Differentiering

Syftet med differentiering av undervisningen är att ta i beaktande undervisningsgruppens behov och skillnaderna som finns mellan enskilda elever.

De tre viktigaste dimensionerna i differentieringen är variationen i studiernas omfattning, djup och tempo.

Differentieringen kan gälla bl a undervisningens innehåll, undervisningsmaterialen och de metoder som används, arbetssätten samt antalet skol- och hemuppgifter och den tid som sätts ut för dem.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 22 juni, 2011 klockan 14:39 | Postad av Admin