Enhetspresentation: Albert Edelfelts skola i Borgå

Sanni Lopperi är utbildad språkbadslärare från Uleåborg. Hon utexaminerades från språkbadslärarutbildningen år 2009 och har sedan dess arbetat som språkbadslärare, först på Drumsö i Helsingfors och sedan 2014 vid Albert Edelfelts skola i Borgå. 

Hurdan är din språkliga bakgrund?
”Jag har vuxit upp i en helt finskspråkig familj. Jag hade dock lite kontakt med svenskan genom några tvåspråkiga släktingar under min uppväxt. Mitt intresse för det svenska språket har alltid varit starkt, och jag har till och med jobbat på Åland för att förbättra mina språkkunskaper.”

När blev du intresserad av språkbadsläraryrket?
”Jag visste redan som barn att jag ville bli lärare, och på grund av mitt stora intresse för svenskan sökte jag efter möjligheter att få den med. När jag gick i gymnasiet fick vi besök av representanter från Uleåborgs universitet (som då ordnade utbildningen tillsammans med Vasa universitet). När jag hörde talas om språkbadslärarutbildningen och kändes det som den perfekta kombinationen för mig!”

Språkbadslärare Sanni Lopper i sin klass. Foto: Sanni Lopperi

Hur ser din arbetsvardag på Albert Edelfelts skola ut?
”Under detta läsår undervisar jag språkbadselever på årskurs 4, men jag har också undervisning i A- och B-svenska för årskurserna 4 och 7 inom den reguljära undervisningen. Utöver undervisningen är jag med i skolans ledningsgrupp och fungerar som språkbadskoordinator för vår skola. Dessutom har Borgå en egen språkbadsföräldraförening där jag också är med som skolans representant.”

”Vi har skapat årliga teman för varje årskurs. Varje år arbetar eleverna med 4-6 olika teman under ett läsår. På årskurs 4 jobbar vi exempelvis med teman som handlar om lantgården, Norden, vatten (livet i och vid vattnet) och bra kompis, medan språkbadseleverna på åk 5 utforskar teman som berör människan och Europa. I vår plan för temaundervisningen har vi inkluderat språkliga mål, integrerade ämnen, utvärdering och tips för arbete med varje tema. Vi gör naturligtvis små justeringar vid behov, till exempel nu vid läroplansrevideringen.”

Språkbadsundervisningen i Borgå har långa rötter och i år firas 30 års jubileum för språkbadet. Språkbadselever har dock undervisats på Albert Edelfelts skola endast i drygt 10 år. I nuläget är Albert Edelfelts skola den enda skolan med språkbadsundervisning på åk 1-9 i Borgå. Av skolans närmare 700 elever går 141 på språkbad.

Albert Edelfelts skola. Foto: Sanni Lopperi

Vad är det bästa med er skola enligt dig?
”Det bästa är att alla elever från åk 1 till 9 är under samma tak och kontinuiteten är således tydlig. Vi har en stark gemenskap där både lärare och elever känner varandra väl. Språkbadslärarna på vår skola trivs med att arbeta tillsammans. Vi har kommit ganska långt med många grundläggande saker och genom att ha utformat olika dokument, såsom timfördelning och temaundervisning, frigörs tid för något annat. Vi har även utarbetat en verksamhetsplan för språkbadet som vi regelbundet uppdaterar vart fjärde år. Det finns många saker på vår skola som fungerar helt utmärkt!”

Samarbetar ni med nån annan skola?
”Vi har inlett ett nära samarbete med vår svenskspråkiga grannskola, Strömborgska skolan, som också har elever på åk 1-9. I år har vi besökt skolan med mina fyror och spelat brädspel tillsammans med svenskspråkiga elever. Det var glädjande att både jag och mina språkbadselever märkte hur fint de klarar av att spela Alias på svenska med modersmålstalare! Även andra årskurser har haft likadant samarbete med den svenska skolan och åk 8 och 9 på vår skola har två timmar tillvalsämnen i veckan tillsammans med elever från den svenskspråkiga skolan.”

Nordiska flaggor. Foto: Sanni Lopperi

Hurdana framtidsvisioner har du?
”Jag skulle önska mer samarbete med andra. En ideal situation vore att införa komplärartimmar. Eftersom vi inte har parallellklasser i språkbad skulle det vara givande att främja samarbete över årskurserna, kanske till och med med daghemmet. Vi arbetar för tillfället med ett projekt för att utveckla specialundervisningen i vårt språkbad. Vi har en svenskspråkig speciallärare i skolan som har varit med och utveckla detta. Trots detta hoppas jag på större framsteg inom detta område i framtiden.”

Tips åt dem som funderar på att bli språkbadsklasslärare?
”Kör på! Jag kan varmt rekommendera det! Att arbeta som språkbadslärare är mycket givande och jag anser att det ger mer än ett ”vanligt” klasslärarjobb. Det är intressant att se hur eleverna utvecklas i sitt andra språk och hurdana inläsningsstrategier de använder. Visst kräver språkbadsläraryrket en hel del planering eftersom det inte finns massor med färdigt material, men eftersom varje grupp är unik ger det också en behövlig flexibilitet för klassläraren att anpassa och planera sin undervisning efter den specifika gruppen och elevernas behov.

Dessutom ska du inte vara rädd för språket! Som språkbadslärare med finska som modersmål kan du sätta dig in i elevernas situation och förstå vad som kan vara utmanande för språkbadseleverna som lär sig svenska. Detta är en fördel och ger dig möjlighet att skapa en mer stödjande och förstående lärandemiljö.”

Bekanta dig gärna mer med skolans verksamhet på Instagram: @aekoulu

Den gemensamma ansökan till högskolor är öppen 13.3–27.3.2024 och i den kan du söka till vår språkbadsklasslärarutbildning. Mer information om utbildningen hittar du här.


Text: Riikka Paloluoma och Sanni Lopperi
Foton: Sanni Lopperi