Språkbadslärarstuderande åkte på exkursion till Helsingfors

Tisdag 28.11

Vi startade exkursionen i snöyran klockan 6:44, välutvilade och taggade för dagen. Efter tågresan anlände vi till Böle station och promenerade till Pasilan peruskoulu. Där fick vi äta mumsig skollunch och träffa skolans personal. Sedan fortsatte vi till Kallion ala-aste som var tillfälligt fördelad på två olika byggnader, varav vi besökte båda.

I den andra byggnaden, “paviljongen”, fick vi observera en lektion i svenska med fokus på adjektiv genom stationsundervisning. På de olika stationerna fick eleverna jobba med följande uppgifter:

  • olika adjektivrelaterade spel på iPad
  • beskrivning av bilder med färdigt givna adjektiv
  • att fylla på en berättelse med lämpliga adjektiv
  • ringa in adjektiv i en färdig berättelse
  • skriva hela meningar med adjektiv utgående från en bild

 

Under lektionen fick eleverna använda synonymer.se och ordlistor som stöd för att hitta lämpliga adjektiv. Eleverna pratade svenska aktivt med läraren, men också sinsemellan. Efter lektionen hade vi en givande diskussion med två lärare som delade med sig av värdefulla insikter om bl.a. undervisningen i språkbad, föräldrakontakt och praktiska arrangemang i skolvärlden.

Språkbadsklasslärarstuderande Sara, Otto, Noora, Emilia, Mette, Heini och Elle

Dagen avslutades med en träff med representanter från Helsingfors stad, som presenterade språkbadet i Helsingfors på en större skala och berättade om hur det är att arbeta som språkbadslärare för Helsingfors stad. Under träffen fick vi även ett välförtjänt mellanmål. Helsingfors stad visade sig vara en attraktiv möjlighet för blivande språkbadslärare med många förmåner och stödfunktioner som kan vara speciellt gynnsamma för nyutexaminerade lärare. Efter denna händelserika och intensiva dag tog vi oss till Scandic Pasila, checkade in och fick fritid för att ladda batterierna inför nästa dag.

Onsdag 29.11

Dagen började i form av en tidig väckning, men efter en härlig och mångsidig hotellfrukost var vi redo för dagens program. Vi orienterade oss till Böle tågstation och fortsatte med närtåg och metro till Kasberget.

Vi promenerade genom en vacker snöig skog till Roihuvuoren ala-aste där vi delades in i två grupper. En av grupperna observerade matematikundervisning och den andra fick vara med på en bildkonstlektion. På bildkonstlektionen jobbade eleverna med en gemensam julkalender och skapade julkort till ett närliggande ålderdomshem.

Efter de första lektionerna träffade vi skolans rektor för att höra om organisatoriska och administrativa arrangemang kring språkbad.
Det var givande att få insikter om lärstigar, rekryteringar och undervisningsmaterial. Före följande lektioner hade vi en paus för mellanmål och sedan observerade båda grupperna lektioner i omgivningslära på olika årskurser. De äldre eleverna gjorde presentationer om europeiska länder och vi fick hjälpa till och diskutera med dem.

Det som överraskade oss positivt var det rika utbudet av grammatikrelaterat material på klassrumsväggarna. Utöver ”traditionellt material” fanns det bl.a. olika tempusformer, böjningar och fasta fraser på väggarna. Det hade vi inte sett lika mycket av i andra språkbadsklasser.

På eftermiddagen hade vi ett par timmar fritid före hemresan. 16:20 skulle vi hoppa på tåget, men det blev en rejäl fördröjning på grund av ”väntan på rullande materiel”. Gladeligen fick vi stöd från VR:s kundtjänst och nya ersättande biljetter för att säkra vår resa till Vasa.

Avslutningsvis kan vi konstatera att det var en intensiv men givande exkursion. Vi fick insikter från olika språkbadsmiljöer i Helsingfors och hade meningsfulla diskussioner med personal på olika nivåer. Detta var den första gången en sådan här språkbadsexkursion ordnades, men det behövs definitivt fler!

Vi är tacksamma för stödet från Svenska Kulturfonden, Vaasan kielikylpy-yhdistys och Itä-Helsingin kielikylpy-yhdistys som möjliggjorde denna värdefulla och oförglömliga exkursion!


Texten är skriven av Riikka Paloluoma i samarbete med språkbadsklasslärarstuderandena som deltog i exkursionen.