Alla inlägg av Christina Loo

Presentation av Helsingfors arbis

Mathilda Larsson, utbildningsplanerare vid Helsingfors arbis. Foto: Saga Mannila

Presentationen av samarbetsparterna fortsätter här med Helsingfors arbis.

Mathilda Larsson är utbildningsplanerare vid Helsingfors arbis och ansvarar för Öpukurserna och helheterna Människa, samhälle och kultur, Hem och trädgård, Natur, teknik, miljö och trafik. Här är Mathildas presentation av arbis.

Kort om arbis

Helsingfors arbis är Finlands största svenskspråkiga medborgarinstitut och grundades år 1914. Arbis har hållit till på Dagmarsgatan 3 i hjärtat av Helsingfors sedan år 1958 (med undantag för några kortare perioder annanstans under renoveringar), men har också verksamhet i kulturhuset Stoa i Östra Helsingfors. Till arbis tidigare rektorer hör bl.a. författaren Märta Tikkanen.

Arbis kurser

Kurser erbjuds i de mest varierande ämnen det bästa med arbis är att man kan hitta en kurs om nästan vad som helst! Det finns över 700 kurser i allt från bildkonst, musik och trädgård till samhälle, teknik och matlagning. Det går att välja både kortkurser, kurser som går över hela läsår och distansföreläsningar – eller bara sticka sig in på en föreläsning på onsdagar.

Kurspriserna varierar enligt längd och eventuella materialavgifter. Många kortare kurser kostar kring 1230 € och onsdagsföreläsningarna är alltid gratis.

Helsingfors arbis byggnad

Helsingfors arbis

 

Annat

Arbis är en aktiv aktör när det kommer till att integrera invandrare. Med hjälp av SFI-programmet (svenska för invandrare) kan deltagarna ta del av 20 timmars undervisning per vecka, med personlig handledning och arbetspraktik. 

Förutom kurser och föreläsningar ordnar vi olika evenemang längs med året, som julvaka, olika temadagar, konserter och matinéer.

Tack Mathilda för presentationen!

Öppna universitetet vill också tacka Helsingfors arbis för det goda samarbetet!

Du kan ta dig en närmare titt på kursutbudet vid Helsingfors arbis här

Presentation av Västra Nylands folkhögskola

Utbildningsplanerare Elena Horttana, Västra Nylands folkhögskola

Höstens presentationer av samarbetsparter fortsätter och nu är det Västra Nylands folkhögskola (VNF) som står på tur.

 

Västra Nylands folkhögskola finns i Karis, Raseborg. Skolan inledde sin verksamhet redan år 1905 och har idag både ettåriga studielinjer och kortkurser.

De flesta studerande är unga vuxna, men vid VNF finns också studielinjer som riktar sig till dem som kommer från grundskolan. De senaste åren har VNF också erbjudit linjer med olika slags konst- och kulturinriktningar samt linjer som förbereder för universitetsstudier såsom Natur och medicin och Juridiska programmet.

På kortkurssidan erbjuds både helgkurser och längre helheter. Kurserna behandlar teman som skrivande, konst, kreativitet, hälsa och välmående, kultur och musik. VNF ordnar också ABI-prepkurser samt kurser på högskolenivå via Öppna universitetet.

Bekanta dig gärna med VNF:s utbud på hemsidan!

 

Tack Elena för presentationen av Västra Nylands folkhögskola!

Vi på Öppna universitetet är väldigt glada över samarbetet med VNF.

Presentation av Vasa sommaruniversitet

Presentationsrundan av våra samarbetsparter fortsätter efter sommaruppehållet och först ut i höst ärBild på Vasa sommarunis roll-up med logo Vasa sommaruniversitet.

Vasa sommaruniversitet grundades 1960 och är en läroanstalt inom den fria bildningen. Vid Vasa sommaruniversitet erbjuds öppen universitetsundervisning och andra utbildningar som främjar yrkesmässiga samt andra kompetens- och bildningsbehov. Verksamhetsområdet är landskapet Österbotten och verksamhet ordnas året runt. Vasa sommaruniversitet är Finlands enda tvåspråkiga sommaruniversitet. Samarbetet med Öpu startade för länge sedan och Öpus kurser har varit väldigt omtyckta.

Vem som helst kan delta i sommaruniversitetets kurser, oberoende av ålder, utbildningsbakgrund eller studierätt.

