Om språkbadsbloggen

Språkbadsbloggen drivs av Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Allt innehåll som publiceras har aknytning till språkbad – undervisning, utbildning eller forskning. Ta gärna kontakt med språkbadskoordinator Annika Peltoniemi (annika.peltoniemi@abo.fi, +358 504619398) ifall du är intresserad av att bidra med innehåll till bloggen!