Pedagogisk (digital) dokumentation

MINIBLOGG

Nu har vi kommit halvvägs i fortbildningen Pedagogisk (digital) dokumentation. I fortbildningen stöder vi personal inom småbarnspedagogik och förskola i användningen av olika digitala verktyg i  den pedagogiska dokumentationen.

Fortbildningen är till stor del uppbyggd av workshoppar med teman kopplade till fortbildningens syfte och mål. Deltagarna väljer workshoppar utgående från det behov som finns i den egna verksamheten.

Varje workshop genomförs på två nivåer, en grundläggande och en fördjupad nivå.

I modul 3 ingick följande workshoppar:

  • Filmprojekt
  • Barnets delaktighet genom foto
  • Skapa enkla animationer

I varje workshop jobbar vi med olika digitala verktyg kopplade till temana. Vi stöder deltagarna dels i den tekniska användningen av verktygen samt hur de kan användas i den pedagogiska dokumentationen. Varför ska man använda till exempel film och foto i den pedagogiska dokumentationen och hur kan man göra barnen mer delaktiga?

Genom att låta barnen fota och filma bjuder vi med dem i den pedagogiska dokumentationen. Forskning visar bland annat att:

  • Barn använder kameran på andra sätt än vi vuxna gör
  • Kameran fungerar som en seendeapparat och är en möjlighet att upptäcka världen på ett annat sätt
  • Genom att låta barnen fota får vi syn på sådant som de tycker om eller intresserar sig för
  • Synliggör perspektiv i barns liv som vi vuxna annars inte skulle ha haft kunskap om
  • Ger barnen en (visuell) röst

https://www.hig.se/Ext/Sv/Forskning/Forskningsnytt/2017-10-12-Det-gatfulla-folket.html

När vi gör barnen delaktiga i dokumentationen ökar vi även möjligheten till reflektion och samarbete eftersom att vi har fler glasögon på samma fenomen. För pedagogerna kan fotande och filmande bland annat fungera som stöd för själva dokumentationen men också för reflektion och analys.

Efter workshopparna blir deltagarnas uppgift att testa på de olika verktygen i den egna verksamheten och jobba vidare med de verktyg som känns ändamålsenliga för den pedagogiska dokumentationen på den egna enheten.

Vi ser fram emot att fortsätta fortbildningen i höst och att träffa deltagarna på plats under det planerade slutseminariet i november.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *