Om språkbadsbloggen

Språkbadsbloggen drivs av Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Allt innehåll som publiceras har aknytning till språkbad – undervisning, utbildning eller forskning. Ta gärna kontakt med professor i språkbad och flerspråkighet, Siv Björklund (siv.bjorklund(a)abo.fi, +358 504425595) ifall du är intresserad av att bidra med innehåll till bloggen!