Vid Vasa sommaruniversitet jobbar utbildningsplanerarna Elvira Kurmaeva och Tina Martins samt rektor Hanna Pitkänen. De gör sitt arbete med stor entusiasm och vill betjäna sina studerande, samarbetsparter och regionen på bästa möjliga sätt. Vasa sommaruni har årligen även ca. 70 olika fantastiska lärare och utbildare.

Vasa sommaruniversitets kursutbud är mångsidigt och många av kurserna sker online. Kursutbudet innehåller både korta kurser samt längre helheter i olika ämnen och branscher, t.ex. i psykologi, sociologi, ledarskap och rättsvetenskap. Vasa sommaruniversitet har många språkkurser i finska och svenska samt i sällsynta språk som koreanska, japanska och arabiska. Populära utbildningar är också t.ex. Lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coach och Nepsy-utbildning. Vasa sommaruni kan bygga kurser enligt regionens behov och önskemål och tar gärna emot kursförslag.

Kurspriserna varierar beroende på kurs, och vissa kurser/föreläsningar kan även vara avgiftsfria.

Mera information om kurser och priser finns på Vasa sommaruniversitets hemsida

Vasa sommaruniversitet önskar alla välkomna med!

Presentation av Öppna universitetets samarbetspart, Hangö sommaruniversitet

Foto på Anne Holmström och Fredrik Åberg.

Öppna universitetets personal har redan presenterats på sociala medier och bloggen. Nu fortsätter vi med presentationer av våra samarbetsparter. Först ut bland samarbetsparterna är Hangö sommaruniversitet.

Vid Hangö sommaruni ordnas årligen Öpukurser inom bland annat följande ämnen: arbetsplatspsykologi, pedagogik, småbarnspedagogik och specialpedagogik.
Vid Hangö sommaruni står rektor Fredrik Åberg och kurssekreterare Anne Holmström till tjänst och svarar på dina frågor rörande kurserna som ordnas där. Kansliets öppethållningstider är må-fre kl. 9:00-11:30 och kl. 13:00-16:00.

Bakgrund
Hangö sommaruni startade sin verksamhet 1966-67 och samarbetet med Åbo Akademi (ÅA) har pågått sedan dess. Fram till slutet av 1990-talet arrangerades alla kurser i Hangö på sommaren. I och med detta kan man säga att ÅA fick en sommartermin vid Hangö su. Undervisningen och de examensinriktade kurserna vid universiteten förändrades och utvecklingen ledde till en alleuropeisk kvantifierad form med europeisk standard. Som en följd av denna utveckling blev till sist sommarterminen för kort för att tillgodose de studerandes studiebehov, vilket ledde till att Hangö su ända från slutet av 1990-talet ordnat examensinriktade studiehelheter året runt. Sommarkurserna har ordnats i Hangö och kurser övriga tider i Helsingfors. På grund av coronapandemin har en stor del av verksamheten digitaliserats.

Vilken typ av kurser ges vid Hangö su?
Vi har i alla tider fokuserat på pedagogiska, psykologiska och historiska ämnen. Grundstudier i allehanda ämnen erbjuds. Under coronan har det mesta arrangerats i digital studieform. Detta kommer säkert att kvarstå men kopplat till en viss mängd närstudier. Det har tyvärr blivit dyrt att bo i Hangö under sommaren. Och här finns så mycket olika sommararrangemang att det kan vara till och med omöjligt att hitta en bäddplats för bara läraren på ett och samma ställe i bara tre dagar! Detta är ingen lätt situation att handskas med och administrera. Så det digitala har nog blivit en räddning för oss.

Vad är det bästa med Hangö och Hangö su?
Det bästa med Hangö är vår unika natur och det bästa med Hangö sommaruni är nog att vi är en mycket flexibel kursarrangör hälsar Fredrik och Anne.

Annat som ni vill lyfta fram?
Hangö sommaruni arrangerar främst vuxenutbildning, men en betydande del av våra studenter är studerande vid ÅA och ÅA-studerande kan läsa Öpukurser gratis vid Hangö su.

Tack till Fredrik och Anne för presentationen av Hangö sommaruni! Vi fortsätter med det goda samarbetet!

Här hittar du hela kursutbudet samt information om avgifter vid Hangö sommaruni.

