Stödundervisning

Eleven har rätt till stödundervisning inom det särskilda stödet, liksom inom det allmänna och det intensifierade stödet.

Det är varje lärares uppgift att följa med elevens lärande och växande och att upptäcka behov av stöd. En elev som tillfälligt har blivit efter i studierna eller annars behöver kortvarigt stöd för sitt lärande har rätt att få stödundervisning. Den består av individuella uppgifter, individuell tidsanvändning och handledning.

Målet med stödundervisningen är att stöda elevens lärande så att han/hon kan göra framsteg i studierna. Vidare är målet att arbeta förebyggande så att större inlärningssvårigheter inte uppstår. Man skall påbörja stödundervisningen genast då behovet har upptäckts så att eleven inte permanent blir efter i studierna.

Alla elever skall erbjudas möjlighet att vid behov delta i stödundervisning. Stödundervisningen ges antingen under de lektioner i läroämnet där eleven behöver hjälp eller utanför lektionstid. Den kan ges som kompanjonundervisning inom den ordinarie undervisningsgruppen, i flexibla grupparrangemang eller individuellt. Stödundervisningen ges av elevens lärare eller av någon annan av skolans lärare.

Initiativet till stödundervisningen tas i första hand av den lärare som undervisar eleven i det aktuella ämnet. Om initiativet tas av eleven själv eller av vårdnadshavaren är det elevens lärare som tillsammans med rektorn avgör om behov av stödundervisning finns. Eleven och vårdnadshavaren skall bli informerade om hur stödundervisningen ordnas.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 16 juni, 2011 klockan 12:41 | Postad av Admin