månadsarkiv: december 2012

Från studerande till lärare

Håkan Hemberg, 32, hade inte direkt någon tanke på att inom några år själv undervisa i offentlig förvaltning när han år 2007 bestämde sig för att gå grundkurserna i ämnet på nätet. Men så blev det. Sex år senare, med start i januari 2013, ska Hemberg dra nätkursen Finlands offentliga förvaltning vid öppna universitetet.

– Jag minns själv hur givande kursen var när jag gick den med Linnea Henriksson som lärare, dels eftersom innehållet var intressant och dels eftersom det fanns en god interaktion mellan lärare och studerande. Som studerande fick man hela tiden feedback på sitt arbete, berättar Hemberg.

Intresse för förvaltning

Hemberg är utbildad lantmäteriingenjör och hade arbetat några år som tjänsteman när han började intressera sig mer och mer för förvaltningen och systemet kring arbetet.

– När möjligheten att studera via nätet gavs tog jag den för att komplettera mitt kunnande och skaffa mig en allmänbildande, bred utbildning, förklarar Hemberg.

Studier – en livsstil

Studierna i offentlig förvaltning ledde så småningom till en högre högskoleexamen för Hemberg, som inom kort hoppas kunna inleda sina doktorsstudier. För Hemberg är studierna lite av en livsstil och han ser stor nytta av att vara ute i arbetslivet samtidigt som han studerar.

– I mitt arbete har jag samarbete med olika instanser och det är givande att känna till hur systemet fungerar. Likaså underlättar arbetslivet studierna eftersom den praktiska biten många gånger kommer automatiskt.

Småbarnspappan Hemberg erkänner att studierna kan vara krävande vid sidan om ett heltidsarbete och familjeliv, men för honom är studierna som en hobby, ett andrum. Hans stora intresse för sitt ämne motiverar honom också.

– Givetvis underlättar det om man har ett genuint intresse för det man studerar. Bättre utsikter på arbetsmarknaden motiverar förstås också, säger Hemberg.

Från studerande till lärare

Efter att Hemberg hade avklarat sin avhandling pro gradu fick han en förfrågan av professor Marko Joas om han kunde hålla kursen ”Etik” i offentlig förvaltning, eftersom Hembergs huvudsakliga intresseområde inom offentlig förvaltning är tjänstemannaetik. Hemberg var öppen för att undervisa och hade tidigare avlagt grundstudierna i pedagogik, så han tackade ja. Snart fick han också fler förfrågningar om att dra kurser.

– Då Linnea Henriksson planerade närundervisningen i offentlig förvaltning slog det henne att fråga mig om jag var intresserad att hålla nätkurserna inom offentlig förvaltning så att hon själv skulle få mera tid till sin egen forskning. Jag sade ja och på den vägen är det, berättar Hemberg.

Flexibilitet och arbete

Flexibiliteten med nätstudier tilltalar Hemberg, som bor i Korsholm och arbetar på Österbottens lantmäteribyrå. Med hjälp av nätkurser kan Hemberg undervisa studerande oberoende av tid och plats.

– Speciellt möjligheten att hålla undervisning hemifrån och vintertid passar mig.

Trots att nätkurser är flexibla innebär de mycket arbete både för studerande och lärare. Hembergs bästa råd när det gäller studier på nätet är att utföra uppgifterna regelbundet och systematiskt.

– Egentligen är det så enkelt som att logga in, läsa och utföra det man skall göra. Viktigt är också att man meddelar om man inte kan lämna in alla uppgifter någongång, så att läraren vet det och kan ta ställning till situationen.

Kursstart i januari 2013

Hemberg ser fram emot att starta kursen Finlands offentliga förvaltning i januari.

– Det som är intressantast med att studera på nätet är att alla deltagare kan formulera sina tankar i diskussionsforum och skriva korta reflektioner över det man lärt sig och på det sättet behandla den nya informationen. Därtill är det behändigt att via olika länkar bekanta sig med de olika delarna av förvaltningen på deras webbsidor, säger Hemberg.

Maria Johansson