 • Det har varit bra. Distansstudier har fungerat bättre än jag hade väntat mig. Har tyckt om diskussioner med andra kollegor från andra orter- det är alltid roligt att träffa andra som jobbat med samma sak. Några gånger har innehållit varit för bekant för mig och jag har saknat ”nya” saker. Man skulle kunna ha mera praktiska saker också med. T.ex. presentation av färdiga läromedel vilka skulle fungera bra med språkbadselever.

Vi är tacksamma för alla deltagarkommentarer och utvecklar denna och kommande fortbildningar utgående från dem!

Efter denna vårtermin är det bara den tredje och sista modulen kvar, som infaller i höst och kommer att handla om Flerspråkig identitet. Vi hoppas att då kunna återgå till den ursprungliga planen så att deltagarna också får möjlighet att träffas fysiskt under närstudietillfällen i Esbo och Vasa.

Text och bilder: Annika Peltoniemi, språkbadskoordinator vid Åbo Akademi.

ÅboAkademi-logoCLL logoUBS logoSpråklyftet logo

Introduktionskurs i språkbad

Som jag skrev om i höstens första blogginlägg så har vi under detta läsår förmånen att kunna erbjuda flera olika fortbildningar för språkbadslärare. Först ut var fortbildningskursen Introduktionskurs i språkbad, som efter flera års uppehåll i höst arrangerades av Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i samarbete med Svenska nu. Kursen riktade sig i första hand till nya språkbadslärare med inga eller få tidigare studier inom språkbad, men även andra intresserade kunde förstås delta.

Drygt 20 lärare från flera olika språkbadsorter anmälde sig till kursen, som inleddes med tre distansföreläsningar om temana definitioner på språkbad, språkbadets uppkomst och utveckling samt språkbadets kännetecken och principer. Efter detta arbetade kursdeltagarna på egen hand under fyra veckors tid med uppgifter som de lämnade in via Moodle. I uppgifterna ingick bl.a. ett besök till en språkbadsgrupp. Kursen avslutades sen med närstudietillfällen, ett vid kulturcentret Hanaholmen i Esbo den 2.11 och ett i Academill i Vasa den 4.11, och kursfeedbacken visade att dessa tillfällen för många kursdeltagare var höjdpunkten på hela kursen.

Båda närstudietillfällena inleddes med en presentation av Svenska nu, som har sitt huvudsäte vid Hanaholmen och erbjuder ett brett utbud av olika program och aktiviteter som även passar för språkbad. Mer information om dessa hittas bland annat via deras webbplats. Vi är mycket glada för samarbetet med Svenska nu som bland annat möjliggjorde att vi kunde hålla närstudietillfälle i den vackra miljön på Hanaholmen!

Kulturcentret Hanaholmen

Kulturcentret Hanaholmen i Esbo.

Under närstudiedagen var det strålande solsken i den natursköna miljön på Hanaholmen.

Själv berättade jag under dagen lite om forskning som gjorts inom språkbad, samt om de språkbadslärarutbildningar som i dag finns vid Åbo Akademi. Mer praktiskt inriktade inblickar i språkbadslärarens arbete gavs vid Hanaholmen av språkbadslärare Nora Koskimies från Leppätien koulu i Sibbo och sakkunnig inom språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik Johanna Sallinen från Folkhälsan, samt i Academill i Vasa av språkbadslärare Nina Peltomäki från Länsimetsän koulu. De lyfte i sina presentationer bland annat fram hur man i språkbad kan jobba med språket, sätta upp språkliga mål och uppmuntra till språkanvändning.

Nora Koskimies berättar om hur man kan uppmuntra till språkanvändning.

Johanna Sallinen sitter vid ett bord och berättar utgående från en Power point -presentation.

Johanna Sallinen berättar om hur man kan jobba med språket med de yngsta barnen.

En docka, några små kramdjur, kort med bilder och texter.

Exempel på det material Johanna Sallinen hade med sig.

Vid närstudietillfällena fanns naturligtvis även många möjligheter till diskussion, bland annat i anknytning till studiebesöket som deltagarna gjort. Det finns både likheter och skillnader i de utmaningar som språkbadslärarna möter i sin vardag, men några återkommande teman var till exempel hur man kan motivera eleverna att använda svenska och hur man ska hantera elevernas nivåskillnader i språkkunskaperna. Förhoppningsvis gav diskussionerna under närstudietillfällena deltagarna några nya tips och idéer för att jobba vidare med dessa frågor.

