månadsarkiv: augusti 2014

Utnämning av årets ÖPU-lärare

Under våren 2014 förärades PeD Rita Nordström-Lytz titeln ”Årets ÖPU-lärare” vid Åbo Akademi. Många grund- och vuxenstuderande har kommit i kontakt med Rita eftersom hon undervisar inom pedagogik både dagtid på PF i Vasa och kvällstid inom ÖPU i Vasa och Åbo samt hos samarbetsparter på olika orter i Svenskfinland. Jag har ställt några frågor till henne för att lite bättre kunna beskriva vem hon är och hur hon jobbar.

Vem är Rita Nordström-Lytz? Hon är utbildad klasslärare år 1976, utexaminerades som PeM 2002 och disputerade i pedagogik hösten 2013. Hon har arbetat som klasslärare – och periodvis även som skolföreståndare/rektor i Vanda och Närpes mellan åren 1979-2004. Fr.o.m. 2004 har hon varit anställd vid PF i Vasa, först som doktorand och senare som universitetslärare. Och vid sidan av jobbet vid PF har hon hållit kurser inom den allmänna pedagogiken på många orter.

Jag undrar vad en så aktiv person gör på sin fritid. Rita beskriver sig själv som en riktig ”kulturtant” som läser böcker, går på konserter, teatrar och konstutställningar. Dock har körsången och det att läsa böcker bara för att hon har lust fått stå tillbaka under de senaste åren. Hon älskar också utomhusliv i olika former och under alla årstider. Detta bidrar till att ladda batterierna och hon säger själv att det är de studerande som ger henne det lilla extra, som gör att hon orkar med allt. Studerandena har både livs- och arbetserfarenhet och de har mer eller mindre frivilligt anmält sig till pedagogikkurserna och är därmed mer motiverade. De delar med sig av sina egna erfarenheter till gruppen och deras olika bakgrund (yrkes- och studieinriktning) berikar allas lärande. Studerande lär av varandra och ÖPU-kurser ger därför läraren mycket i retur. Rita tycker också det är en fördel att hon som ÖPU-lärare kommer undan de flesta administrativa uppgifter som annars hör till undervisningen.

Utnämningen av Rita baseras på utmärkta omdömen från utvärderingarna och åratal med goda resultat. Själv beskriver hon sina kurser som traditionella när det gäller upplägget. Men det som skiljer en ÖPU-kurs från en kurs för grundstuderande är att ÖPU-studerande har bredare erfarenhet från sina arbetsliv – och det drar Rita nytta av i sin undervisning. Exempelvis: en doktor i kemi, en hälsovårdare, en filosofistuderande, några ingenjörer, en sjöman, en butiksanställd, en konstnär, några ekonomer, en jurist, en nybliven student, några företagare, en teolog. Tillsammans processar de pedagogiska frågeställningar och teorier –och de vet aldrig i förväg var de kommer att landa. Processen i sig är berikande och under lektionerna diskuteras det utgående från pedagogiska teorier, artiklar och pedagogisk-filosofiska frågeställningar.

Skrivet av utbildningplanerare Pernilla Rauma

Årets Öpulärare_Rita2

På bilden: Rita Nordström-Lytz och Pernilla Rauma

Åbo Akademi deltog i Konstens natt i Åbo 14.8.2014

På Svenska gården fanns allmän information om bland annat Åbo Akademi, Resurscentret, Centret för livslångt lärande och alumniverksamheten.

SvenskaGarden1Webb

 

 

 

 

 

På bilden: Maria Johansson

Öppna universitetets kursprogram intresserade många! Här hittar du alla kurser 2014-15.

Fr.o.m. måndag 18.8 kan du anmäla dig till de kurser vi själva erbjuder!

SvenskaGarden2Webb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bilden: Katarina Drugg och Christel Söderholm