Introduktion till språkbad 2023 sparkades igång på Hanaholmen!

Fortbildningskursen Introduktion till språkbad 2023 har ordnats flera gånger tidigare, senast på hösten 2021. Efter att jag i våras diskuterade med över 40 språkbadsenheter kunde det konstateras att det finns behov av en  introduktionskurs även i höst. Det gjordes en hel del planering varefter det blev dags att skicka ut anmälningslänken till personalen i språkbadsdaghem och -skolor runtom i landet. Den stora efterfrågan kom även fram i anmälningarna och kursen blev fullsatt mycket snabbare än jag kunde förvänta mig!

Oona Mertoniemi berättar om Svenska nu:s material för kursdeltagarna. Foto: Riikka Paloluoma

På tisdag den 3.11 startades introduktionskursen i form av ett första närstudietillfälle med 25 deltagare från 10 olika kommuner. Programmet för närstudietillfället bestod av gemensamma och parallella föreläsningar med tid för diskussioner. Själv berättade jag om språkbadets principer, uppkomst och utveckling för hela deltagargruppen. Efter min föreläsning fick deltagarna ta del av Oona Mertoniemis omfattande presentation av Svenska nu:s material. Efter kaffeserveringen indelades deltagarna i två grupper varav den ena bestod av småbarnspedagoger och förskolelärare och den andra av klass- och ämneslärare. Båda grupper hade en föreläsning och en tillhörande workshop om centrala arbetssätt och metoder inom språkbad. Johanna Sallinen, sakkunnig inom språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik vid Folkhälsan, höll i trådarna för småbarnspedagogikens del. Den andra föreläsaren var Ann-Sofi Pitkänen, erfaren språkbadslärare vid Leppätien koulu i Sibbo. Dagen avslutades med en gemensam samling där deltagarna fick instruktioner inför följande träffar.

Svenska nu:s material, foto: Riikka Paloluoma
Ann-Sofi Pitkänens workshop om språkbadets centrala arbetssätt och metoder, foto: Riikka Paloluoma

Introduktionskursen fortsätter med ett distanstillfälle den 24.10 och avslutas med ett andra och sista närstudietillfälle på Hanaholmen den 14.11. Under det sista närstudietillfället får vi ta del av Nora Koskimies föreläsning om uppmuntran till användning av språkbadsspråket och fundera kring språkbadslärarens arbetsvälmående. Under de kommande veckorna får deltagarna också göra ett observationsbesök till en språkbadsgrupp, vilket kommer att diskuteras under den sista gemensamma träffen. Jag ser fram emot att få träffas igen med de trevliga kursdeltagarna!

Jag vill ännu tacka Liisa Suomela och Oona Mertoniemi från Nätverket Svenska nu för det oerhört goda samarbetet hittills! Det är fint att ni ville stöda oss med att ordna fortbildningen!

-Riikka

PS. Mitt bildgalleri är nästan tomt efter det första närstudietillfället. Ni får ta det som ett tecken på att dagen var intensiv och mycket givande – även för mig! 🙂


Text och foton: Riikka Paloluoma