Personalpresentation: Katarina Humina

Jag heter Katarina Humina. Att jobba som utbildningsplanerare vid Öppna universitetet är lite som att jobba i en godisaffär ifall man är av den nyfikna och kunskapstörstiga sorten. Att kunna erbjuda allmänheten en möjlighet att delta i akademiska kurser är en viktig uppgift, upplever jag. Jag deltar också själv i kurser då och då. Jag studerade konstvetenskap och etnologi i tiderna och båda ämnen ligger mig varmt om hjärtat. Vilken tur att jag får arbeta med dem i mitt jobb vid sidan av andra humanistiska ämnen såsom filosofi, historia, kulturanalys, genusvetenskap, teologi, svenska språket samt språk och kommunikation. När jag inte arbetar med kurser, umgås jag med familjen, springer på konstutställningar och konserter och hänger på cafeer.

katt

Assistenterna Findus och Figaro har övervakat distansarbetet under våren


#kontinuerligtlärande
#entuggakunskap
#öppnauniversitetet
#historia
#teologi
#kulturanalys
#genusvetenskap
#svenskaspråket
#filosofi
#konstevetnskap
#etnologi

katt