Specialundervisning på deltid

En elev som har svårigheter i sitt lärande eller i sin skolgång har rätt att få specialundervisning på deltid vid sidan av den övriga undervisningen. Specialundervisning på deltid kan ges inom det allmänna, det intensifierade och det särskilda stödet.

Målet med specialundervisningen på deltid är att underlätta elevens förutsättningar för lärande, att stärka basfärdigheterna som eleven behöver för lärandet och att förhindra att problem inom olika områden av lärandet växer. Specialundervisningen på deltid ska integreras i den övriga undervisningen som eleven får.

Specialundervisning på deltid kan ges som kompanjonundervisning inom den vanliga undervisningsgruppen, i flexibla grupparrangemang eller som individuell undervisning enligt elevens behov.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 16 juni, 2011 klockan 13:11 | Postad av