1:1 – pedagogiska val och konsekvenser

Den 10.12 hölls Svenskfinlands första Teech Meet, ett virtuellt diskussionsmöte med lärare och forskare som deltagare. Mötet hölls inom ramarna för DiDiDi-projektet (http://dididi.fi/) och temat var 1:1. Vasa övningsskola deltog med ett inlägg av mig, Katrina Åkerholm, och med ett fullsatt auditorium med lärare och lärarstuderande. Ni kan se min presentation på denna adress:

Jag valde att i mitt inlägg fokusera på användningen av pekplattor i modersmålsundervisningen. Eftersom vi i 7-9 inte har en 1:1-miljö i den meningen att eleverna har var sin platta som de kan ta hem och arbeta på, valde jag att granska de pedagogiska val vi gjort i modersmålsundervisningen. När arbetar vi 1:1 (en elev, en pekplatta) och vad får det för pedagogiska konsekvenser?

Det som jag kunde konstatera var att vi arbetat med plattorna på olika sätt i olika arbeten, allt från 1:1 till 1:4 (en platta, fyra elever). Hur vi har använt pekplattan har varierat beroende på arbete, men fokus har legat på de här fem användningsområdena:

teach meet bild 2Vad gäller plattan som bok och plattan som uppslagsverk kunde den ersättas av andra, analoga, verktyg. Detta är däremot inte möjligt när det kommer till plattan som skapande verktyg och plattan som mötesplats. Intressant att konstatera är ändå att 1:1 har använts inom alla användningsområden. Det är alltså inte plattans användningsområde som avgör huruvida 1:1-användingen är central.

teech meet bild 4Det som istället är utmärkande för 1:1-användningen i modersmål och litteratur i åk 7-9 är att fokus vid 1:1 och 1:2 hamnar på plattan (de gröna cirklarna). När eleverna arbetar 1:3 eller 1:4 hamnar fokus istället på samtalet (de lila cirklarna). Undantagsfallet är plattan som mötesplats, där samtalet, dialogen, sker virtuellt. På det användningsområdet blir plattan alltså ett verktyg för kommunikation i det virtuella klassrummet.

Arbetet med pekplattor möjliggör alltså kommunikation såväl mellan lärare och elev som mellan elev och elev.  Syftet med arbetet avgör vilken arbetsform som är den mest lämpliga.

Skrivet av Katrina Åkerholm
Modersmål och litteratur åk 7-9

1 thoughts on “1:1 – pedagogiska val och konsekvenser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.