Alla inlägg av Nancy Pettersson

Om Nancy Pettersson

Utbildningsplanerare/lärare vid öppna universitetet

Bibliotekens uppgifter utökas – syns det bland personalen?

Vi har i Finland haft en bibliotekslag som angett behörighetskrav för anställda vid allmänna bibliotek i vårt land, 60 sp studier i ämnet informationsvetenskap samt en högskoleexamen. Från och med den 1.1.2017 har vi fått en ny Lag om allmänna bibliotek http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161492 där dessa krav slopats. I den nya lagen (1492/2016) kan man läsa följande: ”Allmänna bibliotek ska ha tillräckligt många anställda med utbildning inom biblioteks- och informationsområdet och tillräckligt många andra anställda.” Vad betyder detta och vad innebär det för personalen vid bibliotek?

Bibliotekens uppgifter har förändrats, utvecklats och utökats. Här har vi säkert orsaken bakom de förändrade kraven för biblioteksarbetare. Idag arbetar t.ex. ungdomsledare och andra i nära samarbete med bibliotek.

Professor, vid ämnet informationsvetenskap, Gunilla Widén skriver i sitt blogginlägg http://blogs.abo.fi/forskarbloggen/tag/informationskompetens/ om tvärvetenskapligheten inom ämnet. Widén nämner bland annat forskningssamarbete med pedagoger och datavetare. Lika som forskningen vinner på tvärvetenskaplighet, så hoppas jag att biblioteken vinner på att man kan ta in andra yrkesgrupper än biblioteksutbildade, så som pedagoger och datavetare (vilket också till en del redan skett). Det är helt klart att detta främst gäller stora bibliotek. Det gäller för alla anställda vid ett bibliotek att kunna ge kunderna den service som man förväntar sig mellan hyllorna och vid kunddatorerna. Kan alla detta? Skall de utbildas? Eller hänvisar man helt enkelt till kolleger med rätt kunskap inom biblioteket? Det är med intresse jag följer utvecklingen de närmaste 5 åren.

Hur stöda lärare och studerande i en värld där globalt är lokalt?

image

Öppna universitetet deltog i Peda-forumdagarna 2014 som i år ordnades i Villmanstrand.

Närmare 250 planerare, lärare, forskare och andra sakkunniga från landets universitet samlades för att diskutera utmaningarna kring: internationell utbildning och mångkulturalitet, internationalisering av undervisningen, den akademiska världsmedborgaren och universiteten i en föränderlig värld.

Konkurrensen är hård och ökar hela tiden. På vilket sätt kan universiteten locka de bästa studerande och lärare? Kvalitet i handledning, undervisning och forskning är A och O.

Anföranden och temasessionerna under dagarna lyfte främst fram olika aspekter av internationalisering såväl bland studerande som på universitetsnivå.

Informationsvetenskap till folket

I och med att en ny studiehelhet inom ämnet informationsvetenskap startar inkommande läsår, närmare bestämt 21 september, kan det vara intressant att fundera kring varför ämnet är så populärt inom Öppna universitetet.

Ändå sedan 2001 då ämnet kontinuerligt funnits i Öpu:s kursutbud (studier inom ämnet gavs också på 90-talet) har det varit ett populärt ämne bland studerande. En orsak är naturligtvis det faktum att ämnet tillsammans med en högskoleexamen ger behörighet för biblioteksjobb vid allmänna bibliotek. Men det är inte hela sanningen. Enligt en högst ovetenskaplig undersökning som gjorts bland de studerande, visar det sig att nästan hälften studerar ämnet för den allmänbildning som det ger och som behövs i vårt samhälle av idag.

Tack vare studier i ämnet lär man sig kunskaper som är högst aktuella och behövliga idag, både i arbetslivet och i privatlivet. Att hitta information, kunna utföra effektiva informationssökningar om det så gäller att ”googla” eller söka i databaser samt att kunna ta till sig och utvärdera informationen är guld värt. Hur man bygger upp söksystem samt att känna till sociala medier är också en del av den allmänbildning man får tack vare studierna i informationsvetenskap.

Finland vill se sig som ett förgångarland vad gäller kunskap, teknik och it-kunnande. För att uppnå detta borde vi alla redan i grundskolan få en rejäl dos informationsvetenskap, men bättre sent än aldrig…Välkommen till Öpu!