Till Öppna universitetets kursutbud

”Det finns så mycket att lära sig” – Nicklas från Sverige trivs med Öpustudier

Porträttbild på Nicklas Lundberg.Öpustuderande kan ha väldigt olika mål med sina studier. Målet kan vara att öka sin kompetens eller intresse för ett specifikt ämne. Eller så är målet kanske att söka in och avlägga en högskoleexamen.
Vi bestämde oss för att intervjua Nicklas från Sverige för att höra hur han hittat Öpus kurser och vad han har för mål med sina öpustudier.
Vem är Nicklas?
– Jag är 47 år och arbetar sen 2011 som speciallärare. Tidigare har jag arbetat som lärare och förskollärare. Jag bor i en kommun strax utanför Stockholm. På min fritid tillbringar jag tiden med min familj och leker med min 3 åriga dotter. Jag läser också lite kurser hos er.
Hur kom du på att börja studera vid Öpu?
– Min fru vars föräldrar är uppfödda i Finland, hittade era kurser. Sen bestämde vi oss för att gå en kurs ihop och det gav i sin tur mersmak och på den vägen är det.
Märker du av att du studerar i Finland och inte i Sverige?
– Det är främst tidsskillnaden som jag måste ha koll på. Jag upplever att man i Finland har ett bra system gällande ansökningar dvs. att vem som helst kan söka och bli antagen, det känns demokratiskt. Jag tycker att lärarna och de kurser jag har gått håller en hög standard och att man har en stor tillit och förtroende för de studerande. I Sverige har jag främst studerat på plats, medan här har undervisning som jag deltagit i varit via nätet.
Har du ett mål med dina studier eller gör du det som hobby?
– Jag och min fru har för avsikt att i framtiden flytta till Finland. Innan dess skulle det ha varit bra om jag hunnit skaffat mig behörighet att arbeta som skolkurator. Alternativt skulle jag kunna tänka mig att arbeta på daghem, jag passar därför på att lära mig om ert skolsystem. Men ni har så många intressanta kurser, så för mig är det nog till stor del också en hobby. Det finns så mycket att lära sig och genom att gå kurser får jag möjlighet att fördjupa mig och öka förståelsen om mig själv, andra och inom olika områden. Nu med tanke på kriget i Ukraina känns dock alla planer inför framtiden osäkra.
Trivs du med studierna?
– Ja, jag trivs riktigt bra. Men just när deadlines närmar sig, så undrar jag ibland varför jag använder min fritid till att studera. Men samtidigt får jag ut så mycket av det och det ger mycket mervärde.
Till sist, har det under kurserna hänt något roligt/överraskande t.ex. med språket?
– Ja, det har hänt ibland. Men tyvärr kommer jag inte på något konkret exempel. Att jag inte kommer på något konkret exempel, tyder väl på att kontexten är viktigare än de enskilda begreppen. Jag har liksom förstått hela sammanhanget och har inte alls upplevt att språkliga skillnader skulle utgöra ett hinder.
Tack Nicklas för att du ville dela med dig av dina tankar och erfarenheter av öpustudier!

Ny anmälningsblankett och ändrad annulleringstid fr o m 23.11.2020

Home freelance desktop with open laptop computer, cup of coffee, digital tablet and green plant lying on the table

Öppna universitetets anmälningssystem uppdateras från och med 23.11 och detta gäller kurserna för våren 2021. Uppdateringen innebär bland annat att annulleringstiden ändras. Om du anmält dig till en kurs men inte kan delta bör du annullera före anmälningstiden gått ut. Om du annullerar efter anmälningstidens utgång eller om du inte deltar i kursen uppbärs en annulleringsavgift på 20 €, förutom i force majeure-situationer (bestyrkta sjukdomsfall etc.).
Annulleringsavgiften gäller även inskrivna examensstuderande vid ÅA som är befriade från Öpus terminsavgift.

Kurser vid Öppna universitetet för dig som vill söka in till Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

En grupp förskolebarn leker tillsammans.

Har du också hört talas om en flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik/pedagogie kandidat, 180 sp?
För att kunna söka skall du ha avlagt grundstudier (25 sp) i pedagogik, vuxenpedagogik eller småbarnspedagogik och det kan du göra via Öppna universitetet. För mer info om Öpukurser: kontakta pernilla.rauma (a) abo.fi

Mera information om själva utbildningen, samt Q&A på Åbo Akademis hemsida.

