Pedagogisk utredning

Ett beslut om särskilt stöd, som fattas av skoldirektören, krävs för att en elev ska få undervisning inom det särskilda stödet. Innan detta beslut fattas skall eleven och hans/hennes vårdnadshavare höras och en pedagogisk utredning göras.

Den pedagogiska utredningen görs i samarbete mellan elevens lärare och ev. andra sakkunniga. Vid behov kompletteras den med ett medicinskt eller psykologiskt utlåtande och/eller med en social utredning.

Den pedagogiska utredningen behandlas i det yrkesövergripande elevvårdsteamet. I beslutet om särskilt stöd bestäms vilken elevens huvudsakliga undervisningsgrupp är, vilka eventuella tolknings- och biträdestjänster och andra tjänster eleven behöver samt vid behov om undantagsarrangemang i undervisningen.

Vårdnadshavaren har rätt att överklaga beslutet om särskilt stöd.

Behovet av särskilt stöd granskas åtminstone efter årskurs två och inför övergången till årskurs sju samt alltid då elevens behov av stöd förändras. För granskningen görs en ny pedagogisk utredning om eleven. Om det konstateras att behovet av särskilt stöd fortfarande finns, fattas ett nytt beslut om det. När eleven inte längre behöver särskilt stöd görs en ny pedagogisk utredning och beslut fattas om att det särskilda stödet upphör. Eleven övergår då till det intensifierade stödet.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 22 juni, 2011 klockan 15:29 | Postad av Admin