Om språkbad

Språkbad är en form av undervisning på två språk, där en del av undervisningen sker på språkbadsspråket (i Finland oftast svenska) och en del på elevernas förstaspråk (i Finland oftast finska). Programmet är frivilligt och i regel till för barn som inte har språkbadsspråket som sitt modersmål. Språkbadet bygger på antagandet att språkinlärningen sker effektivast genom meningsfull kommunikation.

Programmet som erbjuds i Finland är tidigt fullständigt språkbad. Detta program inleds tidigast vid tre års ålder och senast i förskoleundervisningen, och pågår till slutet av den grundläggande utbildningen. Undervisningen ges i början till största delen på språkbadsspråket, medan undervisningen på förstaspråket och övriga språk ökar efter hand. Andelen undervisning på språkbadsspråket ska utgöra minst 50 % av hela programmet.

Mer information om språkbad finns på webbplatsen www.abo.fi/sprakbad.

Mer information om språkbad och annan verksamhet/undervisning på två språk finns också i kapitel 10 i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och i avsnitt 4.6 i Grunderna för planen för småbarnspedagogik.