Aktuellt inom språkbad

God fortsättning på det nya året! Hoppas terminen har börjat bra för alla bloggläsare! Denna gång tänker jag erbjuda information om vad som pågår inom språkbad, inte endast vid Åbo Akademi utan mer generellt i hela Finland.

Nya magisteravhandlingar i språkbad

Under år 2022 publicerades två nya magisteravhandlingar med anknytning till språkbad. En av dem är skriven av Tuuli Koskiaho vid Helsingfors universitet. Koskiahos avhandling (2022) handlar om grammatisk kompetens i svenska hos språkbadselever och första årets gymnasiestuderande (som inte gått i språkbad). Ett centralt resultat i avhandlingen är att språkbadselever behärskar den svenska grammatiken i genomsnitt bättre än icke-språkbadselever när det gäller fraser och satser. Däremot är icke-språkbadselever på högre nivå när det gäller enstaka ord och böjningar.

Den andra magisteravhandlingen om språkbad från 2022 är skriven av Johanna Tentke vid Jyväskylän yliopisto. Tentkes avhandling (2022) beskriver den mångdimensionella kommunikationen hos elever och lärare i finskt språkbad. Resultaten i avhandlingen visar att språkbadslärarna håller fast vid sin enspråkiga yrkesroll, medan språkanvändningen hos svenskspråkiga språkbadselever är mer varierande och flera språk förekommer i deras tal.

Jag vill ännu lyfta fram att Åbo Akademis första språkbadsklasslärarstuderande är nu på femte studieåret och har inlett sitt avhandlingsarbete. Förhoppningsvis blir det fler språkbadsrelaterade avhandlingar att presentera senare på våren!

Om fortbildningen Språklyftet

Språklyftet, som arrangerades av  Centret för livslångt lärande (CLL) i samarbete med Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi och Svenska nu, har kommit till sitt slut. Alla som deltog i Språklyftet fick ge feedback på fortbildningen efteråt. Deltagarna var rätt nöjda med hela fortbildningen och var särskilt glada över givande diskussioner med andra deltagare. Nedan några citat av deltagarna:

”Fortbildningen har varit givande på flera olika vis och det har varit speciellt nyttigt att träffa kolleger och andra personer som jobbar inom skola och förskola.” 

”Jag har fått nya ideer till undervisningen som jag har använt och prövat och en del som jag ännu skall prova. Därtill har vi i kollegiet diskuterat och kommer eventuellt att utveckla vårt språklandskap i skolan.”

Mer djupgående information om Språklyftet hittar du här.

Utbildningspresentationer

I mitten av mars 2023 börjar den gemensamma ansökan till högskolor. Åbo Akademis språkbadskoordinator Riikka Paloluoma har ordnat flera Zoom-presentationer om språkbadslärarutbildningarna för gymnasiestuderande runtom i Finland. Vårterminen inleddes med utbildningspresentationer vid Teuvan lukio där Riikka fick berätta om språkbadslärarutbildningarna för hela gymnasiet!

Studiehandledare Jukka Soini och språkbadskoordinator Riikka Paloluoma inför presentationen om språkbadslärarutbildningarna vid Teuvan lukio, foto: Päivi Viitanen

Åbo inför test i språkfärdigheter för svenskt språkbad (Turun Sanomat 15.11.22)

Alla förskolebarn som går i språkbad i Åbo kommer i fortsättningen att testas. Syftet med testningen är att säkerställa att barnen har tillräckligt goda språkliga färdigheter för att delta i tvåspråkig undervisning. I testet kartläggs skriv-, läs- och talsvårigheter. Ifall barnet, som redan gått i språkbad i två år, inte får tillräckligt bra resultat i språkfärdighetstestet kommer hen inte att få fortsätta i språkbad utan ska inleda sitt skolgång i reguljär undervisning i stället. Läs mer om detta här.

Finskt språkbad under planering i Pedersöre (Yle 11.11.22)

I Pedersöre i Österbotten kartläggs vårdnadshavarnas intresse för finskt språkbad för svenskspråkiga barn. Beslutet om att starta finskt språkbad ska fattas under början av året. Yles nyhet om detta kan du läsa här.

Ansökningstid till svenskt språkbad i Vasa

Snart är det möjligt att söka plats i svenskt språkbad för barn födda år 2018! I Vasa erbjuds tidigt fullständigt språkbad, vilket betyder att språkbadet börjar när barnet är fem år gammalt. Ansökningstiden i år är 17.1-27.1.23. Mer om ansökningen och valkriterierna kan du läsa på Vasa stads hemsida.

Educa-mässan 2023

Språkbadskoordinator Riikka kommer att vara representant på Educa-mässan i Helsingfors 27-28.1.23 som en av Åbo Akademis utställare! Kom gärna och hälsa på om du är på plats! 🙂


Text: Riikka Paloluoma