Antagningen kommer ske våren 2021 och Åbo Akademi kommer ha minst 20 studieplatser.

För att vara antagningsbar behöver den sökande ha:

  • Universitetsbehörighet
  •  Avlagt 25 sp grundstudier i pedagogik/småbarnspedagogik/vuxenpedagogik
  • Ha relevant  arbetserfarenhet om minst 9 månader från daghem
  • Sökande skall därtill före ansökningstidens utgång avklarat a) behörighet för att arbeta som barnskötare, b) annan utbildning på andra stadiet inom social- och hälsovårdsområdet eller c) högskoleutbildning
  • Avlagt lärarlämplighetsprov (sker via kallelse i juni)

Ansökningstiden kommer vara 17.3 – 31.3.2021 via studieinfo.fi. Specifika antagningsgrunderna publiceras under denna höst. OBS! sista inlämningsdag av bilagor är 3.5.2021.
Kontaktperson för ansökningsrådgivning under våren är studierådgivare Jannika Backholm, jannika.backholm (a) abo.fi

Går du i YRK-tankar?

Då är du inte ensam! Varje höst är det många vuxna ute i arbetslivet som tar kontakt med oss på öppna universitetet för att höra sig för om möjligheter att bli behörig yrkeslärare. Anledningen är ofta att man redan jobbar som lärare men önskar bli behörig, eller att man vill jobba med något annat inom sitt kompetensområde och därmed börja undervisa studerande. För att kunna bli antagen till utbildningen pedagogiska studier för yrkeslärare vid ÅA bör du uppfylla dessa kriterier:

  • Du bör ha avlagt studier på andra stadiet eller på högre nivå eftersom du behöver en bransch att göra dina undervisningsövningar inom.
  • Inom ansökningstidpunkten (inom mars månad) skall du ha avlagt minst 10 sp/25sp inom vuxenpedagogik eller allmän pedagogik för att kallas till urvalsprov. För att kunna antas till utbildningen måste du visa upp intyg över minst 20 sp (inom april). Här hittar du öppna universitetets kurser inom pedagogik och vuxenpedagogik: se här

Pedagogiska studier för lärare omfattar 60 sp och erbjuds som deltids- och flerformsstudier. Tack vare de schemalagda närstudietillfällena, distansstudierna och självstudierna är det möjligt att avlägga ämnesstudierna på två läsår. Därmed är det också möjligt att studera till yrkeslärare vid sidan om sitt förvärvsarbete. I studierna ingår också undervisnings- och kompetenspraktik i yrkesläroanstalter i Svenskfinland. Ämnesstudierna består bl.a av yrkes- och ämnesdidaktisk teori och praktik, specialpedagogik och undervisningspraktik. Mer info hittar du här

Dekorativ bild

 

Personalpresentation: Pernilla Rauma

Jag heter Pernilla Rauma och sedan dryga 15 år tillbaka jobbar jag som utbildningsplanerare på ÖPU. Min väg gick via praktiska yrken såsom trädgårdsmästare och florist och därefter följde pedagogikstudier (PeM) och yrkeslärarbehörighet. Mina ämnen just nu är pedagogik (allmän och vuxen), förskole- och nybörjarundervisning, skolpsykologi, socialpolitik och statskunskap med masskommunikation.
Jag får många frågor om pedagogik och behörighet och jag gläder mig varje gång jag fått hjälpa till på vägen så att den studerande når sitt mål.

Fritiden tillbringar jag oftast hemma och gärna ute i trädgården men i slutet av november blir jag en hängiven julfantast som tillverkar dörrkransar, pyntar och bakar. – Har du frågor och funderingar: tveka inte, ta kontakt!

//Pernilla

”Insikt är inlärning och början på något nytt” – från närstudier till distans

Vem är Anette? Din arbetsbakgrund och –erfarenhet
Jag är en 43-årig närpesisk mamma till två döttrar. Jag beskrivs ofta som väldigt ofinländsk då det kommer till min personlighet. Jag pratar ofta, mycket och högt. Jag har lika nära till både skratt och gråt som till många andra av mina känslor.