Från öpu-studerande till öpu-föreläsare

Jag behövde en föreläsare till en informationssökningskurs eftersom en av föreläsarna jag bokat fick förhinder. Jag funderade vem jag med kort varsel skulle kunna kontakta och kom att tänka på en tidigare öpu-studerande inom ämnet informationsvetenskap, som var insatt i informationssökning och informationskompetens ur släktforskarvinkel. Sagt och gjort jag mejlade Gunilla Peräsalo och hon nappade direkt! Föreläsningen var givande och intressant och jag gissar att många som deltog i den föreläsningen kommer att ta en titt på sin släkt med hjälp av den information Gunilla hade att ge. Jag gjord det i alla fall.

Gunilla inledde sina öpu-studier sommaren 2007 då hon provade på en kurs inom ämnet informationsvetenskap (som då hette informationsförvaltning),  Bok- och bibliotekshistoria hette kursen. Gunilla jobbade redan med liknade uppgifter och ville få bibliotekariebehörighet*. Så hösten 2007 då studiehelheten omfattande 60 sp körde igång hoppade hon ivrigt på.

Gunilla säger sig ha haft stor nytta av öpu-studierna både i sitt jobb men också med tanke på de kortkurser hon håller för släktforskare. Och hon konstaterar vidare att ”kurshelheten informationsvetenskap är en bra helhet för många yrkesgrupper inte bara för bibliotekarier, utan också för andra som jobbar med information”. Gunilla jobbar idag som amanuens på Riddarhusets bibliotek och arkiv där hon trivs bra.

Gunilla konstaterar beträffande det livslånga lärandet att ”det är aldrig för sent att fördjupa sina kunskaper eller att lära sig något nytt. Att få teori till det som man i praktiken jobbat med breddar den kunskapsgrund man står på.” Även om man som vuxenstuderande är motiverad så krävs det en hel del att vid sidan av jobbet studera. Gunilla nämner att en hel del hemsysslor blev ogjorda emellanåt. Vuxenstudier vid sidan av jobb, trots att det är tungt, är hon inte heller främmande för i framtiden. Regelbundet tittar hon på öpu:s kursutbud. Vuxenpedagogik skulle intressera, säger hon.

*) Enligt biblioteksförordningen ger studier i ämnet informationsvetenskap tillsammans med en examen behörighet för jobb vi allmänna bibliotek.

Lättaste sättet att gå vilse idag är att stå kvar på samma ställe

Mark Levengood gästföreläste under rubriken ”Aldrig sluta lära, om lust, motstånd och möjligheter” på Point College under veckan för livslångt lärande. Jag hade nöjet att vara i Borgå då och kunde ta del av förläsningen.

På sitt charmerande och humana sätt föreläser Levengood så man skrattar och njuter på samma sätt som då man lyssnar på stand-up komiker. Men i den här showen talas det om den stora kärleken till vuxenutbildning, alltså då man är i den åldern att man verkligen vill lära sig och inte är tvungen. Liksom jag själv hittade Levengood glädjen i studier via Finns folkhögskola, en studieform som tydligen passade oss båda och resulterade i att vi fortsatte studera.

Vidare pratade han om att vikten av livslångt lärande, vi måste lära oss vilken kunskap vi verkligen måste ta till oss och vad vi istället kan slå upp då vi behöver informationen. Och vi blir aldrig för gamla för att lära, vi kan lära oss fram till den dag vi dör. Det är bara vår studieteknik som rostar!

Vi blir aldrig fullvuxna i en värld som utvecklas så fort som vår, så det gäller att hänga med! Stå inte kvar på samma ställe, för då är risken stor att du går vilse! Levengoodska visdomsord värda att tänka på.

Vi ses i studiernas och det livslånga lärandets tecken!

Inkludera flera

Inkludera flera var namnet på en träff som ordnades i glaspalatset i Helsingfors för en vecka sedan. Där fanns deltagare från många finlandssvenska organsiationer där vi diskuterade digital delaktighet. Vem kan tänkas bli utanför då all information du för tiden finns  på webben? Det här är ju en sak som jag som utbildningsplanerare vid ÖPU många gånger funderat på, de kurser jag har hand om är ju nätkurser. Hur många är det som inte deltar med anledning av kursen ges via webben?

På mötet diskuterades också att en webbsida där samlad information finns som man från olika organsiationers håll kan ta del av, bland annat för att informera så att i dubbeljobb inte görs i onödan. Har någon gjort en guide för exempelvis hur du börjar blogga så lägger man in den så kan någon annan gå i och tittar om en sådan redan existerar och kan då använda sig av den.

För närmare information om bakgrunden till initiativet läs Jessica Parland-von Essens blogg: http://essetter.blogspot.fi/2012/09/inkludera-flera.html