Svenska nu erbjuder kostnadsfritt material för språkbadsundervisning

Oona Mertoniemi jobbar på Svenska nu som pedagogisk beredare. Till utbildningen är hon ämneslärare i svenska och har jobbat både som ämneslärare i svenska och som språkbadslärare. Oona har medverkat i Svenska nu sedan 2018 och jobbar med att skapa Svenska nu:s läromaterial tillsammans med kollegan Liisa Suomela.

Liisa Suomela och Oona Mertoniemi från Svenska nu, foto: Svenska nu

Språkbad är nära Oonas hjärta eftersom hon själv gått i språkbad i Esbo. Nu går även hennes två barn i språkbad! Oona upplever att det var just språkbad som väckte hennes intresse för språk; inte bara för svenskan utan också för andra språk. Nedan berättar Oona om Svenska nu:s verksamhet med huvudfokus på språkbad.

Vad är Svenska nu?

”Svenska nu är ett nätverk som stöder svenskundervisningen i Finland. Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och befinner sig fysiskt på Hanaholmen i Esbo. Trots detta har Svenska nu verksamhet i hela Finland.”

Svenska nu:s material, foto: Svenska nu

”Vårt mål är att motivera och inspirera finskspråkiga barn och ungdomar för att våga använda svenska. Vi erbjuder levande möten med Sverige, Svenskfinland och svenskan i skolans värld. Det gör vi genom att arrangera skolbesök och skapa läromaterial för finskspråkiga skolor och språkbadsskolor. Vi arrangerar också fortbildningar och evenemang för lärare.”

Vad är er målgrupp?

”Svenska nu:s målgrupp är bred och täcker grundskolor, andra stadiets skolor och högskolor. Språkbadsskolorna i Finland är också en viktig målgrupp för oss eftersom vårt mål är att främja det svenska språket i Finland.”

Vad har Svenska nu att erbjuda för språkbadslärare?

”Som sagt redan tidigare så erbjuder vi både skolbesök och läromaterial för språkbadsundervisningen. Vi arrangerar till exempel naturskoldagar, musik- och teaterföreställningar samt praktiska workshops om bland annat serieteckning och matlagning. Därtill erbjuder vi teaterverkstad med drama- och teaterövningar.”

Foto: Svenska nu

”Vi har också sedan länge erbjudit serien Månadens nordiska film som visar nordiska filmer på olika orter i Finland. Under pandemin började vi även erbjuda virtuella visningar som fortfarande finns med i vårt utbud. Skolorna kan boka virtuella guidningar till exempel till Skansen, Livrustkammaren eller Nober Prize Museum i Stockholm.”

Vad kostar Svenska nu:s material/program för skolorna?

”Svenska nu:s läromaterial och program är helt avgiftsfria för skolorna! Allt material som finns på sidan plugganu.fi får printas och kopieras fritt utan att behöva registrera sig.”

Hurdana hälsningar har Svenska nu till dem som jobbar på språkbad?

”Vi tycker att språkbadslärarna gör ett  enormt viktigt jobb! Vi vill också i framtiden erbjuda relevant material för språkbad och tar gärna emot feedback på de material och skolbesök som redan finns. Dessutom får lärarna gärna tipsa oss om nya idéer gällande vårt utbud. Tveka inte att ta kontakt med oss! Ni når mig personligen per e-post (oona.mertoniemi@hanaholmen.fi). På vår webbsida hittar ni även  kontaktuppgifter till andra på Svensk nu.”

Läs mer om program och läromaterial på Svenska nu:s webbsida.
_______________________________________________________________
Texten är skriven i samarbete mellan språkbadskoordinator Riikka Paloluoma och pedagogisk beredare Oona Mertoniemi från Svenska nu. Fotona är tagna av Svenska nu.