Jag är utbildad socionom (YH), gått en specialisering i psykiatri samt är legitimerad psykoterapeut med inriktning på familjeterapi. Jag har arbetat både direkt och indirekt med beroende och psykisk ohälsa de senaste 20 åren. Inledde min yrkesbana som anställd på behandlingshem, fortsatte till vuxenutbildningen som ansvarig utbildare och de senaste sex åren har jag arbetat inom den öppna vården, inom missbrukarvården och psykiatrin, både med vuxna, ungdomar och familjer. I år har jag paus från det kliniska arbetet och jobbar på Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård med Ninni-verksamheten. Denna verksamhet riktar sig till barn och ungdomar som lever i familjer med beroende och/eller psykisk ohälsa. Vid sidan om arbetar jag med drogförebyggande arbete åt Närpes stad i form av att jag föreläser och diskuterar på föräldramöten samt med elever/studerande i högstadiet och på andra stadiets utbildning.

Processen och utmaningar med att omvandla en närstudiekurs till distanskurs på mycket kort tid, dessutom som förstagångs öpulärare!
Jag har föreläst rätt mycket de senaste åren så i sig var det inte främmande. En ”avdammning”och rejäl uppdatering av materialet var nödvändigt, men annars var jag redo att möta de studerande. Det jag njuter allra mest av är att få möta grupper av människor och i dialog leda inlärningen. Personligen tror jag att detta är ett av de mest effektiva sätten för att inlärning ska ske: att i dialogen möta människorna där de befinner sig just nu och själv, eller via gruppen, ge gensvar. Då kan en förändring ske, en inlärning, som är den egna. I och med att detta är min egen övertygelse så blev det en stor besvikelse då jag insåg att jag inte skulle få jobba i gruppen. Detta följdes av en lätt och övergående skräck-känsla då jag insåg att jag skulle skapa något på Moodle. En plattform som jag, trots ivriga försök, inte lyckats komma överens med tidigare. Tack vare ypperlig handledning och stöd av utbildningsplanerare Pernilla Rauma och ÅA:s helpdesk för oss med IT-handikapp, så lyckades jag lära mig plattformen ganska smidigt. Jag tycker om att vara kreativ och tack vare att jag undervisat och arbetat inom området så visste jag vad jag ville förmedla åt kursens deltagare. Innehållet och strukturen var därför lätt att skapa. Då jag gör det igen så är min önskan och mitt mål att hålla någon del som ett webinarium, vi har blivit duktiga på det under denna tid.

Hur har du upplevt kurstiden? Kontakten till kursdeltagarna, förmedla all den kunskap du vill förmedla, motivera deltagarna osv.
Eftersom jag endast arbetat med vuxenutbildning så har jag länge haft som utgångspunkt att den egna inlärningen och den egna processen är studerandes eget ansvar. Därför bad jag alla deltagare att skriva ned de egna inlärningsmålen och vilken kunskap de behöver, i inledningen av kursen. Detta är således det mål som de själva har, sedan sätter kurskraven och jag som utbildare, ramarna för bedömningen. I studerandes egna målsättningar kan jag till viss del, läsa in intresset och motivationen för kursen, vi har alla olika mått av dessa två inför olika ämnen. Detta blev tydligare för mig att göra i skrift än i dialog.

Kontakten till kursdeltagarna har varit liten, via meddelande och e-post samt den feed-back jag gett på de skriftliga arbetena. Det jag saknat är att debattera och diskutera med gruppen. Jag har funnit mig själv prata högt med skärmen då jag bemött det jag läst. Ämnet som sådant är betjänt av möte mellan utbildare och studerande men i och för sig är även distanskontakt en kontakt.

Dock återstår det att se vad deltagarna tycker om kursen, därför är utvärderingen så pass viktig: jag vet vad jag vill förmedla men att förmedla det på ett sätt så att budskapet blir rätt är den stora utmaningen med all kommunikation och all inlärning.

Bästa händelsen eller känslan eller vad du tar med dig efter den här kursen?
Bästa känslan har jag fått då jag läser i texten att någon har börjat se fenomen och händelser, andra människor eller sig själv ur ett nytt perspektiv. Insikt är inlärning och början på något nytt. Det är det överlägset bästa med både pedagogyrket och terapeutyrket: gåvan att få vara med tillsammans med en annan människa på resan mot förändring.

Sedan hade jag rätt roligt för mig själv då jag spelade in en film på en liten del av studieblocket. Det blev rätt många tagningar då redigeringskunskaperna är mycket små.