Språkbadsenheter i Finland

Den första språkbadsgruppen i Finland inledde sin verksamhet i Vasa år 1987, och initierades efter det också på flera andra orter i Finland och oftast på föräldrainitiativ. År 2017 erbjöds språkbad i de inhemska språken vid 112 enheter i 23 av Finlands 311 kommuner.