För mig själv var detta det första kurstillfället där jag träffade deltagarna på riktigt sedan coronapandemin började, och jag insåg hur givande det är att faktiskt träffas och utbyta erfarenheter. Också de övriga utbildarna tyckte det var givande att få medverka under närstudietillfällena:

 • Det är alltid roligt att se på språkbad från olika vinklar, å ena sidan de lärare som just har börjat jobba med språkbad, å andra sidan en titt på forskning inom språkbad. Sedan fanns det pedagoger som jobbar inom småbarnsfostran men även gymnasielärare. Efter dessa “coronaår” finns det också mer behov för diskussion och det fanns också mervärde i det att vi träffades helt “live” och inte via skärmen, säger Nora Koskimies.

Johanna Sallinen instämmer:

 • Det kändes som lyx och ett privilegium att konkret få sitta i samma rum med dem som deltog! Jag tycker själv att vår workshop blev intressant och lärorik tack vare deltagarnas aktiva engagemang och goda frågor och funderingar. Att visa och pröva på materialet så att var och en kunde hålla det i handen gjorde också stor skillnad, jämfört med att presentera det virtuellt.

Också i Vasa blev intressanta diskussioner, som Nina Peltomäki kan intyga:

 • Det bästa var absolut den trevliga och talföra gruppen, det blev många fina reflektioner och utbyte av idéer. En annan fin sak var också att själv få stanna upp igen och fundera på alla dessa viktiga frågor och även över sin egen undervisning. Dagen var väldigt trevlig och vi hann gå in på djupet med många viktiga frågor. Nya tankar och insikter får man alltid när man får möta människor och ta del av andras tankar och erfarenheter. Till exempel märkte jag att det kan finnas skillnader i hur språkbadsundervisning förverkligas på olika ställen/skolor i Finland och en tanke som väcktes var att det skulle vara bra mer utbildning för nya lärare, men kanske även utbyte av erfarenheter och forskning för oss äldre och även för ledningen i språkbadsskolor, tror jag.

Efter dessa kloka ord vill jag för egen del avslutningsvis ännu rikta ett stort tack till både utbildare och deltagare i introduktionskursen, samt till Svenska nu!

Med denna kurs i bagaget får vi nu jobba vidare med andra fortbildningar. För tillfället pågår Språklyftet, som också startat i höst och pågår i tre terminer. Mer om denna fortbildning kommer ni att få läsa här på bloggen senare. Vi får nu också börja se fram emot följande språkbadslärardagar, som arrangeras i vår 2022 i Åbo. Så pricka in datumen 30–31.3.2022 i era kalendrar!

Text och bilder: Annika Peltoniemi, språkbadskoordinator vid Åbo Akademi.

Virtuella fortbildningsdagar för språkbadslärare läsåret 2020–2021

I de två senaste blogginläggen var temat grundexamensutbildning inom språkbad och några studerande berättade om sina erfarenheter av studierna. För att upprätthålla och uppdatera sitt kunnande är också fortbildning för verksamma lärare viktigt. I samband med att språkbadsutbildningen och -forskningen hösten 2017 flyttade över från Vasa universitet till Åbo Akademi så blev det ett uppehåll inom språkbadsfortbildningen, men nu då den nya grundexamensutbildningen är igång håller vi på och återupptar också fortbildningen igen.

Det första steget mot detta var Språkbadslärardagarna, som efter flera års uppehåll arrangerades virtuellt av Centret för livslångt lärande (CLL) och Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) vid Åbo Akademi den 30.9–1.10.2021. Programmet sändes från Academill i Vasa (även om några presentatörer höll sina presentationer från andra orter/länder), och CLL stod för de praktiska och tekniska arrangemangen.

Bild av då dekanus Fritjof Sahlström öppnar evenemanget med en välkomsthälsning och hela sändningsteamet jobbar fokuserat.

Dekanus Fritjof Sahlström öppnar evenemanget med en välkomsthälsning och hela teamet från CLL jobbar fokuserat med sändningen. Foto: John Henriksson.

Under de två dagarna fick deltagarna ta del av många intressanta presentationer, föreläsningar och workshops. Inbjudna huvudtalare var denna gång universitetslektor Kamilla György Ullholm från Stockholms universitet som föreläste om hur man kan stimulera barn till ett glädjefyllt lärande i skolan på ett andraspråk, samt professor Julia Festman från Pädagogische Hochschule Tirol i Österrike som föreläste om känslor i flerspråkig utbildning. Därtill kunde deltagarna bland sju olika workshops välja några som de deltog i.

Språkbadskoordinator Annika Peltoniemi och professor i språkbad och flerspråkighet Siv Björklund säger några avslutande ord medan utbildningsplanerare Jessica Smulter assisterar

Språkbadskoordinator Annika Peltoniemi och professor i språkbad och flerspråkighet Siv Björklund säger några avslutande ord medan utbildningsplanerare Jessica Smulter assisterar. Foto: Sofia Mickelsson.

Intresset för språkbadslärardagarna var stort med ca 90 deltagare, trots att evenemanget ordnades digitalt. Feedbacken i slutet av evenemanget visade också att det finns en önskan om att evenemanget ska få en fortsättning, så tanken är att det framöver ska bli ett med jämna mellanrum återkommande evenemang.

Under detta läsår har FPV också inlett ett samarbete med nätverket Svenska nu kring språkbadsfortbildning, och som ett resultat av detta arrangerades två virtuella fortbildningsdagar inom språkbad 25–26.3.2021. Svenska nu och programkoordinator Liisa Suomela samt pedagogisk beredare Oona Mertoniemi fungerade som värdar för dagarna och programmet sändes från deras studio på Hanaholmen i Esbo. Föreläsarna från Åbo Akademi höll sina presentationer från sina hem i Österbotten.

Bild av skärmen innan webbinariet inletts.

Nedräkning inför programstart. Foto: Annika Peltoniemi.

Båda dagarna inleddes med presentationer av programkoordinator Liisa Suomela, som berättade om det program och material som Svenska nu erbjuder, och språkbadskoordinator Annika Peltoniemi, som berättade om språkbadet vid Åbo Akademi. Sedan följde föreläsningar och workshops av inbjudna föreläsare.

Den första dagen riktade sig primärt till lärare inom den grundläggande utbildningen, och huvudtalare denna dag var doktorand Camilla Rosvall som föreläste om skrivpedagogisk forskning ur ett språkbadsperspektiv, samt projektforskare FD Sanna Pakarinen som utgående från sin doktorsavhandling berättade om språkbadselevskap och språkliga landskap i svenskt och iriskt språkbad inom den grundläggande utbildningen. Mer om Sannas och Camillas avhandlingsprojekt kommer ni att få läsa här på bloggen senare.

Doktorand Camilla Rosvall håller presentation. Foto: Annika Peltoniemi.

Under den andra dagen låg fokus på småbarnspedagogik, förskola och nybörjarundervisning. Då fick vi först ta del av doktorand Sofie Tjärus studie om högläsning i en språkbadsförskolegrupp. En artikel om denna studie har nyligen publicerats i tidskriften ”Barn – Forskning om barn og barndom i Norden”, som finns tillgänglig här. Sen följde en presentation av och workshop om material på temat känslor avsett för småbarnspedagogik, förskola och nybörjarundervisning av universitetslärare Maria Kvist och studenterna Jennifer Häll och Anna-Pia Storfors, som båda studerar till lärare inom småbarnspedagogik med inriktning språkbad. Materialet baserade sig på barnprogrammet Bärtil, och materialet har de jobbat med i en kurs inom studierna som ett samarbete med Svenska yle. Materialet kommer senare att publiceras och finnas fritt tillgängligt i resursbanken Språkresurs.

Universitetslärare Maria Kvist samt studerandena Jennifer Häll och Anna-Pia Storfors håller presentation. Foto: Annika Peltoniemi.

Universitetslärare Maria Kvist samt studerandena Jennifer Häll och Anna-Pia Storfors håller presentation. Foto: Annika Peltoniemi.

Man kunde välja om man deltog i endast en av fortbildningsdagarna eller båda, och evenemanget lockade ungefär 40 deltagare per dag. Presentationerna gav upphov till många nya tankar, idéer och intressanta diskussioner. Då deltagarna i slutet av dagarna fick svara på frågan ”Vad tar du med dig från denna fortbildningsdag” via menti.com, så var några exempel på svar:

 • Tips för skrivprocessen
 • språkets status höjs när det syns på flera ställen runt om i skolan
 • härligt material från sidan svenska nu
 • högläsningens betydelse och hur viktig den är
 • material på temat känslor
 • konkreta tips”.

Från arrangörshåll är vi glada att vi kunnat erbjuda dessa två fortbildningstillfällen detta läsår, även om allting ordnats virtuellt. Vid båda evenemangen steg vikten av att få träffas och utbyta erfarenheter fram, och förhoppningsvis blir det snart möjligt att också träffas fysiskt och föra diskussioner i verkliga livet.

Nu är inga fler fortbildningsevenemang inom språkbad inplanderade detta läsår, men vår förhoppning är att kunna ordna längre fortbildningskurser från och med hösten. Mer info om kommande fortbildningar arrangerade av Åbo Akademi uppdateras på webbplatsen abo.fi/sprakbad och i CLL:s kanaler, och mer information om olika fortbildningar och program som Svenska nu ordnar hittar ni här.

Annika Peltoniemi, språkbadskoordinator Åbo Akademi