Mattebiennalen 2016

matte 1

Jag fick äran att delta i årets Matematikbiennal i Karlstad några dagar förra veckan. Matematikbiennalen är en återkommande konferens som genomförs vartannat år på olika platser i Sverige. 2500 lärare, skolledare, lärarutbildare, forskare och andra matematikintresserade har möjlighet att välja bland 200 olika programpunkter med flera internationellt erkända forskare. Temat under dagarna på Karlstad universitet var ”Matematik – en förunderlig resa”.

På Matematikbiennalen får man ta del av ny forskning och höra vad som är på gång just nu. Det stora útbudet av föreläsningar och programpunkter gör att man har stor möjlighet att välja teman som man anser vara aktuella och viktiga för den egna undervisningen.

Elevaktiv ”katederundervisning” med Bengt Dahl gav mej en hel del tankar kring problembaserad matematikundervisning. Bengt Dahl frågar sig varför matematikundervisningen inte är intressant. Problemlösningen ska vara en drivkraft till ny kunskap och finnas ständigt närvarande i undervisningen, såsom i Japan.

matte 2a

En mycket givande föreläsning var Bjornar Alseths om ”Adaptiv inlärning i matematik”. Programmet som för tillfället utvecklas i Norge är algoritmbaserat och bygger på att systemet anpassar undervisningsmaterialet till elevens behov hela tiden. Ett adaptivt inlärningssystem använder elevernas tidigare input i systemet för att identifiera elevens kompetenser och kan ge eleven utmaning i form av nästa steg i inlärningsförloppet. Systemet känner igen, skapar profiler och använder andra elevprofiler för att hitta bästa inlärningsstigen (liknande systen som t.ex. Google, Spotify och Amazon använder). Mycket intressant föreläsning!

Attila Szabos föreläsning om ”Begåvade elever i matematikklassrummet” var också mycket bra. Szabo hade studerat forskning som utgetts inom området sedan 1950-talet. I LP 2016 uttrycks också vikten av att ta tillvara och utmana dessa begåvningar! Inom det här området har vi en del att tänka på.

Anna Wulff

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.