Etikettarkiv: smarttelefoner

Utomhuspedagogik och teknologi

Jag ”slösurfade” och stötte på en artikel: Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Jag kunde ju inte annat än bli intresserad då vintern äntligen ha fått ge sig, solen börjar skina igen och för varje dag som går börjar man tillbringa mera tid ute.

Artikeln handlar om att ute i naturen lära med alla sinnen, d.v.s. smak, lukt, känsel, syn och hörsel. Artikeln baseras på EU-projektet Learning in Motion med fokus på barn och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Man ville se om utomhusaktiviteter kan ge fysisk och sensorisk stimulering för personer med intellektuella funktionshinder. Vid närmare sökning på nätet kom jag fram till att mycket av denna typ av pedagogik riktar sig till barn, främst lågstadiebarn.

Vidare hittade jag Nationellt centrum för utomhuspedagogik som finns vid Linköpings universitet där man skriver: ” Vi vill öka förståelsen för att utemiljön är en viktig del och en bas för lärande samt ett komplement till klassrums- och textbaserat lärande.” Man konstaterar att för en utomhuspedagog är utomhusmiljön en lika självklar lärandemiljö som ett bibliotek eller ett klassrum. Och utomhusmiljön kan vara torget mitt i staden, skogen eller en plats som Vårdberget här i Åbo.

Jag ser här paralleller till vad man kan göra med dagens teknik, vi är många idag som har smarttelefoner och använder dem när vi rör oss ute på stan eller i skogen. I sin avhandling inom ämnet informationssystem visar Yong Liu att det finns många möjligheter att använda mobila apparater som smarttelefoner i undervisningen, eftersom det minskar på platsbundenheten och underlättar rörligheten. Så kombinationen av pekdatorer/smarttelefoner samt utomhuspedagogik är ju naturlig.

Jag har många gånger då jag går över ”yliopistobacken” till jobbet funderat på varför man aldrig ordnar föreläsningar ute, de har helt utmärkta trappor där de studerande kunde sitta och föreläsaren nedanför. Tänk om jag kunde ordna en utomhuskurs med modern teknologi som hjälpmedel. Vilket ämne skulle det vara och vilken kurs? Idéer någon? Det gäller väl främst nu att sätta sig in i det här med utomhuspedagogik, jag tror jag tar datorn med ut och sätter mig i gräset…