Dialog 2015

Senaste vecka 15-16 januari hölls Dialog 2015 seminariet och mini-mässan i Mariehamn, Åland. I år var första året Dialog-seminariet hölls två dagar och det riktade sig främst till lärare, skolledare, skoldirektörer och tjänstemän inom undervisningssektorn. Programmet för seminariet hittas här!

Undertecknad deltog som representant för DiDiDi-projektet (www.dididi.fi) och presenterade projektet under torsdagen samt höll en workshop med rubriken ”Digital dialog i klassrummet” under fredagen. Utöver detta hann jag också delta i det övriga programmet och här nedanför plockar jag fram några saker som jag tog med mig från dagarna på Åland.

Lära sig lära
Andreas Lindqvist, 29 år, finlandssvensk och Kuopiobo, inledde hela konferensen med att berätta sin egen fascinerande och händelserika livsberättelse, med mycket motgång men även med framgång. Han beskrev sig själv så här: ”Själsligt som Snusmumriken, till naturen som Peter Pan och nyfiken som Nicke Nyfiken. En pojke, som likt Pippi Långstrump, alltid gått sina egna vägar och som ända sen liten velat rädda världen”.

Denna mycket begåvade man kände sig dålig i grundskolan. Han kände att skolsystemet ville trycka honom genom ett hål för att forma honom som alla andra. Till slut var det en lärare på högstadiet som insåg att Andreas behövde lära sig på sitt eget sätt och gav honom mera frihet. Han fick frihet att använda dator och jobba mycket med film.

Idag är han företagare, nybakad student och multiaktiv studerande. Han har hittat sitt sätt att lära och de viktigaste ingredienserna i hans lärande är webbresurserna http://ankisrs.net/, http://youtube.com, https://www.khanacademy.org/ och http://opetus.tv/ samt  det att han alltid studerar stående.

Andreas menade att en av skolans viktigaste uppgifter är att ”varje elev ska hitta sitt eget sätt att lära”. Lyckas vi med detta i vår skola?

dialog2015_1

Andreas Lindqvist berättar om hur han alltid studerar stående.

Programmering i skolan
Linda Mannila, från Åbo Akademi, höll en föreläsning med rubriken ”Programmering i grundskolan—vad hur och varför?”. Programmering kommer in i den nya läroplanen LP2016 och många undrar säkert varför detta är viktigt i skolan. Vi vill ju inte att alla ska bli programmerare!

Linda beskrev det så att vi idag inte endast lever i en fysisk värld utan på samma gång i en digital (osynliga) värld, som har stor betydelse för våra liv, hur vi lever och fungerar. En utvidgad omvärld helt enkelt. Genom att lära sig och förstå programmering skapas förhoppningsvis en delaktighet och allmänbildning som behövs i denna utvidgade omvärld.

Linda menade att kodning och programmering ofta används som synonymer, men programmering är så mycket mer än kodning. Jämför t.ex. med matlagning och att skapa ett nytt recept. Receptet är det färdiga programmet (som innehåller kod), men för att komma fram till receptet behövs mycket arbete (problemlösning, planering, utvärdering osv.). Detta tänk kan kallas datalogiskt tänkande (computational thinking) och är ett begrepp som har börjat användas i anslutning till programmering i skolan.

Det finns röster som höjs för att datalogiskt tänkande kunde var den fjärde baskompetensen förutom att läsa, skriva och räkna. Vad tycker du?

dialog2015_2

Linda Mannila beskriver hur man kan lära sig grunderna i programmering redan i F-2 t.ex. med en Bee-Bot.

Fem tips för framtiden
Som avslutning på Dialog 2015 talade Thomas Fürth från Kairos Future i Sverige. Kairos Future företag och organisationer att förstå och forma sin framtid genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi. Thomas gav alla deltagare ”Fem tips för framtiden”, nämligen:

”Räkna med global utjämning
Till skillnad från Kina kommer nya tillväxtländer inte behöva investera samma resursers för att bygga upp sina utbildningssystem. Access till undervisning i världsklass finns online.

Planera för nya lärometoder
En växande massa av fritt tillgängliga och all mera högkvalitativa utbildningsresurser online är något som morgondagens lärarroll kommer att förhålla sig till.

Vårda dina mjuka kompetenser
I takt med att inlärning av tydligt avgränsade kunskaper kan automatiseras så ökar värdet av mer komplexa färdigheter och samarbetsförmåga.

Vänj dig vid att bli testad
Utbildningsmarknaden blir brokigare, betyg och examensbevis blir svårare att utvärdera. Digitala verktyg gör det enkelt och billigt att stämma av kunskap. Räkna med att prov och tester kommer att bli tongivande vid rekrytering.

Lär dig engelska
Om det inte redan var fallet så gäller det ännu mer i framtiden. Engelskan kommer framöver att bli nyckeln till en hel värld av global högkvalitativ online-undervisning.”

Är det här framtiden och hur påverkar det i så fall vår skola?

/Andreas Sundstedt

One thought on “Dialog 2015

  1. Dethär med stående lärande fick jag bekräftat av en övningsskolrektor igår: sedan början av läsåret jobbar hen helt och hållet vid ett högt ”ståskrivbord” och har helt sluppit rygg- och axelproblem.
    SÅ, det är uppenbarligen gott på fler sätt för en del människor, såväl pedagogiskt som fysiskt, att stå och jobba!
    Varför inte några höga bord bak, eller på en sida, i varje klass.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.