Pedagogisk forskning i Norden – presenterad på NERA konferensen i Reykjavik

Flera av oss utbildningsplanerare på CLL har även dubbla roller som disputerade forskare eller som doktorander. Två av dessa, Ann-Catherine Henriksson & John Henriksson har deltagit i den nordiska forskningskonferensen NERA som i år arrangerades i Reykjavik, Island. Konferensen arrangerades av University of Iceland. I år slogs dessutom deltagarrekordet för konferensen då 861 deltagare hade samlats.

 

Konferensen består av 24 olika forskningsnätverk som tillsammans med arrangörerna ansvarar för programmet. Nätverken representerar olika forskningsteman inkluderande allt från bedömning, undervisningsämnen, lärarutbildning, småbarnspedagogik, ledarskap, digitalisering mm. Presentationerna sker parallellt runt campuset så att varje session innehåller några presentationer med liknande teman där presentationerna varvas med diskussioner och leds av en ordförande. Deltagare kan fritt gå mellan de olika sessionerna.

Ann-Catherine Henriksson presenterade under konferensen artikeln “Primary school students’ perceptions of a sustainable future in the context of a Storyline project”. Artikeln och arbetet kring den ingår i det pågående Erasmus+ projektet “Education for resilience and sustainability”. I projektet deltar lärarutbildare, lärarfortbildare och lärare från de fyra länderna Sverige, Norge, Slovenien och Finland. På projektets hemsida https://storyline.education/ finns mer information kring projektets uppdrag och innehåll. På hemsidan samlas förutom de olika forskningsartiklarna inom projektet även mycket annat öppet material för undervisningen i form av filmer etc.

John Henriksson är medlem och doktorand inom projektet Magisteravhandlingen i skolsamfundet som ägs av Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid ÅA och finansieras av Svenska Kulturfonden och Svensk-Österbottniska skolsamfundet. Som projektledare fungerar Gunilla Eklund och Jessica Aspfors är projektforskare inom projektet. Presentationen hade titeln ”Student teachers developing didactic materials based on their master’s thesis–experiences and challenges” och hittas här: bit.ly/nerashare

Projektet arbetar med att popularisera och sprida lärarstuderandes magisteravhandlingar för att koppla an dessa till skolsamfundet i Svenskfinland. Projektets webbsida hittas här: abi.fi/magisteravhandlingeniskolsamfundet

Förutom att ha fått tillfälle att presentera och fått feedback på det som vi själva arbetar vi med har vi även fått möjlighet att lyssna in en mängd olika presentationer kring teman som är aktuella inom den pedagogiska forskningen i Norden. Konferensens postpandemitema kring välmående och jämlikhet var väl synligt i rubrikerna för såväl keynote-föreläsningarna som i många av de inlämnade artiklarna. Ett annat tema som speciellt steg fram i artikelrubrikerna i år var det pedagogiska ledarskapet. Centrala område i rubrikerna är också de digitala verktygen och de möjligheter som dessa innebär för lärande på olika stadier. Som deltagande från en CLL- kontext kunde vi konstatera att vi i mångt och mycket är på rätt väg. Vi fick många bekräftelser men, som alltid, också frön till att skapa nytt.

Vi tackar våra finansiärer för den viktiga möjligheten att få sprida våra erfarenheter och för att få möjlighet att få feedback på vårt arbete av experter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *